Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 >>

1 Arhivistika za djelatnike u pismohranama [tisak] / priredili Josipa Paver, Davor Eržišnik. - Zagreb : Arhiv Hrvatske : Savez arhivskih radnika Hrvatske, 1992. - (Serija Priručnici).
2 Case 7 : sedmo savjetovanje o metodama i alatima za projektiranje informacijskih sustava [tisak] / Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Rijeka. - Rijeka ; Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Rijeka : Ministarstvo znanosti i tehnologije : Hrvatska informatička zajednica : "Case", (2005). ISBN 953-6129-04-3.
3 Dodatni protokol uz Konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u svezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka - (Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatnog protokola uz konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka, NN-MU 004/2005).
4 Doktrina i procedure vojne policije NATO-a APP-12 : Saveznička proceduralna publikacija 12 STANAG 2226 [tisak] / preveli Vlasta Zekulić i Tomislav Kasumović ; NATO. - Zagreb : Ministarstvo obrane, Glavni stožer OS RH, 2007.
5 e-government [tisak] / Ured za internetizaciju Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured za internetizaciju Vlade Republike Hrvatske, 2002.
6 General survey : humanitarian demining [e-dokument] / Croatian Mine Action Center. - Sisak : Croatian Mine Action Center, 2003. - (Standard operating procedure(s)).
7 Glavni (statističk)i poslovni procesi: upute za ispunjavanje predloška [e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, [2020].
8 Informacijsko-dokumentacijska služba, istraživanje i mrežne informacije [tisak] - Zagreb : Hrvatski sabor, [2001].
9 Izjava o zaštiti osobnih podataka [e-dokument] / Agencija za obalni linijski pomorski promet. - Split : Agencija za obalni linijski pomorski promet, 2018.
10 Izjava o zaštiti osobnih podataka [e-dokument] / Grad Rovinj. - Rovinj : Grad Rovinj, 2018.
11 Kodeks ponašanja u skladu s odredbama opće uredbe o zaštiti podataka i Zakonom o provedbi opće uredbe o zaštiti podataka [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2018.
12 Kodeks zaštite osobnih podataka [e-dokument] / Hrvatska javnobilježnička komora. - Zagreb : Hrvatska javnobilježnička komora, 2018.
13 Konačni prijedlog zakona o prikupljanju podataka po osiguranicima o doprinosima za obvezna mirovinska osiguranja [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu).
14 Konačni prijedlog zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/161] Sto šezdeset prva sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-05-25] prilozi za raspravu).
15 Konačni prijedlog zakona o sigurnosno-obavještajnom sustavu Republike Hrvatske [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosuđa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/20] Dvadeseta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-05-10 / 2006-06-09] : prilozi za raspravu).
16 Konačni prijedlog zakona o službenoj statistici [e-dokument] / [Državni zavod za statistiku, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/32] Trideset druga sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-05-07 / 2003-05-29] : prilozi za raspravu).
17 Konačni prijedlog zakona o službenoj statistici [e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/045] Četrdeset peta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-05-15] : prilozi za raspravu).
18 Konačni prijedlog zakona o zaštiti osobnih podataka - treće čitanje [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/32] Trideset druga sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-05-07 / 2003-05-29] : prilozi za raspravu).
19 Konačni prijedlog zakona o zaštiti osobnih podataka / [Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002. - ([04/26] Dvadeset šesta sjednica četvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2002-11-06 / 2002-12-13] : prilozi za raspravu).
20 Konačni prijedlog zakona o zaštiti osobnih podataka : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/038] Trideset osma sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-04-03] : prilozi za raspravu).
21 Konvencija za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka - (Zakon o potvrđivanju Konvencije za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka i Dodatnog protokola uz konvenciju za zaštitu osoba glede automatizirane obrade osobnih podataka u vezi nadzornih tijela i međunarodne razmjene podataka, NN-MU 004/2005).
22 Main (statistical) business processes : instructions for filling out the template [e-dokument] / Croatian Bureau of Statistics. - Zagreb : Croatian Bureau of Statistics, [2020].
23 Nacionalna taksonomija računalno-sigurnosnih incidenata . verzija 2 [e-dokument] / Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet. - Zagreb : Hrvatska akademska i istraživačka mreža CARNet, 2019.
24 Nacionalne mogućnosti skupljanja podataka o okolišu [tisak + e-dokument] / glavni i odgovorni urednik Hrvoje Glavač. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja Republike Hrvatske, 2001.
25 Nacionalni informacijski sustav bioraznolikosti [e-dokument] / Državni zavod za zaštitu prirode. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu prirode, 2006.
26 Nacrt prijedloga zakona o službenoj statistici [e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2002. - ([08/025] Dvadeset peta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-01-16] : prilozi za raspravu).
27 National environmental data gathering capacity [tisak + e-dokument] / editor in chief Hrvoje Glavač. - Zagreb : Ministry of Environmental Protection and Physical Planning, 2001.
28 NATO military police doctrine and procedures APP-12 : Allied Procedural Publication 12 STANAG 2226 [tisak] / NATO. - Zagreb : Ministarstvo obrane, Glavni stožer OS RH, 2007.
29 Neke zakonske obveze osoba koje rade s otrovima : plan intervencija u zaštiti okoliša : način vođenja očevidnika o otrovima i dostave podataka [tisak] / Franjo Plavšić, Zdravko Lovrić, Alka Wolf-Čoporda. - Zagreb : Hrvatski zavod za toksikologiju, 2003.
30 Obrada osobnih podataka klijenata osiguravajućih društva [e-dokument] / Agencija za zaštitu osobnih podataka. - Zagreb : Agencija za zaštitu osobnih podataka, 2017.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655