Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Analiza turističke sezone 2011. [e-dokument] / Državni inspektorat. - Zagreb : Ministarstvo turizma, 2011.
2 Godišnji plan stambenog zbrinjavanja izbjeglica, prognanika i povratnika te bivših nositelja stanarskog prava za 2014. godinu [e-dokument] / Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2014.
3 Godišnji plan stambenog zbrinjavanja ostalih korisnika za 2014. godinu [e-dokument] / Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2014.
4 Iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranje kampova : porezne obveze građana [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 6. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2007.
5 Iznajmljivanje stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranje kampova : porezne obveze građana koji turistima iznajmljuju stanove, sobe i postelje ili organiziraju kampove [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 10. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2011. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 146).
6 Izvješće o provedbi Plana upravljanja državnom imovinom u nadležnosti Centra za restrukturiranje i prodaju za ... godinu [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2016- .
7 Izvješće o provedbi turističke sezone za razdoblje od 1. lipnja do 10. rujna 2010. [e-dokument] / Državni inspektorat. - Zagreb : Državni inspektorat, 2010.
8 Najam ili zakup nekretnina i pokretnina : porezne obveze građana najmodavca ili zakupodavca [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 5. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2006.
9 Najam stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranje kampova [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 12. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure).
10 Najam stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranje kampova [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 5. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2006.
11 Najam stanova, soba i postelja putnicima ili turistima : iznajmili ste stan, sobu ili postelje putnicima ili turistima? : znate li tko, kada i koliko mora platiti poreza? [tisak] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2002.
12 Obavijest o dodjeli PDV identifikacijskog broja i obvezama [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, [2018].
13 Odluka o dodjeli na korištenje nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske Ministarstvu pravosuđa za potrebe Pravosudne akademije [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/49] Četrdesetdeveta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-04-01] prilozi za raspravu).
14 Odluka o utvrđivanju visine slobodno ugovorene najamnine za javni najam stana u vlasništvu Republike Hrvatske, a pod upravljanjem Ministarstva branitelja [e-dokument] / Ministarstvo branitelja. - Zagreb : Ministarstvo branitelja, 2013.
15 Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku za uzimanje i davanje u zakup i privremeno korištenje prostora i opreme u školskim ustanovama kojima je osnivač Primorsko-goranska županija [e-dokument] / Župan Primorsko-goranske županije. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2017.
16 Odluka o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za najam stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje [e-dokument] / Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. - Zagreb : Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, 2015.
17 Odluka o visini najamnine i zakupnine [e-dokument] / Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. - Zagreb : Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, 2013.
18 Odluka o visini najamnine i zakupnine za garaže i parkirno garažna mjesta na lokaciji Split-Kila [e-dokument] / Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. - Zagreb : Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, 2017.
19 Oporezivanje najma ili zakupa nekretnina i pokretnina : porezne obveze građana najmodavca i zakupodavca [tisak] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 5. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2007.
20 Oporezivanje najma ili zakupa nekretnina i pokretnina : porezne obveze građana najmodavca i zakupodavca [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 9. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2010.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 149).
21 Oporezivanje najma ili zakupa nekretnina i pokretnina : porezne obveze građana najmodavca i zakupodavca [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 7. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2008.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 103).
22 Oporezivanje najma ili zakupa nekretnina i pokretnina : porezne obveze građana najmodavca i zakupodavca [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 8. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, [2010.]. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 124).
23 Paušalno oporezivanje dohotka od iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima i organiziranja kampova : porezne obveze građana koji putnicima i turistima iznajmljuje najviše 20 postelja ili organizira kamp s najviše 10 smještajnih jedinica, odnosno za 30 gostiju [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 8 izd. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2010. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure).
24 Plan upravljanja imovinom u nadležnosti Centra za restrukturiranje i prodaju za 2016. godinu [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2015.
25 Plan upravljanja imovinom u nadležnosti Centra za restrukturiranje i prodaju za 2017. godinu [e-dokument] / Centar za restrukturiranje i prodaju. - Zagreb : Centar za restrukturiranje i prodaju, 2016.
26 Popunjenost smještajnih kapaciteta : obiteljski smještaj za razdoblje ... [e-dokument] / Hrvatska turistička zajednica. - Zagreb : Hrvatska turistička zajednica, 2016-.
27 Porezne obveze građana najmodavaca i zakupodavaca nekretnina i pokretnina [tisak + e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 11. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava : Institut za javne financije, 2015. - (Biblioteka Porezni priručnici i brošure ; 191).
28 Pravilnik o visini iznosa najamnine za prostore u vlasništvu Staroslavenskog instituta koji se koriste kao stanovi u kojima žive osobe koje plaćaju zaštićenu najamninu (pročišćeni tekst) [e-dokument] / Staroslavenski institut. - Zagreb : Staroslavenski institut, 2019.
29 Pravilnik o visini iznosa naknade za prostore u vlasništvu Staroslavenskog instituta [e-dokument] / Staroslavenski institut. - Zagreb : Staroslavenski institut, 2021.
30 Prijedlog zaključka o Odluci o visini nadoknade za prostore koje koriste objekti za proizvodnju električne energije [e-dokument] / [Klub zastupnika HNS-a ; Zastupnik Dragutin Lesar, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/07] Sedma sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-11-19] : prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655