Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Godišnje izvješće o provedbi provedbenog programa za ..... godinu [e-dokument] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2021- .
2 Konvencija Vijeća Europe o krivotvorenju farmaceutskih proizvoda i sličnim kažnjivim djelima koja uključuju prijetnje javnom zdravlju - (Zakon o potvrđivanju Konvencije Vijeća Europe o krivotvorenju farmaceutskih proizvoda i sličnim kažnjivim djelima koja uključuju prijetnje javnom zdravlju, NN-MU 007/2019).
3 Međunarodna konvencija o sprječavanju krivotvorenja novca - (Odluka o objavljivanju Međunarodne konvencije o sprječavanju krivotvorenja novca koje je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2005).
4 Nacionalni program za obuku zaposlenika banaka i financijskih institucija za postupak provjere autentičnosti novčanica i kovanog novca [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, [2020].
5 Nacionalni program za obuku zaposlenika banaka i financijskih institucija za postupak provjere autentičnosti novčanica i kovanog novca [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2021.
6 Nacionalni program za obuku zaposlenika banaka i financijskih institucija za postupak provjere autentičnosti novčanica i kovanog novca (2022) [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2022.
7 Naučimo prepoznati sumnjive primjerke novca [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, [2020].
8 Pravilnik o o postupku korištenja programa za provjeru izvornosti teksta [e-dokument] / Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. - Zagreb : Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2020. ISBN 953-175-190-0.
9 Pravilnik o oduzimanju i postupku oduzimanja akademskog ili stručnog naziva [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, Pomorski fakultet, 2013.
10 Pravilnik o oduzimanju stručnog ili akademskog naziva [e-dokument] / Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. - Pula : Sveučilište Jurja Dobrile u Puli, 2019.
11 Pravilnik o postupku oduzimanja akademskog ili stručnog naziva [e-dokument] / Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet. - Osijek : Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, 2014.
12 Provedbeni program Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo za razdoblje od 2021. do 2024. godine [e-dokument] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2021.
13 Statistical report on the infringements of intellectual property rights in Croatia : annual report ... [e-dokument] / State Intellectual Property Office. - Zagreb : State Intellectual Property Office, 2009- .
14 Statistical report on the infringements of intellectual property rights in Croatia : report for ... [e-dokument] / State Intellectual Property Office. - Zagreb : State Intellectual Property Office, 2009- .
15 Statistics on registered counterfeit banknotes and coins ... [e-dokument] / [Croatian National Bank, Currency Department, National Counterfeit, National Analysis and Coin National Analysis Centres]. - Zagreb : Coin National Analysis Centre of the Croatian National Bank : National Centre for Banknote Analysis of the Croatian National Bank : Anti-Forgery National Centre of the Croatian National Bank, 2013- .
16 Statistički podaci o povredama prava intelektualnog vlasništva : godišnje izvješće ... [e-dokument] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2008- .
17 Statistički podaci o povredama prava intelektualnog vlasništva u Hrvatskoj : izvješće za ...tromjesečje ... [e-dokument] / Državni zavod za intelektualno vlasništvo. - Zagreb : Državni zavod za intelektualno vlasništvo, 2009- .
18 Statistički podaci o registriranim krivotvorenim novčanicama i kovanicama ..... [e-dokument] / [Hrvatska narodna banka, Direkcija trezora, Odjel nacionalnih centara za borbu protiv krivotvorenja i analizu novčanica i kovanog novca]. - Zagreb : Nacionalni centar za analizu kovanog novca Hrvatske narodne banke : Nacionalni centar za analizu novčanica Hrvatske narodne banke : Nacionalni centar za borbu protiv krivotvorenja Hrvatske narodne banke, 2012- .

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655