Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 55 policy recommendations for raising Croatia's competitiveness [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2004.
2 55 preporuka za povećanje konkurentnosti Hrvatske [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004.
3 Action plan for the removal of obstacles to the exercise of particular rights in the area of integration of foreigners 2013 - 2015 [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia, Office for Human Rights and Rights of the National Minorities. - Zagreb : Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, 2013.
4 Akcijski plan provedbe strategije obrazovanja odraslih u 2005. godini : prijedlog [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/052] Pedeset druga sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-11-25] : prilozi za raspravu).
5 Akcijski plan provođenja akcije "Sretno dijete - sretan grad - Koprivnica" za 2015. godinu [e-dokument] / Gradsko vijeće Grada Koprivnice. - Koprivnica : Grad Koprivnica, 2015.
6 Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za prava djece u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2014. do 2020., za 2017. godinu [e-dokument] / Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. - Zagreb : Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 2017.
7 Akcijski plan za uklanjanje prepreka u ostvarivanju pojedinih prava u području integracije stranaca za razdoblje od 2013. do 2015. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2013.
8 AMPEU obavijesti [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2010- .
9 Analiza dugoročnih fiskalnih učinaka demografskih promjena [e-dokument] / Ekonomski institut. - Zagreb : Ekonomski institut, 2006.
10 Analiza rada prosvjetne inspekcije u 1999. godini, s prijedlogom mjera za poboljšanje rada : izvršenje Zaključka Vlade Republike Hrvatske od 16. ožujka 2000. godine / [Ministarstvo prosvjete i športa]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2001. - (Sjednice [07. / 08.] Vlade Republike Hrvatske : 2000. - 2003. izvješća i programi).
11 Analiza stanja strategije razvoja urbanog područja Koprivnica 2021. - 2027. [e-dokument] / Grad Koprivnica. - Koprivnica : Grad Koprivnica, 2022.
12 Basic facts on the Diplomatic Academy of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia [tisak] / Diplomatic Academy. - Zagreb : Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Croatia, Diplomatic Academy, 2003.
13 Belišće 2020 : strategija razvoja Grada Belišća za razdoblje 2014. - 2020. [e-dokument] / [izvođač: Modra nit d.o.o.]. - Belišće : Grad Belišće, 2015.
14 Biti roditelj : model dijagnostičko-savjetodavnog praćenja ranoga dječjeg razvoja i podrške obitelji s malom djecom [tisak] / urednica Marta Ljubešić. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2003. ISBN 953-6815-39-7.
15 Bulletin Europa [tisak + e-dokument] / Ministarstvo za europske integracije . - Zagreb : Ministarstvo za europske integracije Vlade RH, 1998-2003 . NE IZLAZI VIŠE!.
16 Centar Slava Raškaj (Zemaljski zavod za gluhonijeme u Zagrebu) : skrb, pomoć i program razvoja odgoja i obrazovanja gluhe djece u Hrvatskoj na pragu XXI. stoljeća [tisak] / Matija Trakoštanec. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 1998. ISBN 953-97328-1-6.
17 Comenius asistenti : Potprogram Comenius : predškolski odgoj, osnovno i opće srednje obrazovanje [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2012.
18 Croatia : a prosperous country and society [tisak] / Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Croatian Chamber of Economy, 2011. ISBN 978-953-7622-21-3.
19 Croatia : land and people [tisak] / The Miroslav Krleža Institute of Lexicography in association with the Ministry of Foreign and European Affairs of the Republic of Croatia. - Zagreb : Miroslav Krleža Institute of Lexicography, 2013. ISBN 978-953-268-026-3.
20 Croatia in focus : Croatian Government bulletin [tisak + e-dokument] / Government of the Republic of Croatia, Office for Public Relations. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, Office for Public Relations, 2004- . ISSN 1334-7047.
21 Deklaracija o znanju ; Hrvatska temeljena na znanju i primjeni znanja [e-dokument] / Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti. - Zagreb : Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, 2004.
22 Dijete : glasilo Radne skupine za pravo djeteta [tisak] / Radna skupina za pravo djeteta. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, Odbor za ljudska prava i prava etničkih zajednica ili manjina Zastupničkog doma Sabora, Radna skupina za pravo djeteta, 1994-[1995]. NE IZLAZI VIŠE!.
23 Djeca u Republici Hrvatskoj [tisak] = Children in the Republic of Croatia / Dubravka Maleš ...(at al.). - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 1999. ISBN 953-97328-b-9.
24 Domovinski odgoj : priručnik za hrvatske vojnike, dočasnike i časnike [tisak] / autorska skupina Ljubomir Antić... [et al.] ; urednik Ante Vukasović. - 2. dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Politička uprava, 1996. - (Biblioteka Priručnici ; knj. 1).
25 Domovinski odgoj : priručnik za hrvatske vojnike, dočasnike i časnike [tisak] / autorska skupina Ljubomir Antić... [et al.] ; urednik Ante Vukasović. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Politička uprava, 1995. - (Biblioteka Priručnici ; knj. 1).
26 Doneseni programi osposobljavanja koji se provode u Učilištu vatrogastva, zaštite i spašavanja, u 2015. godini [e-dokument] / Državna uprava za zaštitu i spašavanje. - Zagreb : Državna uprava za zaštitu i spašavanje, [2015].
27 Energija : put prema održivom načinu življenja [tisak] / Centre for Research , Education and Training in Energy - CREATE. - Zagreb : Pokret prijatelja prirode Lijepa naša : Državna uprava za zaštitu prirode i okoliša, 1998.
28 Entrepreneurship and small and medium-sized enterprises : the Croatian experience [tisak] / Ministry of the Economy, Labour and Entrepreneurship ; Economic commission for Europe. - Zagreb : Ministry of the Economy, Labour and Entrepreneurship : Economic commission for Europe, 2004.
29 EUROGRADUATE Pilot-istraživanje : ključni nalazi [e-dokument] / prijevod: Agencija za znanost i visoko obrazovanje. - Zagreb : Agencija za znanost i visoko obrazovanje, 2020.
30 Europska integracija : podrijetlo i rast Europske unije [tisak] / Klaus-Dieter Borchardt. - 4. izd. - Zagreb : Ured za europske integracije Vlade RH, [1999].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655