Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Croatia : joint portfolio review [tisak] - Zagreb : Government of the Republic of Croatia : World Bank, 2002.
2 Godi筺ja financijska izvje规a Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2005. godinu [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2006. - ([09/169] Sto 筫zdeset deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2006-06-14] prilozi za raspravu).
3 Godi筺ja financijska izvje规a Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2006. godinu / [Hrvatska banka za obnovu i razvitak (HBOR)]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset 筫sta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
4 Godi筺ja financijska izvje规a Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za 2006. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/239] Dvjesto trideset i deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-06-20] prilozi za raspravu).
5 Godi筺je izvje规e Hrvatske banke za obnovu i razvitak (HBOR) za ... godinu / [Hrvatska banka za obnovu i razvitak]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1996- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
6 Mjere za gospodarski oporavak i razvitak - modeli financiranja [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.
7 Postanite dio uspje筺og tima [tisak] / HAMAG - Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, [2008].
8 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i na鑙nu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i na鑙nu kori箃enja kredita temeljem Programa Jamstvenog fonda za prera餴va鑛u industriju i inovacije u prera餴va鑛oj industriji za 2014. godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2014.
9 Pravilnik o uvjetima, kriterijima i na鑙nu izdavanja jamstava za dobivanje gospodarskih kredita i na鑙nu kori箃enja kredita temeljem Programa Jamstvenog fonda za prera餴va鑛u industriju i inovacije u prera餴va鑛oj industriji za 2013. godinu [e-dokument] / Ministarstvo gospodarstva. - Zagreb : Ministarstvo gospodarstva, 2013.
10 Prijedlog zakona o kreditnim unijama, s Kona鑞im prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/23] Dvadeset tre鎍 sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-11-15 / 2006-12-15] : prilozi za raspravu).
11 Prijedlog zakona o potvr餴vanju Ugovora o jamstvu izme饀 Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt "Hrvatske ceste-Splitska obilaznica", s Kona鑞im prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/18] Osamnaesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-01-25 / 2006-02-17] : prilozi za raspravu).
12 Prijedlog zakona o potvr餴vanju Ugovora o jamstvu izme饀 Republike Hrvatske i Europske investicijske banke za Projekt zavr筫tka autoceste na Koridoru X u Republici Hrvatskoj, s Kona鑞im prijedlogom zakona / [Ministarstvo mora, turizma, prometa i razvitka, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/11] Jedanaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-11-03 / 2004-12-15] : prilozi za raspravu).
13 Sporazum o jamstvu za Kreditnu liniju za turizam izme饀 Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj - (Zakon o potvr餴vanju Sporazuma o jamstvu za Kreditnu liniju za turizam izme饀 Republike Hrvatske i Europske banke za obnovu i razvoj, NN-MU 010/1996).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655