Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Arhiv za higijenu rada i toksikologiju [tisak] / Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada. - Zagreb : Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada, 2010- . ISSN 0004-1254.
2 Bilten : službeno glasilo HZZOZZR-a [e-dokument] / Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje zaštite zdravlja na radu, 2009-2010 . ISSN 1847-2354. NE IZLAZI VIŠE!.
3 Elaborat o posebnim dopusnicama za obavljanje psihološke djelatnosti u medicini rada [e-dokument] / Hrvatska psihološka komora. - Opatija : Hrvatska psihološka komora, 2010.
4 Godišnje izvješće za ... godinu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 2013- .
5 Konvencija 16 - Konvencija o obveznom liječničkom pregledu djece i mladih osoba zaposlenih na moru - (NN-MU 003/2002).
6 Konvencija br. 16 o obveznom liječničkom pregledu djece i mladića zaposlenih na brodovima - (Odluka o objavljivanju konvencija Međunarodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji , NN-MU 002/1994). NE primjenjuje se kao službeni tekst RH.
7 Konvencija br. 161 o službama medicine rada - (Odluka o objavljivanju konvencija Međunarodne organizacije rada kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji , NN-MU 002/1994).
8 Nacionalni program zaštite zdravlja i sigurnosti na radu za razdoblje od 2009. do 2013. godine [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva, 2008.
9 Nacrt konačnoga prijedloga zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/174] Sto sedamdest četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-07-06] prilozi za raspravu).
10 Nacrt prijedloga zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/149] Sto četrdeset deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-03-22] prilozi za raspravu).
11 Nacrt prijedloga zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu [e-dokument] / Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/170] Sto sedamdeseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-06-20] prilozi za raspravu).
12 O nama [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, [2014.].
13 Ozljede na radu i profesionalne bolesti u Hrvatskoj ... godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za socijalnu medicinu, Odjel za medicinu rad. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za socijalnu medicinu, Odjel za medicinu rada, 2004- .
14 Ozljede na radu u Hrvatskoj ... godine [e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za socijalnu medicinu, Odjel za medicinu rada. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Služba za socijalnu medicinu, Odjel za medicinu rada, 2006- .
15 Prijedlog zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/19] Devetnaesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-03-01 / 2006-04-12] : prilozi za raspravu).
16 Pristup profesionalnim bolestima kože u medicini rada : stručna smjernica [tisak] / Ana Bogadi Šare... [et al.]. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu : Hrvatsko društvo za medicinu rada Hrvatskog liječničkog zbora, 2014. ISBN 978-953-7959-25-8.
17 Registar profesionalnih bolesti 2008. [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, [2008.].
18 Registar profesionalnih bolesti 2009. [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, [2009.].
19 Report for 2004 - 2008 [e-dokument] / Institute for Medical Research and Occupational Health. - Zagreb : Institute for Medical Research and Occupational Health, 2009. ISBN 978-953-96817-3-7.
20 Standardi rada psihologa u području medicine rada [tisak + e-dokument] / Hrvatska psihološka komora. - Zagreb : Hrvatska psihološka komora, 2011.
21 Strateški plan razvoja Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu 2017. - 2020. [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 2016.
22 Strateški plan razvoja Hrvatskog zavoda za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu [e-dokument] / Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu. - Zagreb : Hrvatski zavod za zaštitu zdravlja i sigurnost na radu, 2013.
23 Zdravlje na radu nužan čimbenik gospodarstva : zbornik radova međunarodnog simpozija, Zagreb, 12. i 13. prosinca 2003. [tisak] / urednik Stjepan Turek. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2003. ISBN 953-6207-35-4.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655