Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Australski Hrvati: Mitovi i stvarnost : rasprave i eseji o hrvatskoj emigrantskoj književnosti, egzilantima i imaginarnoj Hrvatskoj [tisak] / Boris Škvorc. - Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 2005. - (Biblioteka Hrvati u svijetu ; knj. 1). ISBN 953-6525-33-X.
2 Budućnost iseljene Hrvatske [tisak] / urednici Vlado Šakić... [et al.]. - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, 1998. - (Biblioteka Zbornici ; knj. 3). ISBN 953-6666-02-2.
3 Hrvati i manjine u Hrvatskoj: moderni identiteti : četvrti hrvatski simpozij o nastavi povijesti [tisak] / Agencija za odgoj i obrazovanje. - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2014. ISBN 978-953-7290-38-2.
4 Hrvati Južne Moravske : pod znakom šahovnice [tisak] / Zagrebačka županija. - Zagreb : Zagrebačka županija, 2009. ISBN 978-953-7410-04-9.
5 Hrvati u Americi [tisak] / Jure Prpić. - Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 1997. ISBN 953-6525-09-7.
6 Izvješće o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i o utrošku sredstava koja se za potrebe nacionalnih manjina osiguravaju u državnom proračunu : prijedlog [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/173] Sto sedamdest treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-06-29] prilozi za raspravu).
7 Izvješće o provedbi Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj i utrošku sredstava koja se osiguravaju u državnom proračunu za potrebe nacionalnih manjina za 2003.-2004. godinu : prijedlog [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/143] Sto četrdeset treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-02-15] prilozi za raspravu).
8 Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2008. godinu za potrebe nacionalnih manjina : nacrt [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za nacionalne manjine. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/30] Trideseta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-12-10] prilozi za raspravu).
9 Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2009. godinu za potrebe nacionalnih manjina [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/66] Šezdesetšesta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-07-01] prilozi za raspravu).
10 Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske za ... godinu za potrebe nacionalnih manjina [e-dokument] / Ured za nacionalne manjine. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za nacionalne manjine, 2007- .
11 Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2007. godinu za potrebe nacioanlnih manjina : nacrt [e-dokument] / Ured za nacionalne manjine. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/35] Tridesetpeta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-07-17] prilozi za raspravu).
12 Izvješće o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2007. godinu za potrebe nacionalnih manjina / [Središnji državni ured za upravu, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/07] Sedma sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-11-19] : prilozi za raspravu).
13 Izvješće Savjeta za nacionalne manjine o utrošku sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2008. godinu [e-dokument] / Savjet za nacionalne manjine. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/78] Sedamdesetosma sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-04-16] prilozi za raspravu).
14 Nacrt izvješća o provođenju Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina i utrošku sredstava osiguranih u državnom proračunu Republike Hrvatske za 2006. godinu za potrebe nacionalnih manjina [e-dokument] / Ured za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/271] Dvjesto sedamdeset i prva sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-11-02] prilozi za raspravu).
15 Pravilnik o uvjetima i postupku za dodjelu sredstava [e-dokument] / Zaklada "Hrvatska kuća - Croatia House". - Zagreb : Zaklada "Hrvatska kuća - Croatia House", 2014.
16 Želja za znanjem [tisak] / Dražen Vikić-Topić, Olga Carević. - Zagreb : Institut za razvoj i međunarodne odnose, 2014. ISBN 978-953-6096-69-5.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655