Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Bijela knjiga : priprema pridruženih država srednje i istočne Europe za integraciju u unutarnje tržište Unije (podnijela Komisija) [tisak] / Komisija Europskih zajednica. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1995.
2 ENWIND : program korištenja energije vjetra : prethodni rezultati i buduće aktivnosti [tisak] / autori Laszlo Horvath... [et al.]. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, 1998. - (Nacionalni energetski programi). ISBN 953-6474-18-2.
3 GEOEN : program korištenja geotermalne energije : prethodni rezultati i buduće aktivnosti [tisak] / autori Robert Bošnjak... [et al.]. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, 1998. - (Nacionalni energetski programi). ISBN 953-6474-15-8.
4 Gospodarstvo [e-dokument] / urednici Mustafa Nušinović, Ivan Teodorović. - Zagreb : Ured za strategiju razvitka Vlade Republike Hrvatske, 2001. - (Hrvatska u 21. stoljeću).
5 Izvješće o provedbi Nacionalne strategije prevencije poremećaja u ponašanju djece i mladih od 2009. do 2012. godine, za 2010. godinu [e-dokument] / Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. - Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2011.
6 Izvješće o provedbi Nacionalnog programa sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2006. - 2010. godine, za 2009. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/57] Pedesetsedma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-05-20] prilozi za raspravu).
7 Izvješće o provođenju Akcijskog plana desetljeća za uključivanje Roma za 2005. i 2006. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. Povjerenstvo za praćenje provedbe nacionalnog programa za Rome. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/243] Dvjesto četrdeset i treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-07-05] prilozi za raspravu).
8 KOGEN : program kogeneracije : prethodni rezultati i buduće aktivnosti [tisak] / autori Hrvoje Petrić... [et al.]. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, 1998. - (Nacionalni energetski programi). ISBN 953-6474-17-4.
9 KUEN zgrada : program energetske efikasnosti u zgradarstvu : nove spoznaje i provedba [tisak] / uredila Martina Petrinjak. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, 2001. - (Nacionalni energetski programi). ISBN 953-6474-33-6.
10 KUEN zgrada : program energetske efikasnosti u zgradarstvu : prethodni rezultati i buduće aktivnosti [tisak] / autori Vesna Kolega... [et al.]. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, 1998. - (Nacionalni energetski programi). ISBN 953-6474-19-0.
11 KUEN-CTS : program energetske efikasnosti centraliziranih toplinskih sustava : prethodni rezultati i buduće aktivnsti [tisak] / autori Mićo Klepo... [et al.]. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, 1998. - (Nacionalni energetski programi). ISBN 953-6474-17-6.
12 Međunarodne integracije [tisak] / stručni tim Mladen Staničić... [et al.]. - Zagreb : Ured za strategiju razvitka Vlade Republike Hrvatske, 2001. - (Hrvatska u 21. stoljeću). ISBN 953-6430-29-0.
13 MIEE : mreža industrijske energetske efikasnosti : prethodni rezultati i buduće aktivnosti [tisak] / autor Vedran Krstulović ; suradnici Krešimir Šekimić... [et al.]. - Zagreb : Energetski institut Hrvoje Požar, 1998. - (Nacionalni energetski programi). ISBN 953-6474-20-4.
14 Nacionalna strategija zaštite okoliša ; Nacionalni plan djelovanja na okoliš [tisak] / Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja, 2002. ISBN 953-6793-20-2.
15 Nacionalni program proizvodnje i potrošnje ribe u Republici Hrvatskoj - ([04/33] Trideset treća sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
16 Nacionalni program proizvodnje i potrošnje ribe u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva, Uprava ribarstva. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/055] Pedeset peta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-07-17] : prilozi za raspravu).
17 Nacionalni program reformi ... [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2014- .
18 Nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske 2006.-2010. : prijedlog [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/144] Sto četrdeset četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-02-23] prilozi za raspravu).
19 Nacionalni program za poljoprivredu i seoska područja [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/054] Pedeset četvrta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-07-10] : prilozi za raspravu).
20 Nacrt Nacionalne strategije izjednjačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/236] Dvjesto trideset i šesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-06-05] prilozi za raspravu).
21 National Reform Programme ... [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia ; Ministry of the Regional Development and EU Funds. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2014- .
22 Opis analitičkih podloga za izradu Nacionalnog plana zaštite i promicanja ljudskih prava i suzbijanja diskriminacije za razdoblje od 2021. do 2027. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2020.
23 Prijedlog Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/64] Šezdesetčetvrta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-01-08] prilozi za raspravu).
24 Prijedlog Nacionalne strategije razvojne suradnje Republike Hrvatske za razdoblje od 2009. do 2014. godine [e-dokument] / [Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/08] Osma sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-01-28] : prilozi za raspravu).
25 Prijedlog nacionalnog programa suzbijanja korupcije 2006.-2008. [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosuđa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/19] Devetnaesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-03-01 / 2006-04-12] : prilozi za raspravu).
26 Prijedlog nacionalnog programa za poljoprivredu i seoska područja - ([04/33] Trideset treća sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
27 Prijedlog nacrta nacionalne strategije razvitka zdravstva 2006.-2011. [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/149] Sto četrdeset deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-03-22] prilozi za raspravu).
28 Prijedlog nacrta Nacionalne strategije razvitka zdravstva 2006.-2011. [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/19] Devetnaesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-03-01 / 2006-04-12] : prilozi za raspravu).
29 Prijedlog odluke o Nacionalnom vijeću za praćenje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije [tisak + e-dokument] / [Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/21] Dvadeset prva sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-06-27 / 2006-07-13] : prilozi za raspravu).
30 Prijedlog zaključka u vezi s Izvješćem Nacionalnog povjerenstva o provedbi Akcijskog plana za kontrolu malog i lakog oružja [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/82] Osamdesetdruga sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-09-30] prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655