Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Godi筺je izvje规e o radu Nadzornog odbora HRT-a i provedbi nadzora zakonitosti rada i financijskog poslovanja HRT-a za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2017-.
2 Izvje规e Glavnoj skup箃ini Luke Rijeka d.d. Rijeka o obavljenom nadzoru vo餰nja poslova Dru箃va u 2013. [e-dokument] / Luka Rijeka. - Rijeka : Luka Rijeka, 2014.
3 Izvje规e Nadzornog odbora Glavnoj skup箃ini Petrokemije d.d. za .... godinu [e-dokument] / Petrokemija (Kutina). - Kutina : Petrokemija (Kutina), 2008-.
4 Izvje规e Nadzornog odbora o nadzoru vo餰nja poslova Dru箃va u 2009. godini i ispitivanju financijskih izvje规a [e-dokument] / Croatia Airlines. - Zagreb : Croatia Airlines, 2010.
5 Izvje规e Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru nad djelatno规u i materijalno-financijskim poslovanjem Hrvatskog olimpijskog odbora za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski olimpijski odbor. - Zagreb : Hrvatski olimpijski odbor, 2018-.
6 Izvje规e Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vo餰nja poslova Dru箃va za 2011. godinu [e-dokument] / Croatia osiguranje, Nadzorni odbor. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2012.
7 Izvje规e Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vo餰nja poslova Dru箃va za 2012. godinu [e-dokument] / Croatia osiguranje, Nadzorni odbor. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2013.
8 Izvje规e Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vo餰nja poslova Dru箃va za 2013. godinu [e-dokument] / Croatia osiguranje, Nadzorni odbor. - Zagreb : Croatia osiguranje, 2014.
9 Izvje规e Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vo餰nja poslovanja Hrvatskog olimpijskog odbora za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski olimpijski odbor. - Zagreb : Hrvatski olimpijski odbor, 2013- .
10 Izvje规e o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Koprivnica : Dr綼vni ured za reviziju, 2019- .
11 Izvje规e o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Po緀筴o-slavonske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Po緀ga. - Po緀ga : Dr綼vni ured za reviziju, 2019-.
12 Izvje规e o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Vara綿inske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Vara綿in. - Vara綿in : Dr綼vni ured za reviziju, 2019-.
13 Izvje规e o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Viroviti鑛o-podravske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Virovitica. - Virovitica : Dr綼vni ured za reviziju, 2019-.
14 Izvje规e o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Osijek. - Osijek : Dr綼vni ured za reviziju, 2019-.
15 Izvje规e o obavljenoj provjeri provedbe danih preporuka za reviziju u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Vukovarsko-srijemske 緐panije [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Vukovar. - Vukovar : Dr綼vni ured za reviziju, 2019-.
16 Izvje规e o obavljenoj reviziji rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Karlova鑛e 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Karlovac : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
17 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu/suvlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Vara綿inske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Vara綿in : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
18 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Zagreba鑛e 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
19 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Zadarske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zadar : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
20 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Vukovarsko-srijemske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Vinkovci : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
21 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u ﹊bensko-kninske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - ﹊benik : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
22 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Splitsko-dalmatinske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Split : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
23 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Primorsko-goranske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Rijeka : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
24 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Po緀筴o-slavonske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Po緀ga : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
25 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Osijek : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
26 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Me餴murske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - 萢kovec : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
27 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Li鑛o-senjske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Gospi : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
28 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Krapinsko-zagorske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Krapina : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
29 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Koprivnica : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .
30 Izvje规e o obavljenoj reviziji u鑙nkovitosti rada nadzornih odbora trgova鑛ih dru箃ava u vlasni箃vu jedinica lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave na podru鑚u Istarske 緐panije za ... [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Pazin : Dr綼vni ured za reviziju, 2016- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655