Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Izvješće o radu Povjerenstva za medicinsku izobrazbu liječnika : (lipanj 2012 - lipanj 2013) [e-dokument] / Povjerenstvo za medicinsku izobrazbu liječnika . - Zagreb : Hrvatska liječnička komora, 2013.
2 Konačni prijedlog Zakona o djelatnostima u zdravstvu [e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/11] Jedanaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-05-20] : prilozi za raspravu).
3 Poboljšanje uvjeta za pružanje primarne zdravstvene zaštite u Vukovarsko-srijemskoj županiji [e-dokument] / Vukovarsko-srijemska županija. - Vukovar : Vukovarsko-srijemska županija, 2017.
4 Pravilnik o mentorstvu na preddiplomskom stručnom studiju sestrinstva [e-dokument] / Veleučilište u Bjelovaru. - Bjelovar : Veleučilište u Bjelovaru, 2022.
5 Pravilnik o sadržaju, rokovima i postupku stručnog usavršavanja magistara farmacije ; Pravilnik o specijalističkom usavršavanju magistara farmacije (NN 76/08) ; Planovi i programi specijalizacija za magistre farmacije (NN 76/08, Prilog I. Pravilnika) ; Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika (NN 58/99, 130/99) ; Plan i program pripravničkog staža, temeljnog staža i sekundarijata (NN 20/94) ; Programi studentske prakse (Zagreb, 2010.) ; Pregled poslijediplomskih specijalističkih studija na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu [e-dokument] / Hrvatska ljekarnička komora. - Zagreb : Hrvatska ljekarnička komora, 2010. - (Biblioteka Varia ; 5).
6 Pravilnik o trajnoj medicinskoj izobrazbi : [2014] [e-dokument] / Hrvatska liječnička komora. - Zagreb : Hrvatska liječnička komora, 2014.
7 Pravilnik o trajnoj medicinskoj izobrazbi [e-dokument] / Hrvatska liječnička komora. - Zagreb : Hrvatska liječnička komora, 2010.
8 Pravilnik Odjela za zdravstvene studije [e-dokument] / Stručno vijeće Odjela za zdravstvene studije Sveučilišta u Zadru,. - Zadar : Sveučilište u Zadru, Odjel za zdravstvene studije, 2014.
9 Prijedlog Zakona o djelatnostima u zdravstvu s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/88] Osamdesetosma sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-06-26] prilozi za raspravu).
10 Program stručnog osposobljavanja vještaka i viših vještaka [e-dokument] / Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje. - Zagreb : Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, 2010.
11 Zdravlje na radu nužan čimbenik gospodarstva : zbornik radova međunarodnog simpozija, Zagreb, 12. i 13. prosinca 2003. [tisak] / urednik Stjepan Turek. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2003. ISBN 953-6207-35-4.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655