Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 >>

1 50. obljetnica Op鎒 deklaracije o ljudskim pravima UN : zbornik izlaganja [tisak] / Nacionalni odbor za obilje綼vanje 50. obljetnice Op鎒 deklaracije o ljudskim pravima UN Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 1999. ISBN 953-6755-02-5.
2 Akcijski plan za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina : Poglavlje 23. Pravosu餰 i temeljna prava [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008.
3 Akcijski plan za provedbu Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina za razdoblje od 2011.-2013. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2011.
4 An analysis of print media: Perceptions of national minorities in the Croatian press during the election campaign for the Croatian Parliament in 2003 [e-dokument] / Office for National Minorities ; Council for the National Minority. - Zagreb : Office for National Minorities, 2003.
5 Analiza tiskovnih medija : percepcija nacionalnih manjina u hrvatskim tiskanim medijima u vrijeme predizborne kampanje za izbore u Hrvatski sabor 2003. godine [e-dokument] / Ured za nacionalne manjine ; Savjet za nacionalne manjine. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za nacionalne manjine, 2003.
6 Bro箄ra o Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2017.
7 Dodiri svjetova Hrvatska i 萯le : Muzej Mimara, Zagreb, 6.11.-21.-11.2001. [tisak] = Encuentros entre dos mundos Croacia y Chile / urednik kataloga Silvija Letica. - Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 2001. ISBN 953-6525-22-4.
8 Exercise of the rights of the Croat national community in the Federal Republic of Yugoslavia and of the Serb national community in the Republic of Croatia : special projects [tisak] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 1997.
9 Fourth report of the Republic of Croatia on the implementation of the Framework convention for the protection of national minorities [tisak] / Office for Human Rights and Rights of National Minorities of the Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Vlade Republike Hrvatske, 2014.
10 Glasnik foruma hrvatskih manjina [tisak] / Hrvatska matica iseljenika. - Zagreb : Hrvatska matica iseljenika, 1996- . ISSN 1332-0106.
11 Godi筺ji program unapre餰nja 緄votnih uvjeta pripadnika romske nacionalne manjine za ... godinu [e-dokument] / Sredi筺ji dr綼vni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje. - Zagreb : Sredi筺ji dr綼vni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje, 2021- .
12 Hrvati i manjine u Hrvatskoj: moderni identiteti : 鑕tvrti hrvatski simpozij o nastavi povijesti [tisak] / Agencija za odgoj i obrazovanje. - Zagreb : Agencija za odgoj i obrazovanje, 2014. ISBN 978-953-7290-38-2.
13 Hrvati Ju緉e Moravske : pod znakom 筧hovnice [tisak] / Zagreba鑛a 緐panija. - Zagreb : Zagreba鑛a 緐panija, 2009. ISBN 978-953-7410-04-9.
14 Informacija o novinsko-izdava鑛oj ustanovi Edit [e-dokument] / Primorsko-goranska 緐panija, Ured 畊panije. - Rijeka : Primorsko-goranska 緐panija, 2016.
15 Informacija o ostvarivanju kulturne autonomije pripadnika etni鑛ih i nacionalnih zajednica ili manjina u Republici Hrvatskoj / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
16 Informacija o radu Vije鎍 i predstavnika nacionalnih manjina Osje鑛o-baranjske 緐panije u mandatu 2011. - 2015. godine: materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2015.
17 Informacija o rezultatima glasovanja na izborima 鑜anova vije鎍 i predstavnika nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i podru鑞e (regionalne) samouprave provedenih 5. i 19. svibnja 2019. [e-dokument] / Dr綼vno izborno povjerenstvo. - Zagreb : Dr綼vno izborno povjerenstvo, 2019.
18 Informacija o rezultatima izbora provedenih 15. velja鑕 2004. [e-dokument] / Dr綼vno izborno povjerenstvo. - Zagreb : Dr綼vno izborno povjerenstvo, 2004.
19 Informacija o rezultatima izbora za 鑜anove vije鎍 i za predstavnike nacionalnih manjina 2011. [e-dokument] / Dr綼vno izborno povjerenstvo. - Zagreb : Dr綼vno izborno povjerenstvo, 2011.
20 Informacija o rezultatima izbora za 鑜anove vije鎍 i za predstavnike nacionalnih manjina 2015. [e-dokument] / Dr綼vno izborno povjerenstvo. - Zagreb : Dr綼vno izborno povjerenstvo, 2015.
21 Informacija o rezultatima izbora za 鑜anove vije鎍 i za predstavnike nacionalnih manjina 2019. [e-dokument] / Dr綼vno izborno povjerenstvo. - Zagreb : Dr綼vno izborno povjerenstvo, 2019.
22 Initial report on the application of the European Charter for Regional and Minority Languages [tisak] - Zagreb : Goverment of the Republic of Croatia, 1999.
23 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji nezavisne zastupnice za 鑕筴u i slova鑛u nacionalnu manjinu u Hrvatskom saboru mr.sc. Zdenke 萿hnil za 2011. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2012.
24 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji nezavisne zastupnice za 鑕筴u i slova鑛u nacionalnu manjinu u Hrvatskom saboru mr. sc. Zdenke 萿hnil za 2009. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2010.
25 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji nezavisne zastupnice za 鑕筴u i slova鑛u nacionalnu manjinu u Hrvatskom saboru mr. sc. Zdenke 萿hnil za 2010. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2011.
26 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji nezavisnog zastupnika austrijske, bugarske, njema鑛e, poljske, romske, rumunjske, rusinske, ruske, turske, ukrajinske, vla筴e i 緄dovske nacionalne manjine u Hrvatskom saboru Veljka Kajtazia za 2012. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2013.
27 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji nezavisnog zastupnika za austrijsku, bugarsku, njema鑛u, poljsku, romsku, rumunjsku, rusinsku, rusku, ukrajinsku, tursku, vla筴u i 緄dovsku nacionalnu manjinu u Hrvatskom saboru Nazifa Memedia za 2011. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2012.
28 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji nezavisnog zastupnika za austrijsku, bugarsku, njema鑛u, poljsku, rumunjsku, rusinsku, rusku, ukrajinsku, tursku, vla筴u i 緄dovsku nacionalnu manjinu u Hrvatskom saboru Nazifa Memedija za 2009. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2010.
29 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji nezavisnog zastupnika za austrijsku, bugarsku, njema鑛u, poljsku, rumunjsku, rusinsku, rusku, ukrajinsku, tursku, vla筴u i 緄dovsku nacionalnu manjinu u Hrvatskom saboru Nazifa Memedija za 2010. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2011.
30 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji nezavisnog zastupnika za ma餫rsku nacionalnu manjinu u Hrvatskom saboru mr. sc. Dene筧 ﹐je za 2010. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju. - Zagreb : Dr綼vni ured za reviziju, 2011.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655