Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 European Charter of Local Self-Government and Local Self-Government in the Republic of Croatia [tisak] / Osijek-Baranja Country. - Osijek : Osijek-Baranja Country, 1998. ISBN 953-6072-16-5.
2 Europska povelja o lokalnoj samoupravi i lokalna samouprava u Republici Hrvatskoj [tisak] / Osječko-baranjska županija. - Osijek : Osječko-baranjska županija, 1998. ISBN 953-6072-15-7.
3 Mikroekonomski aspekti kretanja produktivnosti tijekom velike recesije u Hrvatskoj: rezultati istraživanja modula za produktivnost Istraživačke mreže za konkurentnost (CompNet) [e-dokument] / Miljana Valdec, Jurica Zrnc. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2018. - (HNB Pregledi ; 39). ISSN 1334-0085 (online).
4 Mikrokreditiranje uz potporu EU (Program kreditiranja mikro-poduzetnika) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655