Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Agreement on the exchange of information and cooperation in the area of supervision over the implementation of anti money laundering and terrorist financing law [e-dokument] / Croatian National Bank ; Ministry of Finance of the Republic of Croatia. - Zagreb : Croatian National Bank : Ministry of Finance of the Republic of Croatia, 2015.
2 Akcijski plan Republike Hrvatske za pridru緄vanje Europskom te鑑jnom mehanizmu II (ERM II) i bankovnoj uniji [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, [2019].
3 Banking system in 1998 [tisak + e-dokument] / approved by Velimir ﹐nje. - Zagreb : Croatian National Bank, 2000. - (CNB surveys ; 2).
4 Bankovni sustav u 1998. godini [tisak + e-dokument] / odobrio Velimir ﹐nje. - Zagreb : Hrvatska Narodna Banka, 1999. - (HNB Pregledi ; 1).
5 Financijsko izvje规e Dr綼vne agencije za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka za razdoblje od 01.01.- 30.09.2014. godine [e-dokument] / Dr綼vna agencija za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Dr綼vna agencija za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka, [2014].
6 Financijsko izvje规e Dr綼vne agencije za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka za razdoblje od 01.01.- 30.06.2014. godine [e-dokument] / Dr綼vna agencija za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Dr綼vna agencija za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka, [2014].
7 Financijsko izvje规e Dr綼vne agencije za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka za razdoblje od 01.01. - 31.12.2012. godine [e-dokument] / Dr綼vna agencija za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Dr綼vna agencija za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka, [2013].
8 Financijsko izvje规e Dr綼vne agencije za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka za razdoblje od 01.01. - 30.09.2012. godine [e-dokument] / Dr綼vna agencija za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Dr綼vna agencija za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka, [2012].
9 Financijsko izvje规e Dr綼vne agencije za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka za razdoblje od 01.01.- 31.03.2014. godine [e-dokument] / Dr綼vna agencija za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Dr綼vna agencija za osiguranje 箃ednih uloga i sanaciju banaka, [2014].
10 Izvje箃aj o radu Vije鎍 za financijsku stabilnost u ... godini [e-dokument] / Vije鎒 za financijsku stabilnost. - Zagreb : Vije鎒 za financijsku stabilnost, 2016- .
11 Izvje规e o razvoju i radu funkcije nadzora banaka u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2002.
12 Licensing Manual [e-dokument] / Croatian National Bank, Prudential Regulation and Bank Supervision Area. - Zagreb : Croatian National Bank, 2014.
13 Povezanost tro筴a uskla餰nosti i razine neuskla餰nosti - kreditne institucije u Republici Hrvatskoj i propisi o informacijskim sustavima [e-dokument] / Slaven Smojver, Neven Vr鑕k. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2022. - (HNB Istra緄vanja ; 68).
14 Sporazum o razmjenjivanju informacija i suradnji na podru鑚u nadzora nad provedbom Zakona o sprje鑑vanju pranja novca i financiranja terorizma [e-dokument] / Hrvatska narodna banka ; Ministarstvo financija. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655