Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Cjevovodi - Savitljive metalne cijevi - Rječnik općih naziva (ISO 7369:1995) trojezično izdanje [tisak] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 1. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1997. - (Hrvatska norma HRN ISO ; 7369).
2 Nerazorno ispitivanje - Film za industrijsku radiografiju - 1. dio: Razredba film-sustava za industrijsku radiografiju ( EN 584-1:1994 ) [tisak] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1997 . - (Hrvatska norma HRN EN ; 584-1).
3 Nerazorno ispitivanje - Ispitivanje penetratima - 1. dio: Opća načela (EN 571-1:1997) [tisak] = Non-destructive testing - Penetrant testing - Part 1: General principles (EN 571-1:1997) = Essais non destructifs - Examen par ressuage - Partie 1: Principes généraux (EN 571-1:1997) = Zerstörungsfreie Prüfung - Eindringprüfung - Teil 1: Allgemeine Grundlagen (EN 571-1:1997) / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - 2. izd. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 2002 . - (Hrvatska norma HRN EN ; 571-1).
4 Nerazorno ispitivanje - Osnove ispitivanja metalnih materijala prozračivanjem rendgenskim i gama-zrakama ( EN 444:1994 ) [tisak] / Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo. - Zagreb : Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo, 1997. - (Hrvatska norma HRN EN ; 444).
5 Operativni program potpora razvoju proizvodnje metala, te gotovih metalnih proizvoda za 2010. godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2010.
6 Proizvodnja gotovih metalnih proizvoda u Republici Hrvatskoj : analiza izvoznih mogućnosti (kratka verzija) [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, [2021].
7 Proizvodnja metala i proizvoda od metala = Manufacture of basic metals and fabricated metal products : (2001.) [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2001.
8 Proizvodnja metala i proizvoda od metala = Manufacture of basic metals and fabricated metal products : (2006.) [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2006.
9 Proizvodnja metala i proizvoda od metala = Manufacture of basic metals and fabricated metal products : (2007.) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2007.
10 Proizvodnja metala i proizvoda od metala = Manufacture of basic metals and fabricated metal products : (2003.) [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2003.
11 Proizvodnja metala i proizvoda od metala = Manufacture of basic metals and fabricated metal products : (2004.) [tisak + e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2004.
12 Proizvodnja metala i proizvoda od metala = Manufacture of basic metals and fabricated metal products : (2002.) [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2002.
13 Proizvodnja metala i proizvoda od metala = Metal manufacturing industry : (1998.) [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 1998.
14 Proizvodnja metala i proizvoda od metala = Metal manufacturing industry : (2000.) [tisak] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2000.
15 Proizvodnja metala i proizvoda od metala = Metal manufacturing industry : [2005.] [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora.
16 Proizvodnja metala i proizvoda od metala = Metal manufacturing industry : [2008.] [e-dokument] / Hrvatska gospodarska komora. - Zagreb : HGK, 2008.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655