Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Francusko-jugoslovenski sporazum o obeštećenju francuskih dobara, prava i interesa nacionaliziranih u Jugoslaviji i neobuhvaćenih Sprazumom od 14. travnja 1951. godine o obeštećenju francuskih interesa nacionaliziranih u Jugoslaviji - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
2 Plan rada Fonda za naknadu oduzete imovine za 2013. godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, [2013.].
3 Plan rada Fonda za naknadu oduzete imovine za 2014. godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, [2014.].
4 Plan rada Fonda za naknadu oduzete imovine za 2015. godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, [2015.].
5 Plan rada Fonda za naknadu oduzete imovine za 2016. godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, [2015.].
6 Plan rada Fonda za naknadu oduzete imovine za 2017. godinu [e-dokument] / Fond za naknadu oduzete imovine. - Zagreb : Fond za naknadu oduzete imovine, 2017.
7 Sporazum (između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Ujedinjenog Kraljevstva Velike Britanije i Severne Irske) o načinu i uslovima plaćanja preostale naknade za britansku imovinu, prava i interese pogođene jugoslovenskim merama nacionalizacije, eksproprijacije i lišavanja vlasništva - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
8 Sporazum između FNRJ i Francuske Republike o reguliranju francuskih potraživanja - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
9 Sporazum između FNRJ i Velike Britanije po pitanju kompenzacije za britansku imovinu, prava i interese pogođene jugoslavenskim mjerama nacionalizacije, eksproprijacije, oduzimanja ili likvidacije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
10 Sporazum između Velike Britanije i Sjeverne Irske i Jugoslavije po pitanju kompenzacije za britansku imovinu, prava i interese pogođene jugoslavenskim mjerama nacionalizacije, eksproprijacije, oduzimanja ili likvidacije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/1997).
11 Sporazum između Vlade Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Vlade Ujedinjene Kraljevine o novcu i imovini koji se nalazi u Jugoslaviji i Ujedinjenoj Kraljevini, a koji su bili podvrgnuti naročitim merama usled neprijateljske okupacije Jugoslavije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
12 Sporazum o obeštećenju francuskih interesa nacionaliziranih u Jugoslaviji - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
13 Sporazum o obeštećenju holandskih nacionalnih interesa nacionalizovanih u Jugoslaviji - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
14 Sporazum o reguliranju otvorenih imovinskih pitanja između Vlade FNRJ i Vlade Čehoslovačke Republike - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).
15 Sporazum o regulisanju nekih holandskih finansijskih potraživanja - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655