Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 6th Croatian National Report on the Implementation of the Obligations under the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on Safety of Radioactive Waste Management [e-dokument] / State Office for Nuclear Safety. - Zagreb : State Office for Nuclear Safety, 2017.
2 Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala - (NN-MU 005/2001).
3 Konvencija o fizičkoj zaštiti nuklearnog materijala od 26. listopada 1979 - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 012/1993). NE primjenjuje se kao službeni tekst RH.
4 Nacionalni program provedbe Strategije zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva (Program za razdoblje do 2025. godine s pogledom do 2060. godine) [e-dokument] / Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, 2018.
5 National report : as required under article 14.1 of Council directive 2011/70/euratom of 19 july 2011 establishing a community framework for the responsible and safe management of spent fuel and radioactive waste (2nd report) [e-dokument] / Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost, 2018.
6 National report on implementation of the obligations under the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management : 2nd report [e-dokument] / State Office for Nuclear Safety. - Zagreb : State Office for Nuclear Safety, 2005.
7 National report on implementation of the obligations under the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on the Safety of Radioactive Waste Management : 3rd report [e-dokument] / State Office for Nuclear Safety. - Zagreb : State Office for Nuclear Safety, 2008.
8 Program rada i financijski plan za ... god. [e-dokument] / Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, 2009- .
9 Program rada i financijski plan za 2020. godinu [e-dokument] / Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško. - Zagreb : Fond za financiranje razgradnje i zbrinjavanja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva Nuklearne elektrane Krško, 2020.
10 Program razgradnje nuklearne elektrane Krško i odlaganja radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva / [Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu).
11 Strategija zbrinjavanja radioaktivnog otpada, iskorištenih izvora i istrošenog nuklearnog goriva [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2014.
12 Zajednička konvencija o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada - (Zakon o o potvrđivanju Zajedničke konvencije o sigurnosti zbrinjavanja istrošenog goriva i sigurnosti zbrinjavanja radioaktivnog otpada, NN-MU 003/1999).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655