Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 15 godina Zadarske 緐panije : 1993. - 2008. [tisak] / Zadarska 緐panija. - Zadar : Zadarska 緐panija, 2008.
2 Akcijski plan razvoja turizma - Grad Bakar [e-dokument] / MICRO projekt d.o.o. - Bakar : Grad Bakar, 2010.
3 Analiza poslovanja gospodarstva Brodsko-posavske 緐panije u .... godini s dostupnim pokazateljima za ... [tisak + e-dokument] / Upravni odjel za gospodarstvo, Brodsko-posavska 緐panija. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska 緐panija, 2009- .
4 Antirecesijske mjere za podru鑚e Vara綿inske 緐panije [e-dokument] / Vara綿inska 緐panija, 畊panijska skup箃ina. - Vara綿in : Vara綿inska 緐panija, 2009.
5 Energetske instalacije i obnova nakon ratnih razaranja : zbornik radova savjetovanja, Zagreb, 24-26. 04. 1996. [tisak] / Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva Republike Hrvatske, Savez elektrotehni鑛ih in緀njera Hrvatske, 1996.
6 Godi筺ja financijska izvje规a Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2005. godinu [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/169] Sto 筫zdeset deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-06-14] prilozi za raspravu).
7 Godi筺ja financijska izvje规a Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2006. godinu / [Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset 筫sta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
8 Godi筺ja financijska izvje规a Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2006. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/239] Dvjesto trideset i deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-06-20] prilozi za raspravu).
9 Godi筺je izvje规e Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za ... godinu / [Hrvatska banka za obnovu i razvitak]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
10 Grad Vukovar : grad najisplativijih ulaganja : gospodarski vodi Grada Vukovara [e-dokument] / Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara. - Vukovar : Fond za obnovu i razvoj Grada Vukovara, [2009.].
11 HBOR - Hrvatska banka za obnovu i razvitak 1992.-2002. : povjesnica [tisak] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2003.
12 HBOR - Hrvatska banka za obnovu i razvitak 1992.-2002. : the first ten years [tisak] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2003.
13 Hrvatske 緀ljeznice u Domovinskom ratu : 1990-1992 [tisak] = Kroatischen Eisenbahnen im Vaterl鋘dischen Krieg = Croatian railways in Homeland war / Milan Tonkovi... [et al.]. - Zagreb : Hrvatske 緀ljeznice, [1992].
14 Informacija o aktivnostima i realizaciji Programa poticanja malog gospodarstva Vukovarsko-srijemske 緐panije [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska 緐panija, Upravni odjel za gospodarstvo. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska 緐panija, 2011.
15 Informacija o aktivnostima i realizaciji Programa poticanja malog gospodarstva Vukovarsko-srijemske 緐panije [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska 緐panija, Upravni odjel za gospodarstvo, obnovu i razvoj Vukovarsko-srijemske 緐panije. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska 緐panija, 2012.
16 Izvje规e o obavljenim revizijama. 1994. godina : IV. dio [tisak] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 1995.
17 Izvje规e o provedbi Zakona o obnovi i razvoju Grada Vukovara / [Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2002. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
18 Izvje规e o radu Odbora za predstavke i pritu綽e za 2001. godinu / [Odbor za predstavke i pritu綽e, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/08] Osma sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-06-07 / 2004-06-15] : prilozi za raspravu).
19 Izvje规e o radu Odbora za predstavke i pritu綽e za 2003. godinu [e-dokument] / [Odbor za predstavke i pritu綽e, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/10] Deseta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-09-15 / 2004-10-15] : prilozi za raspravu).
20 Izvje规e o radu Odbora za predstavke i pritu綽e za 2004. godinu [tisak + e-dokument] / [Odbor za predstavke i pritu綽e, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/17] Sedamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-11 / 2005-12-15] : prilozi za raspravu).
21 Izvje规e o radu Odbora za predstavke i pritu綽e za 2005. godinu [tisak + e-dokument] / [Odbor za predstavke i pritu綽e, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/21] Dvadeset prva sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-06-27 / 2006-07-13] : prilozi za raspravu).
22 Izvje规e o realizaciji Projekta obnove podru鑚a Isto鑞e Slavonije, Baranje i Zapadnog Srijema - IBRD 4351 HR - [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, 箄marstva i vodnoga gospodarstva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/019] Devetnaesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-05-05] : prilozi za raspravu).
23 Izvje规e Vlade Republike Hrvatske o dosada筺jem tijeku povratka i zbrinjavanju prognanika, izbjeglica i raseljenih osoba [tisak] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 1998.
24 Kona鑞i prijedlog Zakona o potvr餴vanju Ugovora o jamstvu izme饀 Republike Hrvatske i Me饀narodne banke za obnovu i razvoj za Projekt obnove rije鑛og prometnog pravca [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/37] Trideset sedma sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-24 / 2003-10-03] : prilozi za raspravu).
25 Ministarstvo razvitka i obnove [tisak] / Ministarstvo razvitka i obnove. - Zagreb : Ministarstvo razvitka i obnove, [1997].
26 Ministry of Development and Reconstruction [tisak] / Ministry of Development and Reconstruction. - Zagreb : Ministry of Development and Reconstruction, 1997.
27 Model financiranja obnove i modernizacije ribarske flote s Programom gospodarske opravdanosti i rentabilnosti obnove ribarske flote izgradnjom i rekonstrukcijom brodova u doma鎖m brodogradili箃ima : sa緀tak [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, 箄marstva i vodnoga gospodarstva ; Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/068] 〆zdeset osma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2005-02-24] : prilozi za raspravu).
28 Model financiranja obnove i modernizacije ribolovne flote [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, 箄marstva i vodnoga gospodarsva. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 箄marstva i vodnoga gospodarstva, 2005.
29 Obnova komunalne infrastrukture na PPDS : u Europu mo緀mo samo svi zajedno [e-dokument] / Ministarstvo za javne radove, obnovu i graditeljstvo. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/057] Pedeset sedma sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-07-30] : prilozi za raspravu).
30 Odluka o karti regionalnih potpora : prijedlog [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/17] Sedamnaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-02] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655