Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 >>

1 Analiza dugoro鑞ih fiskalnih u鑙naka demografskih promjena [e-dokument] / Ekonomski institut. - Zagreb : Ekonomski institut, 2006.
2 Compulsory pension insurance under generational solidary pension scheme (PAYG, 1st pillar) [e-dokument] / Croatian Pension Insurance Institute. - Zagreb : Croatian Pension Insurance Institute, 2019.
3 Compulsory pension insurance under generational solidary pension scheme [e-dokument] / Croatian Pension Insurance Institute . - Zagreb : Croatian Pension Insurance Institute, 2014.
4 Godi筺je izvje规e o provedbi provedbenog programa za .... godinu Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike [e-dokument] / Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. - Zagreb : Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, 2021- .
5 Godi筺je izvje规e o radu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za godinu ... / [Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje]. - Zagreb : Zastupni鑛i dom Hrvatskoga dr綼vnog sabora, 1999- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
6 Godi筺ji plan rada Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za 2021. godinu [e-dokument] / Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. - Zagreb : Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, 2021.
7 Godi筺ji plan rada Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za 2022. godinu [e-dokument] / Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. - Zagreb : Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, 2021.
8 Godi筺ji plan rada Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike za 2023. godinu [e-dokument] / Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. - Zagreb : Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, 2022.
9 Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje - 100 godina s vama [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2022.
10 Izazovi i mogu鎛osti za ostvarenje primjerenih starosnih mirovina u Hrvatskoj [e-dokument] / Ekonomski institut. - Zagreb : Ekonomski institut, 2011. - (Studije).
11 Izvje箃aj o kvaliteti za statisti鑛o istra緄vanje : godi筺ji izvje箃aj o investicijama u dugotrajnu imovinu (INV-P) za ... [e-dokument] / Dr綼vni zavod za statistiku, Sektor ekonomskih statistika/Slu綽a obra鑥na BDP-a rashodna metoda/Odjel za investicije. - Zagreb : Dr綼vni zavod za statistiku, 2016- .
12 Izvje规e o mirovinskim tr緄箃ima u Republici Hrvatskoj u ... / [Agencija za nadzor mirovinskih fondova i osiguranja]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2001- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
13 Izvje规e o provedbi Nacionalne strategije jedinstvene politike za osobe s invaliditetom od 2003. do 2006. godine, tijekom 2003. i 2004. godine [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/17] Sedamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-11 / 2005-12-15] : prilozi za raspravu).
14 Izvje规e o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji / [Ministarstvo hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, izrada nacrta ; Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1997- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
15 Izvje规e o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji, za razdoblje 0d 1. sije鑞ja do 31. prosinca 2006. godine / [Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/25] Dvadeset peta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-03-21/2007-06-01] : prilozi za raspravu).
16 Izvje规e o provedbi zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji, za razdoblje od 1. sije鑞ja do 31. prosinca 2007. godine [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] 萫tvrta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-04-23] : prilozi za raspravu).
17 Izvje规e o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji za razdoblje od 1. sije鑞ja do 31. prosinca 2002. godine [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/041] 萫trdeset prva sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-04-24] : prilozi za raspravu).
18 Izvje规e o provedbi zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji za razdoblje od 01.01.2004. do 31.12.2004. [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/088] Osamdeset osma sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2005-06-30] prilozi za raspravu).
19 Izvje规e o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji, za razdoblje od 1. sije鑞ja do 31. prosinca 2004. godine [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/16] 〆snaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-21 / 2005-10-14] : prilozi za raspravu).
20 Izvje规e o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji za razdoblje od 01.01.2005. do 31.12.2005 [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/164] Sto 筫zdeset 鑕tvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-06-02] prilozi za raspravu).
21 Izvje规e o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji za razdoblje od 01.01.2006. do 31.12.2006. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/223] Dvjesto dvadeset tre鎍 sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-03-22] prilozi za raspravu).
22 Izvje规e o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji za razdoblje od 01.01.2007. do 31.12.2007. [e-dokument] / Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/14] 萫trnaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-04-10] prilozi za raspravu).
23 Izvje规e o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji, za razdoblje od 1. sije鑞ja do 31. prosinca 2008. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
24 Izvje规e o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i 鑜anova njihovih obitelji, za razdoblje od 1. sije鑞ja do 31. prosinca 2003. godine [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo obitelji, branitelja i me饀generacijske solidarnosti, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/07] Sedma sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-05-26 / 2004-06-04] : prilozi za raspravu).
25 Izvje规e o radu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za ... godinu / [Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
26 Izvje规e o radu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2003. godinu / [Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/10] Deseta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-09-15 / 2004-10-15] : prilozi za raspravu).
27 Izvje规e o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2004. godinu / [Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/17] Sedamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-09-11 / 2005-12-15] : prilozi za raspravu).
28 Izvje规e o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2005. / [Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/22] Dvadeset druga sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-09-27 / 2006-10-20] : prilozi za raspravu).
29 Izvje规e o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2005. : davanje mi筶jenja Hrvatskom saboru [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/183] Sto osamdeset tre鎍 sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-09-07] prilozi za raspravu).
30 Izvje规e o radu i poslovanju Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje za 2006. godinu / [Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/27] Dvadeset sedma sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-09-26/2007-10-12] : prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655