Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 .. >>

1 A Hercegszőlősi Járás 2007. évi beszámolója [e-dokument] / Općina Kneževi Vinogradi. - Kneževi Vinogradi : Općina Kneževi Vinogradi, 2008.
2 Akcijski plan suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2014. - 2017. godine [e-dokument] / Karlovačka županija, Županijska skupština. - Karlovac : Karlovačka županija, 2014.
3 Akcijski plan suzbijanja korupcije u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje od 2019. do 2021. godine [e-dokument] / Sisačko-moslavačka županija. - Sisak : Sisačko-moslavačka županija, 2018.
4 Analiza postupanja općina i gradova u sprječavanju nelegalne gradnje [e-dokument] / Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva. - Zagreb : Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, 2010.
5 Ciljevi općinske uprave [e-dokument] / Općina Primorski Dolac. - Primorski Dolac : Općina Primorski Dolac, 2012.
6 Current legislative framework in Croatia relating to possibilities for co-operation among NGOs and state and local administration [e-dokument] / Sanja Barić. - Zagreb : Croatian Government Office for Cooperation with NGOs, 2001. ISBN 953-98148-4-7.
7 Detaljan opis poslovnog procesa javne nabave [e-dokument] / Grad Duga Resa, Gradonačelnik. - Duga Resa : Grad Duga Resa, 2012.
8 Donacije i sponzorstva Općine Škabrnja za razdoblje od 01.01. do 31.12.2016. godine [e-dokument] / Općina Škabrnja. - Škabrnja : Općina Škabrnja, 2017.
9 Državne potpore : praktični vodič za lokalne i regionalne uprave (jedinice lokalne i regionalne samouprave) u Hrvatskoj [tisak] / Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja u suradnji sa Twinning projektom Europske zajednice "Potpora hrvatskom sustavu državnih potpora". - Zagreb : Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja, 2007.
10 Godišnjak ... [e-dokument] / Općina Bedenica. - Bedenica : Općina Bedenica, 2009- .
11 Godišnjak grada Vukovara ... riječju i slikom [tisak + e-dokument] / Grad Vukovar. - Vukovar : Grad Vukovar, 2009- .
12 Godišnje izvješće 2003 : Grad Rijeka [e-dokument] / Grad Rijeka. - Rijeka : Grad Rijeka, 2004.
13 Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Grada Petrinje za 2022. godinu [e-dokument] / Grad Petrinja. - Petrinja : Grad Petrinja, 2022.
14 Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Breznica za izvještajno razdoblje 01.01.2022.-31.12.2022. godine [e-dokument] / Općina Breznica. - Breznica : Općina Breznica, 2023.
15 Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Brinje za razdoblje 2021.-2025. : izvještajno razdoblje: 01. siječnja - 31. prosinca 2022. [e-dokument] / Općina Brinje. - Brinje : Općina Brinje, 2023.
16 Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Maruševec za .... godinu [e-dokument] / Općina Maruševec, Načelnik. - Maruševec : Općina Maruševec, 2022-.
17 Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa Općine Petrijanec za .... godinu [e-dokument] / Općina Petrijanec. - Petrijanec : Općina Petrijanec, 2022-.
18 Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa Općine Plitvička jezera za 2022. godinu [e-dokument] / Općina Plitvička Jezera. - Plitvička Jezera : Općina Plitvička Jezera, 2023.
19 Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za ... godinu [e-dokument] / Općina Biskupija. - Biskupija : Općina Biskupija, 2022-.
20 Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za 01.01.-31.12.2022. godine Općine Desinić [e-dokument] / Općina Desinić. - Desinić : Općina Desinić, 2023.
21 Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2022. godinu [e-dokument] / Općina Gunja. - Gunja : Općina Gunja, 2023.
22 Godišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za za 2022. godinu [e-dokument] / Općina Peteranec. - Peteranec : Općina Peteranec, 2023.
23 Godišnje izvješće o radu Etičkog povjerenstva za 2012. godinu [e-dokument] / Grad Zabok, Gradonačelnik, Etičko povjerenstvo. - Zabok : Grad Zabok, 2013.
24 Godišnje izvješće o radu Etičkog povjerenstva za 2013. godinu [e-dokument] / Grad Zabok, Etičko povjerenstvo. - Zabok : Grad Zabok, 2013.
25 Godišnje izvješće o radu Etičkog povjerenstva za 2016. godinu [e-dokument] / Grad Zabok, Etičko povjerenstvo. - Zabok : Grad Zabok, 2016.
26 Godišnji izvještaj ... [Godišnjak] [e-dokument] / Gradonačelnik Grada Svetoga Ivana Zeline. - Sveti Ivan Zelina : Grad Sveti Ivan Zelina, 2018- .
27 Godišnji plan i program rada Jedinstvenog upravnog odjela općine Hum na Sutli za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine [e-dokument] / Općina Hum na Sutli, Jedinstveni upravni odjel. - Hum na Sutli : Općina Hum na Sutli, 2011.
28 Godišnji plan i program rada Jedinstvenog upravnog odjela općine Hum na Sutli za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine [e-dokument] / Općina Hum na Sutli, Jedinstveni upravni odjel. - Hum na Sutli : Općina Hum na Sutli, 2012.
29 Godišnji plan rada Grada Lepoglave za ... godinu [e-dokument] / Grad Lepoglava. - Lepoglava : Grad Lepoglava, 2018- .
30 Godišnji Plan rada Grada Osijeka za 2015. godinu [e-dokument] / Grad Osijek, Gradonačelnik. - Osijek : Grad Osijek, 2014.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655