Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 >>

1 Akcijski plan energetske strategije Grada Nove Gradiške [e-dokument] / Grad Nova Gradiška. - Nova Gradiška : Grad Nova Gradiška, [2020].
2 Akcijski plan energetski i klimatski održivog razvitka Grada Cresa (SECAP) [e-dokument] / Energetski institut Hrvoje Požar. - Cres : Grad Cres, 2021.
3 Akcijski plan energetski održivog razvitka (SEAP) [e-dokument] / Regionalna energetska agencija Sjever ; Grad Ludbreg. - Ludbreg : Grad Ludbreg, 2014.
4 Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Dugo Selo [e-dokument] / Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske. - Dugo Selo : Grad Dugo Selo, 2012.
5 Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Ivanić-Grada (SEAP) [e-dokument] / Grad Ivanić-Grad. - Ivanić-Grad : Grad Ivanić-Grad, 2010.
6 Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Klanjca (SEAP) [e-dokument] / Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske ; Grad Klanjec. - Klanjec : Grad Klanjec, 2009.
7 Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Krka [e-dokument] / REA Kvarner d.o.o.. - Rijeka : Grad Krk, 2012.
8 Akcijski plan energetski održivog razvitka Grada Opatije [e-dokument] / REA Kvarner d.o.o.. - Opatija : Grad Opatija, 2012.
9 Akcijski plan energetski održivog razvitka Općine Brdovec [e-dokument] / Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske. - Brdovec : Općina Brdovec, 2012.
10 Akcijski plan energetski održivog razvitka Općine Vladislavci [e-dokument] / MD Consulting j.d.o.o. u suradnji s tvrtkom GREEN LINE j.d.o.o.. - Vladislavci : Općina Vladislavci, 2015.
11 Akcijski plan energetski održivog razvoja Grada Labina-Albona (SEAP) [e-dokument] / Sensum d.o.o.. - Labin : Grad Labin, 2013.
12 Akcijski plan energetski održivog razvoja Grada Poreča - Parenzo za period 2013. do 2020. godine [e-dokument] / Grad Poreč. - Poreč : Grad Poreč, 2013.
13 Akcijski plan energetski održivog razvoja Općine Nijemci [e-dokument] = Sustainable Energy Action Plan / Društvo za oblikovanje održivog razvoja ; Općina Nijemci. - Nijemci : Općina Nijemci, 2014.
14 Akcijski plan energetski održivog razvoja Općine Petlovac [e-dokument] = Sustainable Energy Action Plan / Općina Petlovac ; Društvo za oblikovanje održivog razvoja. - Petlovac : Općina Petlovac, 2014.
15 Akcijski plan održivog energetskog razvitka (SEAP) [e-dokument] / Grad Koprivnica ; Regionalna energetska agencija Sjever. - Koprivnica : Grad Koprivnica, 2011.
16 Annual and Sustainability Report for ... [e-dokument] / HEP Group. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, 2020-.
17 Biomasa kao obnovljivi izvor energije [e-dokument] / Radna skupina za biomasu. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, [2007]. ISBN 953-6474.
18 Energetska obnova javnih zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije [e-dokument] / Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja. - Zagreb : Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja, [2014].
19 Energetske instalacije i obnova nakon ratnih razaranja : zbornik radova savjetovanja, Zagreb, 24-26. 04. 1996. [tisak] / Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske, Savez elektrotehničkih inženjera Hrvatske, 1996.
20 Energija budućnosti : obnovljivi izvori energije [e-dokument] / Agencija za promicanje izvoza i ulaganja. - Zagreb : Agencija za promicanje izvoza i ulaganja, [2009].
21 Energy for the future : renewable energy sources [e-dokument] / Trade and Investment Promotion Agency. - Zagreb : Trade and Investment Promotion Agency, [2010.].
22 Energy sector development strategy of the Republic of Croatia [tisak] - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2001. - (Croatia in 21st century).
23 Energy strategy of the Republic of Croatia [e-dokument] / Ministry of the Economy, Labour and Entrepreneurship. - Zagreb : Ministry of the Economy, Labour and Entrepreneurship, 2009.
24 ENWIND : program korištenja energije vjetra : nove spoznaje i provedba [tisak] / uredio Laszlo Horvath. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, 2002. - (Nacionalni energetski programi). ISBN 953-6474-36-0.
25 ENWIND : program korištenja energije vjetra : prethodni rezultati i buduće aktivnosti [tisak] / autori Laszlo Horvath... [et al.]. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, 1998. - (Nacionalni energetski programi). ISBN 953-6474-18-2.
26 Europski poslovni forum o obnovljivim izvorima energije : zbornik radova : konferencija u okviru programa Inteligentna energija u Europi, Cavtat, 11. - 14. studenoga 2007. = European Business Forum on Renewable Energy Sources : proceedings :a conference organised within the "Intelligent Energy - Europe'' programme, Cavtat, 11- 14 November 2007 [tisak] / Hrvatska gospodarska komora ; Intelligent Energy Europe ; EBFRES . - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2008. ISBN 978-953-6207-96-1.
27 Expokos 2010 : 9. Panairi i Ndërtimit, Energjetikës, Tenknikës dhe Mobilerisë = 9. međunarodni sajam graditeljstva, tehnike, drvne, metalurške industrije i obnovljivih izvora energije = 9th Construction, Technical, Energetic and Furniture Fair : Prishtinë, 5-9 Maj/Svibnja/May : hrvatski izlagači [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2010.
28 GEOEN : program korištenja geotermalne energije : prethodni rezultati i buduće aktivnosti [tisak] / autori Robert Bošnjak... [et al.]. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, 1998. - (Nacionalni energetski programi). ISBN 953-6474-15-8.
29 Godišnji izvještaj o provedbi Plana razvojnih programa Koprivničko-križevačke županije za ... godinu [e-dokument] / Koprivničko-križevačka županija, Županijska skupština. - Koprivnica : Koprivničko-križevačka županija, 2016- .
30 Gospodarenje energijom u Gradu Sisku : godišnji izvještaj 2006./2007. [tisak] / Đuđica Franić, Petar Lerotić. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva : Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost : Grad Sisak, 2008. ISBN 978-953-7429-08-9.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655