Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Izvješće o obavljenim revizijama : posebni dio : finacijske revizije za 2009. godinu za Ministarstvo obrane, Ministarstvo unutarnjih poslova, Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija [e-dokument] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 2010.
2 Izvješće o obavljenim revizijama. 1994. godina : I. dio [tisak] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 1995.
3 Izvješće o obavljenim revizijama. 1997. godina [tisak] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 1998.
4 Izvješće o obavljenim revizijama. 1998. godina [tisak] / Državni ured za reviziju. - Zagreb : Državni ured za reviziju, 1999.
5 Katalog informacija : Ministarstvo poduzetništva i obrta [e-dokument] / Ministarstvo poduzetništva i obrta. - Zagreb : Ministarstvo poduzetništva i obrta, 2012.
6 Katalog informacija [e-dokument] / Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti. - Zagreb : Ministarstvo obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, 2008.
7 Katalog informacija [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2006.
8 Katalog informacija [e-dokument] / Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava. - Zagreb : Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, [2012].
9 Katalog informacija [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2011.
10 Katalog informacija [e-dokument] / Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija, 2008.
11 Katalog informacija Ministarstva financija, Carinske uprave RH sa sistematiziranim pregledom informacija i s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguranja i vremenom ostvarivanja prava na pristup informacijama [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2013].
12 Katalog informacija Ministarstva gospodarstva [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2012.
13 Katalog informacija Ministarstva kulture [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture, 2012.
14 Katalog informacija Ministarstva kulture [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture, 2009.
15 Katalog informacija Ministarstva kulture [e-dokument] / Ministarstvo kulture. - Zagreb : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, 2008.
16 Katalog informacija Ministarstva mora, prometa i infrastrukture sa sistematiziranim pregledom informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom davanja i vremenom ostvarivanja prava na pristup [e-dokument] / Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. - Zagreb : Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, 2011.
17 Katalog informacija Ministarstva uprave [e-dokument] / Ministarstvo uprave. - Zagreb : Ministarstvo uprave, 2012.
18 Katalog informacija Ministarstva vanjskih i europskih poslova [e-dokument] / Ministarstvo vanjskih i europskih poslova. - Zagreb : Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, 2012.
19 Katalog informacija Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva s[a] sistematiziranim pregledom informacija s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguranja i vremenom ostvarivanja prava na pristup [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, [2008].
20 Katalog informacija Ministarstva zdravlja [e-dokument] / Ministarstvo zdravlja. - Zagreb : Ministarstvo zdravlja, 2012.
21 Katalog informacija Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, [2009].
22 Katalog informacija sa sistematiziranim pregledom informacija te s opisom sadržaja, namjenom i načinom osiguranja prava na pristup informacijama [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, 2006.
23 Katalog informacija sa sistematiziranim pregledom informacija te s opisom sadržaja, namjenom i načinom osiguranja prava na pristup informacijama [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva, [2008].
24 Katalog informacija užeg dijela Ministarstva financija sa sistematiziranim pregledom informacija i s opisom sadržaja, namjenom, načinom osiguranja i vremenom ostvarivanja prava na pristup [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, [2012].
25 Katalog infromacija Ministarstva pravosuđa Republike Hrvatske [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2011.
26 Ministarstvo razvitka i obnove [tisak] / Ministarstvo razvitka i obnove. - Zagreb : Ministarstvo razvitka i obnove, [1997].
27 Ministarstvo za europske integracije [tisak] / Ministarstvo za europske integracije. - Zagreb : Ministarstvo za europske integracije, 2002.
28 Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo - MOMPS [e-građa] / Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo. - Zagreb : Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo Republike Hrvatske, 2001.
29 Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske [tisak] = Ministry of Science and Technology Republic of Croatia / glavni i odgovorni urednik Dubravka Jurlina Alibegović. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 2001. ISBN 953-6755-04-1.
30 Ministry of Development and Reconstruction [tisak] / Ministry of Development and Reconstruction. - Zagreb : Ministry of Development and Reconstruction, 1997.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655