Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 8 >>

1 50. obljetnica Opće deklaracije o ljudskim pravima UN : zbornik izlaganja [tisak] / Nacionalni odbor za obilježavanje 50. obljetnice Opće deklaracije o ljudskim pravima UN Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo znanosti i tehnologije Republike Hrvatske, 1999. ISBN 953-6755-02-5.
2 Action plan for the Implementation of the National Roma Inclusion Strategy for the period 2013-2015 [e-dokument] / Government of the Republic of Croatia. - Zagreb : Government of the Republic of Croatia, 2013.
3 Akcijski plan desetljeća za uključivanje Roma 2005.-2015. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005.
4 Akcijski plan desetljeća za uključivanje Roma za 2011. i 2012. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za nacionalne manjine. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za nacionalne manjine, 2011.
5 Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma od 2013. do 2020. godine za razdoblje 2013.-2015. : nacrt [e-dokument] / Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2013.
6 Akcijski plan za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2015. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2013.
7 Album o pravima čovjeka [tisak] / Vijeće Europe. - Zagreb : Vijeće Europe : Ministarstvo kulture i prosvjete, 1994. ISBN 953-6240-00-9.
8 Analiza i smjernice za osnaživanje romskog civilnog sektora u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Jagoda Novak, Aron Pecnik, Bajro Bajrić. - Zagreb : Centar za ljudska prava, Udruga Romi za Rome Hrvatske, 2011/2012.
9 Annual report of the Ombudswoman of Republic of Croatia... [e-dokument] / Republic of Croatia Ombudsman. - Zagreb : Republic of Croatia Ombudsman, 2002- .
10 Annual Report on the Performance of Activities of the National Preventive Mechanism [e-dokument] / Ombudsman. - Zagreb : Pučki pravobranitelj, 2013- . ISSN 1847-4616.
11 Antidiskriminacija korak po korak : smjernice za provoditelje Nacionalnog plana borbe protiv diskriminacije [tisak] / [autori: Anka Kekez Koštro i Milan Koštro]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2015.
12 Articulating interests in a changing world: Croatia at United Nations Headquarters : 1998 [tisak] / editor Ivan Šimonović. - Zagreb : Institute for International Relations - IMO, 1999. - (CIRR Series ; 1). ISBN 953-6096-13-7.
13 Centar za ljudska prava [e-dokument] = Human Rights Center / Centar za ljudska prava. - Zagreb : Centar za ljudska prava, [2008.].
14 Challenge of goodness : humanitarian proposals - based on experience of Dr Slobodan Lang 1988 - 1997 : on the occasion of the 50th anniversary of the Universal Declaration of Human Rights and the Convention for the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide [tisak] / Slobodan Lang. - Zagreb : Office of the President of the Republic of Croatia, 1998.
15 Civilian casualties in the war against Croatia 1991/94 and severe violations of human rights of civilian population : war crimes, crimes against humanity and ethnic cleansing [tisak + e-dokument] / Ministry of Health of the Republic of Croatia, Department of Information and Research. - Zagreb : Ministry of Health of the Republic of Croatia, Department of Information and Research, 1995.
16 Civilne žrtve rata protiv Hrvatske 1991/1994 i teška kršenja ljudskih prava pučanstva : ratni zločini, zločini protiv čovječanstva, etničko čišćenje kao nova vrsta ratnog zločina u Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Odjel za informiranje i istraživanje. - Zagreb : Ministarstvo zdravstva Republike Hrvatske, Odjel za informiranje i istraživanje, 1995.
17 Croatia and the UN General Assembly : dossier [tisak] / contributors Vladimir Drobnjak... [et al.]. - Zagreb : Institute for International Relations, 1997.
18 Daytonski sporazum : I. svezak : neslužbeni tekst na hrvatskom jeziku [tisak] / priredio Božidar Bakotić. - Zagreb : Pravni fakultet, 1998.
19 Daytonski sporazum : II. svezak : službeni tekst na engleskom jeziku [tisak] / priredio Božidar Bakotić. - Zagreb : Pravni fakultet, 1998.
20 Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom [e-dokument] / [Zastupnica Vesna Škulić, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/12] Dvanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-01-19 / 2005-02-25] : prilozi za raspravu).
21 Deklaracija o pravima osoba s invaliditetom [e-dokument] / UNHCHR; [prijevod Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži]. - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 2003.
22 Demokracija : edukativni letak [e-dokument] / Hrvatski sabor, Služba za odnose s javnošću. - Zagreb : Hrvatski sabor, [2010.].
23 Demokracija i ljudska prava u osnovnim školama: teorija i praksa [tisak + e-dokument] / Centar za ljudska prava. - Zagreb : Centar za ljudska prava, 2010. ISBN 978-953-56339-0-7.
24 Dijete : glasilo Radne skupine za pravo djeteta [tisak] / Radna skupina za pravo djeteta. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, Odbor za ljudska prava i prava etničkih zajednica ili manjina Zastupničkog doma Sabora, Radna skupina za pravo djeteta, 1994-[1995]. NE IZLAZI VIŠE!.
25 Dodatni protokol uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine u svezi presađivanja organa i tkiva ljudskog porijekla - (Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine: Konvencije o ljudskim pravima i biomedicini, Dodatnog protokola uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine o zabrani kloniranja ljudskih bića i Dodatnog protokola uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine, u vezi presađivanja organa i tkiva ljudskog porijekla, NN-MU 013/2003).
26 Dodatni protokol uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine o zabrani kloniranja ljudskih bića - (Zakon o potvrđivanju Konvencije o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine: Konvencije o ljudskim pravima i biomedicini, Dodatnog protokola uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine o zabrani kloniranja ljudskih bića i Dodatnog protokola uz Konvenciju o zaštiti ljudskih prava i dostojanstva ljudskog bića u pogledu primjene biologije i medicine, u vezi presađivanja organa i tkiva ljudskog porijekla, NN-MU 013/2003).
27 Društvena uključenost osoba kojima je odobrena međunarodna zaštita u Republici Hrvatskoj : uspostava sustava, prikupljanja podataka i preporuke [e-dokument] / Snježana Gregurović, Sanja Klempić Bogadi. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2022. ISBN 978-953-7870-33-1.
28 Duljina i razlozi za pritvor (ZKP/97) / Istražni zatvor (ZKP/08) u praksi Europskog suda za ljudska prava (na temelju sudske prakse u predmetima protiv Republike Hrvatske) [e-dokument] / Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske. - Zagreb : Ured zastupnika Republike Hrvatske pred Europskim sudom za ljudska prava Vlade Republike Hrvatske, 2014.
29 Europski sporazum o osobama koje sudjeluju u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava - (Zakon o potvrđivanju Europskog sporazuma o osobama koje sudjeluju u postupcima pred Europskim sudom za ljudska prava, NN-MU 007/1999).
30 Evaluacija Nacionalne strategije za uključivanje Roma u RH [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, Ured za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655