Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Company profile [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2018.
2 Company profile [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2020.
3 Company profile [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2021.
4 Exploration & production [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., [2021].
5 Geologija, rudarstvo, nafta i kemijska tehnologija : profil sektora [tisak + e-dokument] / Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih. - Zagreb : Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 2012.
6 Glasnik [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2008- .
7 Informacija o sigurnosnom stanju u INA d.d., Rafineriji nafte Rijeka ; Informacija o aktivnostima vezanim uz onečišćenja mora ispred INA d.d. Rafinerije nafte Rijeka [e-dokument] / Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2016.
8 Izvještaj o kvaliteti za statističko istraživanje : mjesečno istraživanje o naftnim rafinerijama (ERG-1/N za ... [e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2016-.
9 Izvješće o održivosti 2012 = Sustainability report 2012 [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA-Industrija nafte, 2013.
10 JANAF [tisak + e-dokument] / Jadranski naftovod. - Zagreb : Jadranski naftovod, 2009.
11 Naftna industrija - Rječnik ( ISO 1998-1:1974; ISO 1998-2 : 1976 ) : četverojezično izdanje [tisak] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1998. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 1998-1i 2).
12 Plan poslovanja INA d.d. za 2003. godinu (za Nadzorni odbor) [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2002. - ([08/035] Trideset peta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-03-13] : prilozi za raspravu).
13 Plan poslovanja za 2003. godinu [e-dokument] / Jadranski naftovod. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2002. - ([08/035] Trideset peta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-03-13] : prilozi za raspravu).
14 Politika sprječavanja velikih nesreća koje uključuju opasne tvari [e-dokument] / Jadranski naftovod. - Zagreb : Jadranski naftovod, 2014.
15 Prijedlog odluke o osnivanju Istražnog povjerenstva za utvrdivanje činjenica u vezi sklapanja prve izmjene i dopune Ugovora o medusobnim odnosima koji se odnose na društvo INA - Industrija nafte d.d. te Glavnog ugovora o plinskom poslovanju sa strateškim partnerom MOL Hungarian Oil and Gas PLC [e-dokument] / [Klub zastupnika SDP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2010. - ([06/17] Sedamnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2010-03-17] : prilozi za raspravu).
16 Proizvodi nafte i plina, ukapljeni i plinoviti - mjerenje - normirana referencijska stanja (ISO 5024: 1976) [tisak] = Petroleum liquids and gases - Measurement - Standard reference conditions (ISO 5024. 1976) = Produits pétroliers liquides et gazeux - Mesurage - Conditions normales de référence (ISO 5024: 1976) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 1. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1996. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 5024).
17 Smjernice za postupanje u slučaju isteka projektiranog životnog vijeka odobalnih objekata [e-dokument] / Koordinacija za sigurnost pri odobalnom istraživanju i eksploataciji ugljikovodika. - Zagreb : Agencija za ugljikovodike, 2020.
18 Sporazum o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj, za ekološke projekte u INA-Industriji nafte d.d. - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o jamstvu između Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj, za ekološke projekte u INA-Industriji nafte d.d., NN-MU 011/2001). NE VAŽI!.
19 Strategija korištenja ukapljenog naftnog plina (UNP) na otocima [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/274] Dvjesto sedamdeset i četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-11-29] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655