Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Informacija o upisima učenika u I. razred srednje škole za školsku 2015./2016. godinu na području Primorsko-goranske županije [e-dokument] / Primorsko-goranska županija, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje. - Rijeka : Primorsko-goranska županija, 2015.
2 Izvješće o radu Nacionalnog odbora za 2005. godinu [tisak + e-dokument] / [Nacionalni odbor, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/20] Dvadeseta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-05-10 / 2006-06-09] : prilozi za raspravu).
3 Izvješće o radu Nacionalnog odbora za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2008. [e-dokument] / [Zastupnica Vesna Pusić, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/06] Šesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-09-17] : prilozi za raspravu).
4 Izvješće o radu Nacionalnog odbora za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2009. godine [e-dokument] / [Nacionalni odbor, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/14] Četrnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-09-23] : prilozi za raspravu).
5 Izvješće o radu Nacionalnog odbora za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2007. / [Zastupnik Dragutin Lesar, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/06] Šesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-09-17] : prilozi za raspravu).
6 Izvješće o radu Nacionalnog odbora za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2008. godine [e-dokument] / [Zastupnica Vesna Pusić, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/08] Osma sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-01-28] : prilozi za raspravu).
7 Izvješće o radu Nacionalnog odbora za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2009. godine [e-dokument] / [Nacionalni odbor, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/17] Sedamnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2010-03-17] : prilozi za raspravu).
8 Nacionalni program Republike Hrvatske za pristupanje Europskoj uniji - 2009. godina [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/62] Šezdesetdruga sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-12-29] prilozi za raspravu).
9 Odgovori Vlade Republike Hrvatske na Upitnik Europske Komisije [e-dokument] = Information provided by the Government to the Questionnaire of the European Commission / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004.
10 Okvir za usklađenost strategija 2007. - 2013. : instrument pretpristupne pomoći [tisak + e-dokument] / Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije. - Zagreb : Središnji državni ured za razvojnu strategiju i koordinaciju fondova Europske unije, [2007].
11 Pravila o uvjetima, postupku prijave i rangiranju kandidata za upis na diplomske studijske programe Sveučilišta u Rijeci [e-dokument] / Sveučilište u Rijeci. - Rijeka : Sveučilište u Rijeci, 2015.
12 Predpristupni ekonomski program : informacija o početku pripreme i predstojećim obvezama i rokovima [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/033] Trideset treća sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-07-22] : prilozi za raspravu).
13 Pregled zakonodavnih aktivnosti definiranih NPPEU - 2004 prema poglavljima programa vlade RH u mandatnom razdoblju 2003.-2007. za 2004. godinu [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/002] Druga sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-01-15] : prilozi za raspravu).
14 Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji : izazovi ekonomske i pravne prilagodbe [tisak] / urednica Katarina Ott. - Zagreb : Institut za javne financije : Zaklada Friedrich Ebert, 2003. ISBN 953-6047-27-6(IJF) ; 953-7043-04-5(Zaklada).
15 Pridruživanje Hrvatske Europskoj uniji : izazovi institucionalnih prilagodbi : drugi svezak [tisak] / urednica Katarina Ott. - Zagreb : Institut za javne financije : Zaklada Friedrich Ebert, 2004. ISBN 953-6047-46-2(IJF) ; 953-7043-10-X(Zaklada).
16 Prijedlog odluke o razrješenju i izboru članova Nacionalnog odbora [e-dokument] / [Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Četvrta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-04-23] : prilozi za raspravu).
17 Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2005. godinu - Dodatak A Nacionalnom programu Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji - 2005. godina / [Ministarstvo europskih integracija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/12] Dvanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-01-19 / 2005-02-25] : prilozi za raspravu).
18 Prijedlog plana usklađivanja zakonodavstva Republike Hrvatske s pravnom stečevinom Europske unije za 2005. godinu - Dodatak A Nacionalnom programu Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji - 2005. godina / [Ministarstvo europskih integracija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvješća i statuti 1992. - 2004.).
19 Prijedlog zajedničke izjave Hrvatskoga sabora i Vlade Republike Hrvatske o suradnji u vođenju pregovora za članstvo u Europskoj uniji [e-dokument] / [Klub zastupnika HDZ-a]. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2005. - ([09/062] Šezdeset druga sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2005-01-13] : prilozi za raspravu).
20 Tablični prikaz izvješća o provedbi Akcijskog plana Vlade Republike Hrvatske za ispunjavanje preostalih obveza iz pregovora o pristupanju RH EU [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012.
21 Zaključak : prijedlog [prijedlog nacionalnog programa Republike Hrvatske za pridruživanje Europskoj uniji 2004.] [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/002] Druga sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-01-15] : prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655