Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 >>

1 6. konferencija europskih ministara odgovornih za mladež, Solun, Grčka ; 7-9. studenog 2002. : Mladi u izgradnji Europe : deklaracija [tisak] / Vijeće Europe. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži , 2003.
2 6. konferencija europskih ministara odgovornih za mladež, Solun, Grčka ; 7-9. studenog 2002. : Mladost gradi Europu : Rezolucija o položaju mladih ljudi u područjima sukoba [tisak] / Vijeće Europe. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži , 2003.
3 6. Konferencija europskih ministara odgovornih za mladež, Solun, Grčka ; 7-9. studenog 2002. : Mladost gradi Europu : Rezolucija o prioritetima mladežnog sektora Vijeća Europe za razdoblje 2003.- 2005 [tisak] / Vijeće Europe. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži , 2003.
4 [Erasmus+: Mogućnosti za mlade : letak] [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, [2014.].
5 Akcijski plan prevencije svih oblika ovisnosti usmjerenih općoj populaciji djece i mladih Grada Zaprešića 2019-2021 : prevencija u zajednici [e-dokument] / Grad Zaprešić. - Zaprešić : Grad Zaprešić, 2019.
6 Akcijski plan za mlade Istarske županije 2022. - 2025. [e-dokument] = Piano d'azione per i giovani della Regione Istriana 2022-2025 / Istarska županija. - Pula : Istarska županija, 2022.
7 Alkohol i mladi : alkohol nije cool [e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava primorsko-goranska]. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, [2012].
8 Alkohol i mladi [e-dokument] / Ministarstvo zdravlja ; Ministarstvo unutarnjih poslova ; Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2013. ISBN 978-953-161-279-1.
9 Analiza postojećeg stanja rada s mladima u Republici Hrvatskoj te izrada preporuka i smjernica za njegov razvoj [e-dokument] / Središnji državni ured za demografiju i mlade. - Zagreb : Središnji državni ured za demografiju i mlade, 2020.
10 Analiza prioriteta za razvoj politika za mlade u Sisačko-moslavačkoj, Vukovarsko-srijemskoj i Osječko-baranjskoj županiji [e-dokument] / Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured Sisak. - Šibenik : Područni ured Hrvatskoga zavoda za zapošljavanje, Sisak, 2017.
11 Analiza stanja i preporuke za razvoj daljnjih aktivnosti za osobe u NEET statusu [e-dokument] / Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava. - Zagreb : Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, 2018.
12 Brini o sebi, Budi dobro, Proživi COVID [e-dokument] / Središnji državni ured za demografiju i mlade. - Zagreb : Središnji državni ured za demografiju i mlade, [2021].
13 Brošura za Natjecanje mladih Hrvatskog Crvenog križa [e-dokument] / Hrvatski Crveni križ. - Zagreb : Hrvatski Crveni križ, 2020.
14 Council of Europe Youth Policy Advisory Mission : visit of group of experts to Croatia, Zagreb, 7-11 April 2003 : report [tisak] / rapporteur Anthony E. Azzopardi ; Vijeće Europe. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2003.
15 Daleki život, bliski rub : kvaliteta života i životni planovi mladih na područjima posebne državne skrbi [tisak] / Zora Raboteg-Šarić, Ivan Rogić. - Zagreb : Institut društvenih znanosti Ivo Pilar : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2002. - (Biblioteka Studije ; knj. 7). ISBN 953-6666-22-7.
16 Demokratski projekti mladih - Sastanci mladih i osoba odgovornih za politiku prema mladima : Program Mladi na djelu [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2012.
17 Djeca svjedoci rata 10 godina kasnije [e-dokument] / Vijeće za djecu Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Vijeće za djecu Vlade Republike Hrvatske : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2001.
18 Droga i mladi [e-dokument] / Ministarstvo zdravlja ; Ministarstvo unutarnjih poslova ; Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ; Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2013. ISBN 978-953-161-280-7.
19 EURAXESS - Europska mreža za podršku mobilnim istraživačima [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2012.
20 Eurodesk : Europska informacijska mreža za mlade [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2012.
21 Eurodesk bilten [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2012- .
22 Europska konvencija o kulturi 1954.-1994. : priručnik koji sadrži pregled 40 godina kulturne suradnje [tisak] / izradio Etienne Grosjean... [et al.], urednici Naima Balić, Hrvoje Vrgoč. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske : Hrvatski pedagoško-književni zbor, 1996. ISBN 953-6134-11-X.
23 Europska povelja o sudjelovanju mladih u životu općina i regija [tisak] / prijevod Renata Škalabrin. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 1999. ISBN 953-97328-5-0.
24 Europska strategija za mlade - ulaganje i osnaživanje : obnovljena otvorena metoda koordinacije rješavanja izazova i stvaranja mogućnosti za mlade [tisak] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2012.
25 Europska volonterska služba : Program Mladi na djelu [e-dokument] / Agencija za mobilnost i programe Europske unije. - Zagreb : Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 2012.
26 Europsko istraživanje o pušenju, alkoholu i drogama među učenicima : izvješće za Republiku Hrvatsku i Grad Zagreb [tisak + e-dokument] / Marina Kuzman... [et al.]. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo : Grad Zagreb, Gradski ured za zdravstvo, rad, socijalnu zaštitu i branitelje, 2008. ISBN 978-953-7031-26-8.
27 Europsko istraživanje o pušenju, pijenju i uzimanju droga među učenicima 2019. [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2022. ISBN 953-7031-15-2.
28 Europsko istraživanje o pušenju, pijenju i uzimanju droga među učenicima ESPAD [e-dokument] = The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs : Prikaz hrvatskih nacionalnih rezultata 2015. godine / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2016.
29 Fenomenologija poremećaja u ponašanju djece i mladeži u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1999. do 2000. godine / Radna skupina za praćenje poremećaja u ponašanju djece i mladeži. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2001. - (Sjednice [07. / 08.] Vlade Republike Hrvatske : 2000. - 2003. izvješća i programi).
30 Godišnje izvješće o primjenjenim pravima socijalne skrbi, pravnoj zaštiti djece, mladeži, braka, obitelji i osoba lišenih poslovne sposobnosti, te zaštiti tjelesno ili mentalno oštećenih osoba u Republici Hrvatskoj u 2001. godini [tisak] / Ministarstvo rada i socijalne skrbi. - Zagreb : Ministarstvo rada i socijalne skrbi, 2000-2001 .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655