Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 20 godina Oružanih snaga Republike Hrvatske [e-dokument] = 20 years of the Croatian Armed Forces / [autori teksta: Vesna Pintarić, Leida Parlov, Toma Vlašić]. - Zagreb : Ministarstvo obrane, Služba za odnose s javnošću i informiranje, [2011].
2 Annual exchange of information on defence planning 2012 : Vienna document 2011 : Participating state Republic of Croatia [e-dokument] / Ministarstvo obrane, OSCE Forum for Security Cooperation. - Zagreb : Ministarstvo obrane, [2012.].
3 Dugoročni plan razvoja oružanih snaga Republike Hrvatske 2006. - 2015. [e-dokument] / Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 2006.
4 Dugoročni plan razvoja oružanih snaga Republike Hrvatske : prijedlog [e-dokument] / Ministarstvo obrane. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/171] Sto sedamdest prva sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-06-28] prilozi za raspravu).
5 Godišnja razmjena informacija o obrambenom planiranju 2012. : bečki dokument 2011 : državna sudionica Republika Hrvatska [e-dokument] / Ministarstvo obrane, OESS Forum za suradnju u području sigurnosti. - Zagreb : Ministarstvo obrane, [2012].
6 Godišnje izvješće o obrani za ..... godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013- .
7 Godišnji plan rada Ministarstva obrane za .....godinu [e-dokument] / Ministarstvo obrane. - Zagreb : Ministarstvo obrane, 2014- .
8 How aggression against Croatia and Bosnia-Herzegovina was prepared or the transformation of the JNA into Serbian Imperial Force : dossier [tisak] / contributor Davor Domazet. - Zagreb : Institute for International Relations, 1999.
9 Hrvatski vojnik [tisak] / Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 1992- . ISSN 1330-500-X ; 1333-9036 [Internet izdanje].
10 Izjava Vlade Republike Hrvatske o pristupanju u punopravno članstvo u NATO [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/76] Sedamdesetšesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-04-02] prilozi za raspravu).
11 Izvješće o radu Vlade Republike Hrvatske u prvoj godini mandata i glavne programske zadaće Vlade u 2001. godini / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2001. - (Sjednice [07. / 08.] Vlade Republike Hrvatske : 2000. - 2003. izvješća i programi).
12 Izvješće o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga Republike Hrvatske u operacijama potpore miru Ujedinjenih naroda od ... do ... godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013- .
13 Koncepcija izgradnje programske podrške zapovjednom informacijsko-komunikacijskom sustavu : priručnik [tisak] / Tihomir Zajec. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Glavni stožer OS RH, 2006. ISBN 953-193-032-5.
14 Mogućnosti financiranja projekata za potrebe obrane sredstvima iz fondova EU [e-dokument] / Ministarstvo obrane, Uprava za materijalne resurse, Sektor za naoružanje i opremu. - 1. izd. - Zagreb : Ministarstvo obrane, 2017.
15 Nacionalna strategija sigurnosti za novo stoljeće [tisak] / Ministarstvo obrane. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 2000.
16 O ratu [tisak] / Karl von Clausewitz ; prevoditelj Marko Rašić. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, Politička uprava, 1997. - (Biblioteka Priručnici ; knj. 2). ISBN 953-193-000-7.
17 Obrana : tjednik Ministarstva obrane Republike Hrvatske [tisak] / Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, 2000-2004. ISSN 1332-6856. NE IZLAZI VIŠE!.
18 Oluja [tisak + e-dokument] / Davor Marijan. - Zagreb : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 2007. ISBN 978-953-7439-08-8.
19 Prijedlog dugoročnog plana razvoja Oružanih snaga Republike Hrvatske 2006. - 2015. : prijedlog [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo obrane, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/21] Dvadeset prva sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-06-27 / 2006-07-13] : prilozi za raspravu).
20 Prijedlog metodologije za izradu planova obrane [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/73] Sedamdesettreća sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-08-19] prilozi za raspravu).
21 Prijedlog odluke o imenovanju izaslanstva Hrvatskoga sabora u parlamentarnoj skupštini NATO-a [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Treća izvanredna sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).
22 Prijedlog odluke o imenovanju članova Odbora za obranu Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
23 Prijedlog odluke o izboru predsjednika, potpredsjednika i članova Odbora za obranu Hrvatskoga sabora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Četvrta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-04-23] : prilozi za raspravu).
24 Prijedlog zaključka o obvezi Vlade Republike Hrvatske u vezi izrade Prijedloga strategije iz područja obrane i nacionalne sigurnosti [tisak + e-dokument] / [Klub zastupnika HSP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/18] Osamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-01-25 / 2006-02-17] : prilozi za raspravu).
25 Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Kabineta ministara Ukrajine o vojnoj tehničkoj suradnji, s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo obrane, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/18] Osamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-01-25 / 2006-02-17] : prilozi za raspravu).
26 Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o suradnji na području obrane, s Konačnim prijedlogom zakona - ([04/36] Trideset šesta izvanredna sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-03 / 2003-09-12] : prilozi za raspravu).
27 Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Turske o suradnji na vojnim područjima obuke, tehnike i znanosti, s Konačnim prijedlogom zakona / [Ministarstvo obrane, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/03] Treća sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-01-27 / 2004-01-30] : prilozi za raspravu).
28 Prijedlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade RH i Vlade SAD-a o suradnji na području sprječavanja širenja oružja za masovno uništavanje te promicanje obrambenih i vojnih odnosa, s Konačnim prijedlogom zakona - ([04/33] Trideset treća sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
29 Rat u Hrvatskoj 1991.-1995. [tisak] / Ozren Žunec. - Zagreb : Filozofski fakultet, [2001].
30 Sigurnost i obrana Republike Hrvatske u Euroatlantskom kontekstu [tisak] / uredili Tomislav Smerić i Gabrijela Sabol. - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 2009. - (Biblioteka Zbornici ; knj. 36). ISBN 978-953-6666-64-5.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655