Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Financial reforms in Croatia [tisak] / Pero Jurković and Marko Škreb. - Zagreb : National Bank of Croatia, 1994. - (NBC working papers ; No 1).
2 Konačni prijedlog zakona o Hrvatskoj narodnoj banci [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
3 Konačni prijedlog zakona o institucijama za elektronički novac [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/06] Šesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-09-17] : prilozi za raspravu).
4 Konačni prijedlog zakona o tržištu kapitala [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/05] Peta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-06-17] : prilozi za raspravu).
5 Kune i lipe : novac Republike Hrvatske [tisak] / Dalibor Brozović. - Zagreb : Narodna banka Hrvatske, 1994. ISBN 953-6052-12-1.
6 Kvartalna transakcijska potražnja za novcem [tisak] / Ante Babić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 1999. - (HNB Pregledi ; 13).
7 Monthly transaction money demand in Croatia [tisak + e-dokument] / Ante Babić. - Zagreb : Croatian National Bank, 2000. - (CNB working papers ; 5).
8 Nacrt prijedloga Zakona o institucijama za elektronički novac, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/41] Četrdesetprva sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-08-28] prilozi za raspravu).
9 Nacrt prijedloga zakona o minimalnim mjerama zaštite u poslovanju s gotovim novcem i vrijednostima s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/052] Pedeset druga sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-07-03] : prilozi za raspravu).
10 Nacrt Prijedloga zakona o tržištu kapitala, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/32] Tridesetdruga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-07-02] prilozi za raspravu).
11 Naučimo prepoznati sumnjive primjerke novca [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, [2020].
12 Neizvršene osnove za plaćanje - stanje 30. studenoga 2022. godine [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2022.
13 Neizvršene osnove za plaćanje - stanje 31. listopada 2018. godine [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2018.
14 Neizvršene osnove za plaćanje - stanje 31. prosinca 2021. godine [e-dokument] / Financijska agencija. - Zagreb : Financijska agencija, 2022.
15 Numizmatička izdanja Hrvatske narodne banke : 1994. - 1998. [tisak] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 1999. ISBN 953-97373-2-X.
16 Odrazi Četvrte dubrovačke konferencije o tranzicijskim zemljama [tisak] / Igeta Drinovac, Katja Gatin. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 1998. - (NBH pregledi ; 12).
17 Opća teorija zaposlenosti, kamate i novca [tisak] / John Maynard Keynes. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2011. - (HGK Biblioteka). ISBN 978-953-7622-25-1.
18 Povijest novca u Hrvatskoj od 1527. do 1941. godine [e-dokument] / Mira Kolar-Dimitrijević. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2013. ISBN 978-953-97373-9-7 (tisak), 978-953-8013-03-4 (PDF).
19 Prijedlog zakona o Hrvatskoj narodnoj banci, s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/24] Dvadesetčetvrta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-29] prilozi za raspravu).
20 Sažeta financijska izvješća za 2003. godinu [e-dokument] / Središnja depozitarna agencija. - Zagreb : Središnja depozitarna agencija, (2004).
21 Sprječavanje pranja novca [tisak] / Boris Mesnjak, Željko Kaselj ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1998. ISBN 953-161-092-4.
22 Statistics on registered counterfeit banknotes and coins ... [e-dokument] / [Croatian National Bank, Currency Department, National Counterfeit, National Analysis and Coin National Analysis Centres]. - Zagreb : Coin National Analysis Centre of the Croatian National Bank : National Centre for Banknote Analysis of the Croatian National Bank : Anti-Forgery National Centre of the Croatian National Bank, 2013- .
23 Statistički podaci o registriranim krivotvorenim novčanicama i kovanicama ..... [e-dokument] / [Hrvatska narodna banka, Direkcija trezora, Odjel nacionalnih centara za borbu protiv krivotvorenja i analizu novčanica i kovanog novca]. - Zagreb : Nacionalni centar za analizu kovanog novca Hrvatske narodne banke : Nacionalni centar za analizu novčanica Hrvatske narodne banke : Nacionalni centar za borbu protiv krivotvorenja Hrvatske narodne banke, 2012- .
24 The History of Money in Croatia 1527 - 1941 [e-dokument] / Mira Kolar-Dimitrijević. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2018.
25 The Kuna and the Lipa : the currency of the Republic of Croatia [tisak] / Dalibor Brozović. - Zagreb : National Bank of Croatia, 1994. ISBN 953-6052-12-1.
26 Zlato i novac Nezavisne Države Hrvatske izneseni u inozemstvo 1944. i 1945. : dokumentarni prikaz [tisak] / Jere Jareb. - Zagreb : Hrvatski institut za povijest : Dom i svijet, 1997. - (Biblioteka Hrvatska povjesnica). ISBN 953-6324-12-1.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655