Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori : često postavljana pitanja o mirenju [tisak] / [pripremio Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori]. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2008.
2 Konačni prijedlog zakona o mirenju [e-dokument] / [Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/37] Trideset sedma sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-24 / 2003-10-03] : prilozi za raspravu).
3 Koncilijacijalno-arbitražni traktat između Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca i Poljske - (Uredba o potvrđivanju Ugovora o sukcesiji dvostranih ugovora, između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike PoIjske, NN-MU 009/1995).
4 Konvencija o mirenju i arbitraži u okviru KESS-a - (Zakon o potvrđivanju (ratifikaciji) Konvencije o mirenju i arbitraži iz 1992. godine, NN-MU 009/1993).
5 Konvencija o rješavanju ulagačkih sporova između država i državljana drugih država - (Odluka o objavi Konvencije o rješavanju ulagačkih sporova između država i državljana drugih država, NN-MU 002/1998).
6 Mirenje : vi određujete pravila! [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2016.
7 Mirenje : vodič kroz postupak mirenja pred VTSRH : mirenjem do vlastitog rješenja spora [e-dokument] / Visoki trgovački sud Republike Hrvatske. - Zagreb : Visoki trgovački sud Republike Hrvatske, 2008.
8 Mirenje u individualnim radnim sporovima [tisak] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za socijalno partnerstvo u RH u suradnji s Centrom za međunarodnu pravnu pomoć (CILC), Nizozemska. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za socijalno partnerstvo u RH, 2008.
9 Odluka o utvrđivanju Liste izmiritelja Centra za mirenje pri Hrvatskoj komori inženjera strojarstva [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera strojarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera strojarstva, 2015.
10 Plan rada Centra za mirenje pri HGK u 2013. godini [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Centar za mirenje. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Centar za mirenje, 2012.
11 Plan rada Suda časti pri HGK u 2013. godini [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora, Sud časti. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, Sud časti, 2012.
12 Popis izmiritelja : [usklađen 09-10-14] [e-dokument] / Hrvatska odvjetnička komora, Centar za mirenje. - Zagreb : Hrvatska odvjetnička komora, Centar za mirenje, 2014.
13 Pravila o mirenju = Rules on mediation [tisak] / Centar za mirenje pri Hrvatskoj gospodarskoj komori = Mediation centre at the Croatian Chamber of Economy. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2012. ISBN 978-953-7622-37-4.
14 Pravilnik o mirenju [e-dokument] / Hrvatska komora dentalne medicine. - Zagreb : Hrvatska komora dentalne medicine, 2013.
15 Pravilnik o mirenju [e-dokument] / Hrvatska komora dentalne medicine. - Zagreb : Hrvatska komora dentalne medicine, 2022.
16 Pravilnik o mirenju [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera građevinarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera građevinarstva, 2015.
17 Pravilnik o mirenju [e-dokument] / Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije. - Zagreb : Hrvatska komora ovlaštenih inženjera geodezije, 2018.
18 Pravilnik o mirenju Hrvatske komore arhitekata [e-dokument] / Hrvatska komora arhitekata. - Zagreb : Hrvatska komora arhitekata, 2015.
19 Pravilnik o mirenju Hrvatske komore inženjera strojarstva [e-dokument] / Hrvatska komora inženjera strojarstva. - Zagreb : Hrvatska komora inženjera strojarstva, 2015.
20 Prijedlog strateške studije razvoja sustava mirenja u građanskim i trgovačkim postupcima u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/82] Osamdesetdruga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-05-14] prilozi za raspravu).
21 Prijedlog zakona o mirenju, s Konačnim prijedlogom zakona - ([04/36] Trideset šesta izvanredna sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-09-03 / 2003-09-12] : prilozi za raspravu).
22 Program rada Hrvatske gospodarske komore za 2019. godinu [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : HGK - Hrvatska gospodarska komora, 2018.
23 Ugovor o mirenju i arbitraži između Republike Hrvatske i Republike Mađarske - (Uredba o potvrđivanju Ugovora o mirenju i arbitraži između Republike Hrvatske i Republike Mađarske, NN-MU 003/1996).
24 Ugovor o mirenju i arbitraži između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije - (Uredba o potvrđivanju Ugovora o mirenju i arbitraži između Republike Hrvatske i Švicarske Konfederacije, NN-MU 012/1995).
25 Ugovor o mirenju, arbitraži i sudskom rješavanju, između Kraljevine Danske i Kraljevine Jugoslavije - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 008/1998).
26 Ugovor o sudskom raspravljanju, arbitraži i mirenju između Kraljevine Jugoslavije i Kraljevine Holandije - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).
27 Vodič kroz mirenje [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa i uprave. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa i uprave, [2020].
28 Zakon o mirenju : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa, uprave i lokalne samouprave. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/060] Šezdeseta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-08-28] : prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655