Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Application of microsimulation models in the analysis of taxes and social benefits in Croatia ; project results [e-dokument] / Ivica Urban, Slavko Bezeredi, Martina Pezer ; Institute of Public Finance. - Zagreb : Institut za javne financije, 2018.
2 Djeca u Republici Hrvatskoj [tisak] = Children in the Republic of Croatia / Dubravka Maleš ...(at al.). - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 1999. ISBN 953-97328-b-9.
3 Doplatak za djecu [tisak] / Ministarstvo rada i socijalne skrbi. - Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi, 2001.
4 Financijski pokazatelji primjene Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama ("Narodne novine", 59/17) : privremeno izvješće o korisnicima rodiljnih i roditeljskih potpora i isplaćenim iznosima naknade za siječanj - listopad 2017. [e-dokument] / Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku. - Zagreb : Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 2017.
5 Izvješće o financijskom poslovanju sredstvima doplatka za djecu za razdoblje ... mjesec ... godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Sektor za ekonomske poslove. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Sektor za ekonomske poslove, 2012-.
6 Izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
7 Izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji / [Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, izrada nacrta ; Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
8 Konačni prijedlog zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji [e-dokument] / [Anto Đapić ... [et. al.], predlagatelji]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/32] Trideset druga sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-05-07 / 2003-05-29] : prilozi za raspravu).
9 Mjesečni pregled broja korisnika doplatka za djecu, broja djece i svota doplatka za djecu za ... [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, Sektor ekonomskih poslova. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2008- .
10 Obiteljska davanja u EU [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2013.
11 Obiteljska davanja u EU [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2020.
12 Osnovni podaci o Zavodu : (za listopad 2014. - u studenome 2014.) [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2014.
13 Osnovni podaci o Zavodu : (za prosinac 2013. - u siječnju 2014.) [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, [2013].
14 Osnovni podaci o Zavodu : (za svibanj 2014. - u lipnju 2014.) [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, [2014].
15 Osnovni podaci o Zavodu : (za veljaču 2014. - u ožujku 2014.) [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, [2014].
16 Ostvarivanje prava na doplatak za djecu [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, [2020].
17 Ostvarivanje prava na doplatak za djecu [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2023.
18 Ostvarivanje prava na doplatak za djecu u ... [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2007- .
19 Prijedlog zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji - ([04/31] Trideset prva sjednica četvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2003-03-26 / 2003-04-11] : prilozi za raspravu).
20 Prijedlog zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji [e-dokument] / [Klub zastupnika HSP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/10] Deseta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-09-15 / 2004-10-15] : prilozi za raspravu).
21 Primjena mikrosimulacijskih modela u analizi poreza i socijalnih naknada u Hrvatskoj : rezultati projekta [e-dokument] / Ivica Urban, Slavko Bezeredi, Martina Pezer ; Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2018.
22 Provedbeni program Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade za razdoblje 2021. - 2024. godine [e-dokument] / Središnji državni ured za demografiju i mlade. - Zagreb : Središnji državni ured za demografiju i mlade, 2020.
23 Savjeti i vodič za poboljšanje zapošljivosti, ostvarivanja prava i socijalnu uključenost [e-dokument] / priredio Predrag Bejaković. - Zagreb : Institut za javne financije, 2010. ISBN 978-953-7613-41-9.
24 Vodič kroz potpore i prava djece i mladih [e-dokument] / Grad Crikvenica. - 2. izdanje. - Crikvenica : Grad Crikvenica, 2020.
25 Vodič o pravima iz mirovinskog osiguranja generacijske solidarnosti (I. stup) i doplatka za djecu : 2019 [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2019.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655