Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 Be鑛i dokument '99 [e-dokument] / Ministarstvo obrane Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo obrane Republike Hrvatske, [2004].
2 EAC - EAL : op鎖 zahtjevi za ustanove koje daju ovla箃enja nadzornim ustanovama [tisak] / Europska suradnja na ovla规ivanju. - Zagreb : Dr綼vni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2000. - (Publikacija EA ; 3/03).
3 Elementi kontrole u nadzoru : kontrolna lista iz podru鑚a ugostiteljstva i turizma [e-dokument] / Dr綼vni inspektorat. - Zagreb : Dr綼vni inspektorat, [2012.].
4 Godi筺ja analiza predstavki : 2011 [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Sektor za suradnju i unaprje餰nje poslovanja, Odjel za informiranje, edukaciju i za箃itu potro筧鑑 . - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2011.
5 Godi筺je izvje规e o radu Uprave za inspekcijske poslove za 2000. godinu : sa緀tak / Ministarstvo za箃ite okoli筧 i prostornog ure餰nja. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za odnose s javno规u, 2001. - (Sjednice [07. / 08.] Vlade Republike Hrvatske : 2000. - 2003. izvje规a i programi).
6 Izvje规e o obavljenom nadzoru nad vo餰njem poslova Dru箃va u 2013. godini [e-dokument] / Adriatic Croatia International Club. - Opatija : Adriatic Croatia International Club, 2014.
7 Izvje规e o obavljenom nadzoru Nadzornog odbora TZ Makarske o radu i poslovanju za ... godinu [e-dokument] / Turisti鑛a zajednica Grada Makarske. - Makarska : Turisti鑛a zajednica Grada Makarske, 2015-.
8 Izvje规e o obavljenom nadzoru rada i poslovanja Dru箃va i Grupe za 2014. godinu [e-dokument] / Jadranski naftovod. - Zagreb : Jadranski naftovod, 2015.
9 Izvje规e o obavljenom nadzoru rada i poslovanju Dru箃va i Grupe za 2011. godinu [e-dokument] / Jadranski naftovod. - Zagreb : Jadranski naftovod, 2012.
10 Izvje规e o obavljenom nadzoru rada i poslovanju Dru箃va i Grupe za 2012. godinu [e-dokument] / Jadranski naftovod. - Zagreb : Jadranski naftovod, 2013.
11 Izvje规e o obavljenom nadzoru rada i poslovanju Dru箃va i Grupe za 2013. godinu [e-dokument] / Jadranski naftovod. - Zagreb : Jadranski naftovod, 2014.
12 Izvje规e o obavljenom nadzoru rada i poslovanju dru箃va za 2010. godinu [e-dokument] / Jadranski naftovod. - Zagreb : Jadranski naftovod, 2011.
13 Izvje规e o obavljenom nadzoru u poslovnoj godini 2011. i rezultatima ispitivanja izvje规a vezanih za zaklju鑙vanje poslovne godine 2011. [e-dokument] / Hrvatski telekom d.d., Nadzorni odbor. - Zagreb : Hrvatske telekomunikacije, 2012.
14 Izvje规e o obavljenom nadzoru u poslovnoj godini 2012. i rezultatima ispitivanja izvje规a vezanih za zaklju鑙vanje poslovne godine 2012. [e-dokument] / Hrvatski telekom d.d., Nadzorni odbor. - Zagreb : Hrvatske telekomunikacije, 2013.
15 Izvje规e o obavljenom nadzoru u poslovnoj godini 2013. i rezultatima ispitivanja izvje规a vezanih za zaklju鑙vanje poslovne godine 2013. [e-dokument] / Hrvatski telekom d.d., Nadzorni odbor. - Zagreb : Hrvatske telekomunikacije, 2014.
16 Izvje规e o obavljenom nadzoru vo餰nja poslova dru箃va za 2010. godinu [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2011.
17 Izvje规e o obavljenom nadzoru vo餰nja poslova dru箃va za 2012. godinu [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2013.
18 Izvje规e o obavljenom nadzoru vo餰nja poslova dru箃va za 2013. godinu [e-dokument] / INA-Industrija nafte. - Zagreb : INA d.d., 2014.
19 Izvje规e o radu Dr綼vnog inspektorata Republike Hrvatske za 2007. godinu [e-dokument] / Dr綼vni inspektorat Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/22] Dvadesetdruga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-15] prilozi za raspravu).
20 Kona鑞i prijedlog zakona o tehni鑛im zahtjevima za proizvode i ocjenjivanju sukladnosti [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/32] Trideset druga sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-12-17] prilozi za raspravu).
21 Kona鑞i prijedlog zakona o telekomunikacijama [e-dokument] / [Ministarstvo pomorstva, prometa i veza, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/33] Trideset tre鎍 sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
22 Kona鑞i prijedlog zakona o za箃iti prava pacijenata [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj] . - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu).
23 Nacrt kona鑞og priijedloga zakona o za箃iti prava pacijenata [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi . - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/043] 萫trdeset tre鎍 sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-10-06] : prilozi za raspravu).
24 Nacrt prijedloga zakona o tehni鑛im uvjetima za proizvode i ocjeni sukladnosti s Kona鑞im prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo znanosti i tehnologije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/062] 〆zdeset druga sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-09-04] : prilozi za raspravu).
25 Nadzor nad radom policije [tisak] / 甧ljko Mr筰. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2016. ISBN 978-953-161-295-1.
26 Nalaz Dr綼vnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske o provedenom nadzoru dostave i objave godi筺jih financijskih izvje箃aja politi鑛ih stranaka, nezavisnih zastupnika i 鑜anova predstavni鑛ih tijela jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe bira鑑 za 2017. [e-dokument] / Dr綼vno izborno povjerenstvo. - Zagreb : Dr綼vno izborno povjerenstvo, 2018.
27 Nalaz Dr綼vnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske o provedenom nadzoru godi筺jih financijskih izvje箃aja politi鑛ih stranaka, nezavisnih zastupnika i 鑜anova predstavni鑛ih tijela jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe bira鑑 za 2018. [e-dokument] / Dr綼vno izborno povjerenstvo. - Zagreb : Dr綼vno izborno povjerenstvo, 2020.
28 Nalaz Dr綼vnog izbornog povjerenstva Republike Hrvatske o provedenom nadzoru objave polugodi筺jih izvje规a o primljenim donacijama politi鑛ih stranaka, nezavisnih zastupnika i 鑜anova predstavni鑛ih tijela jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave izabranih s liste grupe bira鑑 za 2018. [e-dokument] / Dr綼vno izborno povjerenstvo. - Zagreb : Dr綼vno izborno povjerenstvo, 2019.
29 Odluka o iznosu naknade 鑜anovima nadzornih odbora i upravnih vije鎍 [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/76] Sedamdeset筫sta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-04-02] prilozi za raspravu).
30 Odluka o osloba餫nju pla鎍nja dijela naknada [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2016.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655