Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 Annual document of disclosed information for 2012 [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA-Industrija nafte, 2013.
2 Godi筺ji dokument objavljenih informacija u 2011. godini [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2012.
3 Godi筺ji dokument objavljenih informacija u 2012. godini [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA-Industrija nafte, 2013.
4 Godi筺ji dokument objavljenih informacija za 2010. godinu [e-dokument] / Hrvatska elektroprivreda. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, 2011.
5 Godi筺ji dokument objavljenih informacija za 2011. godinu [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2012.
6 Godi筺ji dokument objavljenih informacija za 2011. godinu [e-dokument] / Hrvatska elektroprivreda. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, 2012.
7 Godi筺ji dokument objavljenih informacija za 2011. godinu [e-dokument] / Jadrolinija. - Rijeka : Jadrolinija, 2012.
8 Godi筺ji dokument objavljenih informacija za 2012. godinu [e-dokument] / Croatia osiguranje. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2013.
9 Godi筺ji dokument objavljenih informacija za 2012. godinu [e-dokument] / Hrvatska elektroprivreda. - Zagreb : Hrvatska elektroprivreda, 2013.
10 Godi筺ji dokument objavljenih informacija za 2012. godinu [e-dokument] / Hrvatska po箃a, Divizija podr筴a, Sektor kontrolinga. - Zagreb : Hrvatska po箃a, 2013.
11 Godi筺ji dokument objavljenih informacija za 2012. godinu [e-dokument] / Jadrolinija. - Rijeka : Jadrolinija, 2013.
12 Izvje箃aj o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za Grad Pazin u ..... godini [e-dokument] / Grad Pazin, Stru鑞a slu綽a Gradskog vije鎍. - Pazin : Grad Pazin, 2006- .
13 Izvje规e Digitalnog informacijsko-dokumentacijskog ureda o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za... godinu [e-dokument] / Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Digitalni informacijsko-dokumentacijski ured Vlade Republike Hrvatske, 2014- .
14 Izvje规e Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama u ... [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2005- .
15 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Odbor za standarde financijskog izvje箃avanja. - Zagreb : Odbor za standarde financijskog izvje箃avanja, 2015-.
16 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Biskupija. - Biskupija : Op鎖na Biskupija, 2016- .
17 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Bilje. - Bilje : Op鎖na Bilje, 2016- .
18 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Bibinje. - Bibinje : Op鎖na Bibinje, 2017- .
19 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Berek. - Berek : Op鎖na Berek, 2011- .
20 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Erdut. - Erdut : Op鎖na Erdut, 2015-.
21 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Ervenik. - Ervenik : Op鎖na Ervenik, 2016-.
22 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Oriovac. - Oriovac : Op鎖na Oriovac, 2017- .
23 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Peteranec. - Peteranec : Op鎖na Peteranec, 2016-.
24 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Petrijevci. - Petrijevci : Op鎖na Petrijevci, 2017-.
25 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Preko. - Preko : Op鎖na Preko, 2017- .
26 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Preseka. - Preseka : Op鎖na Preseka, 2016-.
27 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Prgomet. - Prgomet : Op鎖na Prgomet, 2018- .
28 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Pribislavec. - Pribislavec : Op鎖na Pribislavec, 2020- .
29 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Primorski Dolac. - Primorski Dolac : Op鎖na Primorski Dolac, 2017- .
30 Izvje规e o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Sveti Petar Orehovec. - Sveti Petar Orehovec : Op鎖na Sveti Petar Orehovec, 2017-.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655