Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 6th Croatian National Report on the Implementation of the Obligations under the Convention on Nuclear Safety in accordance with Article 5 of the IAEA's Convention on Nuclear Safety [e-dokument] / State Office for Radiological and Nuclear Safety. - Zagreb : State Office for Radiological and Nuclear Safety, 2013.
2 6th Croatian National Report on the Implementation of the Obligations under the Joint Convention on the Safety of Spent Fuel Management and on Safety of Radioactive Waste Management [e-dokument] / State Office for Nuclear Safety. - Zagreb : State Office for Nuclear Safety, 2017.
3 7th Croatian National Report on the Implementation of the Obligations under the Convention on Nuclear Safety in accordance with Article 5 of the IAEA's Convention on Nuclear Safety [e-dokument] / State Office for Radiological and Nuclear Safety. - Zagreb : State Office for Radiological and Nuclear Safety, 2016.
4 Arrangement between the State Office for Radiological and Nuclear Safety of the Republic of Croatia and the United States Nuclear Regulatory Commission for the exchange of technical information and cooperation in nuclear safety matters [e-dokument] / State Office for Nuclear Safety. - Zagreb : Dr綼vni zavod za radiolo筴u i nuklearnu sigurnost, [2013.].
5 Be鑛a konvencija o gra餫nskoj odgovornosti za nuklearnu 箃etu - (NN-MU 001/2006).
6 Be鑛a konvencija o gra餫nskoj odgovornosti za nuklearnu 箃etu od 21. svibnja 1963 - (Odluka o objavljivanju mnogostranih me饀narodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 012/1993). NE primjenjuje se kao slu綽eni tekst u RH!.
7 Croatian National Report for Second CNS Extraordinary Meeting on the Implementation of the Obligations under the Convention on Nuclear Safety [e-dokument] / State Office for Radiological and Nuclear Safety. - Zagreb : State Office for Radiological and Nuclear Safety, 2012.
8 Dodatni protokol uz Sporazum izme饀 Republike Austrije, Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Republike Finske, Savezne Republike Njema鑛e, Helenske Republike, Irske, Talijanske Republike, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Kraljevine Nizozemske, Portugalske Republike, Kraljevine ﹑anjolske, Kraljevine ﹙edske, Europske zajednice za atomsku energiju i Me饀narodne agencije za atomsku energiju o provedbi 鑜anka III. stavaka 1. i 4. Ugovora o ne筰renju nuklearnog oru緅a - (Zakon o potvr餴vanju Sporazuma izme饀 Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Savezne Republike Njema鑛e, Irske, Talijanske Republike, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Kraljevine Nizozemske, Europske zajednice za atomsku energiju i Me饀narodne agencije za atomsku energiju o provedbi 鑜anka III. stavaka 1. i 4. Ugovora o ne筰renju nuklearnog oru緅a i Dodatnog protokola uz Sporazum izme饀 Republike Austrije, Kraljevine Belgije, Kraljevine Danske, Republike Finske, Savezne Repub璴ike Njema鑛e, Helenske Republike, Irske, Talijanske Republike, Velikog Vojvodstva Luksemburga, Kraljevine Nizozemske, Portugalske Republike, Kraljevine ﹑anjolske, Kraljevine ﹙edske, Europske zajednice za atomsku energiju i Me饀narodne agencije za atomsku energiju o provedbi 鑜anka III. stavaka 1. i 4. Ugovora o ne筰renju nuklearnog oru緅a, NN-MU 003/2016).
9 Dodatni protokol uz Sporazum izme饀 Republike Hrvatske i Me饀narodne agencije za atomsku energiju o primjeni garancija u vezi s Ugovorom o ne筰renju nuklearnog oru緅a - (Zakon o potvr餴vanju Dodatnog protokola uz Sporazum izme饀 Republike Hrvatske i Me饀narodne agencije za atomsku energiju o primjeni garancija u vezi s Ugovorom o ne筰renju nuklearnog oru緅a, NN-MU 007/2000).
10 Godi筺je izvje规e o radu za ... godinu [e-dokument] / Dr綼vni zavod za radiolo筴u i nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Dr綼vni zavod za radiolo筴u i nuklearnu sigurnost, 2014- .
11 Godi筺je izvje规e za 2005. godinu o stanju nuklearne sigurnosti u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / [Vije鎒 za nuklearnu sigurnost, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/24] Dvadeset 鑕tvrta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-01-24/2007-02-22] : prilozi za raspravu).
12 Godi筺ji plan rada za 2014. godinu [e-dokument] / Dr綼vni zavod za radiolo筴u i nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Dr綼vni zavod za radiolo筴u i nuklearnu sigurnost, 2013.
13 Godi筺ji plan rada za 2015. godinu [e-dokument] / Dr綼vni zavod za radiolo筴u i nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Dr綼vni zavod za radiolo筴u i nuklearnu sigurnost, 2015.
14 Godi筺ji plan rada za 2016. godinu [e-dokument] / Dr綼vni zavod za radiolo筴u i nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Dr綼vni zavod za radiolo筴u i nuklearnu sigurnost, 2016.
15 Godi筺ji plan rada za 2017. godinu [e-dokument] / Dr綼vni zavod za radiolo筴u i nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Dr綼vni zavod za radiolo筴u i nuklearnu sigurnost, 2017.
16 Godi筺ji plan rada za 2018. godinu [e-dokument] / Dr綼vni zavod za radiolo筴u i nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Dr綼vni zavod za radiolo筴u i nuklearnu sigurnost, 2018.
17 Izvje规e o radu Dr綼vnog zavoda za nuklearnu sigurnost za 2005. godinu [e-dokument] / Dr綼vni zavod za nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Dr綼vni zavod za nuklearnu sigurnost, 2006.
18 Izvje规e o radu Dr綼vnog zavoda za nuklearnu sigurnost za 2006. godinu [e-dokument] / Dr綼vni zavod za nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Dr綼vni zavod za nuklearnu sigurnost, 2007.
19 Izvje规e o radu Dr綼vnog zavoda za nuklearnu sigurnost za 2006. godinu [e-gra餫] / Dr綼vni zavod za nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Dr綼vni zavod za nuklearnu sigurnost, 2007.
20 Izvje规e o radu Dr綼vnog zavoda za nuklearnu sigurnost za 2007. godinu [e-dokument] / Dr綼vni zavod za nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Dr綼vni zavod za nuklearnu sigurnost, 2008.
21 Izvje规e o radu Dr綼vnog zavoda za nuklearnu sigurnost za 2008. godinu [e-dokument] / Dr綼vni zavod za nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Dr綼vni zavod za nuklearnu sigurnost, 2009.
22 Izvje规e o vo餰nim pregovorima za sklapanje Sporazuma o financiranju izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na dio Vi筫korisni鑛og programa za nuklearnu sigurnost i za箃itu od zra鑕nja u okviru Instrumenta pretpristupne pomo鎖 za 2008. godinu (zajedni鑛o upravljanje) [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/14] 萫trnaesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-09-22] prilozi za raspravu).
23 Izvje规e o vo餰nim pregovorima za sklapanje Sporazuma o financiranju izme饀 Vlade Republike Hrvatske i Komisije Europskih zajednica koji se odnosi na dio Vi筫korisni鑛og programa za nuklearnu sigurnost i za箃itu od zra鑕nja u okviru Instrumenta pretpristupne pomo鎖 za 2008. godinu (decentralizirano upravljanje) [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/14] 萫trnaesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-09-22] prilozi za raspravu).
24 Izvje规e o za箃iti od ioniziraju鎒g zra鑕nja i nuklearnoj sigurnosti za razdoblje ... [e-dokument] / Dr綼vni zavod za radiolo筴u i nuklearnu sigurnost. - Zagreb : Dr綼vni zavod za radiolo筴u i nuklearnu sigurnost, 2016- .
25 Kona鑞i prijedlog zakona o nuklearnoj sigurnosti [tisak + e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/37] Trideset sedma sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-24 / 2003-10-03] : prilozi za raspravu).
26 Kona鑞i prijedlog zakona o potvr餴vanju Sporazuma izme饀 Republike Hrvatske i Me饀narodne agencije za atomsku energiju kojim se mijenja i dopunjuje Protokol uz Sporazum izme饀 Republike Hrvatske i Me饀narodne agencije za atomsku energiju o primjeni garancija u vezi s Ugovorom o ne筰renju nuklearnog oru緅a [tisak + e-dokument] / [Dr綼vni zavod za nuklearnu sigurnost]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] 萫tvrta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-04-23] : prilozi za raspravu).
27 Konvencija o fizi鑛oj za箃iti nuklearnog materijala - (NN-MU 005/2001).
28 Konvencija o fizi鑛oj za箃iti nuklearnog materijala od 26. listopada 1979 - (Odluka o objavljivanju mnogostranih me饀narodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 012/1993). NE primjenjuje se kao slu綽eni tekst RH.
29 Konvencija o nuklearnoj sigurnosti - (Zakon o potvr餴vanju Konvencije o nuklearnoj sigurnosti, NN-MU 013/1995).
30 Konvencija o pomo鎖 u slu鑑ju nuklearne nesre鎒 ili radiolo筴e opasnosti - (NN-MU 001/2006).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655