Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Banks bulletin [tisak + e-dokument] / Croatian National Bank. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2001- . ISSN 1333-1043.
2 Bilten o bankama [tisak + e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2001- . ISSN 1333-1035.
3 Bonitetni podaci o poslovanju kreditnih institucija [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2014.
4 Izvješće o razvoju i radu funkcije nadzora banaka u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2002.
5 Konačni prijedlog zakona o financijskim konglomeratima [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/07] Sedma sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-11-19] : prilozi za raspravu).
6 Konačni prijedlog zakona o institucijama za elektronički novac [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/06] Šesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-09-17] : prilozi za raspravu).
7 Konačni prijedlog zakona o kreditnim institucijama [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/06] Šesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-09-17] : prilozi za raspravu).
8 Metodologija za izračun stupnja rizičnosti pojedine kreditne institucije i investicijskih društava u RH za potrebe izračuna doprinosa u sanacijski fond [e-dokument] / Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, 2015.
9 Metodologija za izračun stupnja rizičnosti pojedine kreditne institucije u Republici Hrvatskoj sukladno Smjernicama EBA-e za potrebe izračuna premija za osiguranje depozita [e-dokument] / Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, [2016].
10 Metodologija za izračun stupnja rizičnosti za potrebe izračuna premija za osiguranje depozita [e-dokument] / Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, 2018.
11 Metodology for the calculation of the degree of risk of a credit institution and investment firms in the Republic of Croatia for the purposes of calculating contributions payable to the resolution fund [e-dokument] / State Agency for Deposit Insurance and Bank Resolution. - Zagreb : State Agency for Deposit Insurance and Bank Resolution, 2015.
12 Nacrt prijedloga Zakona o institucijama za elektronički novac, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/41] Četrdesetprva sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-08-28] prilozi za raspravu).
13 Očitovanje na primjedbe dobivene tijekom javne rasprave na Nacrt Odluke o planovima oporavka kreditnih institucija [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, [2014.].
14 Pravilnik o provedbi kontrole ispunjava li kreditna institucija obveze iz Zakona o osiguranju depozita [e-dokument] / Hrvatska agencija za osiguranje depozita. - Zagreb : Hrvatska agencija za osiguranje depozita, 2022. ISBN 978-953-8069-08-6.
15 Prijedlog zakona o financijskim konglomeratima, s Konačnim prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/56] Pedesetšesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-11-27] prilozi za raspravu).
16 Prijedlog zakona o Hrvatskoj banci za obnovu i razvitak, s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/23] Dvadeset treća sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-11-15 / 2006-12-15] : prilozi za raspravu).
17 Prijedlog zakona o kreditnim unijama, s Konačnim prijedlogom zakona [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/23] Dvadeset treća sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-11-15 / 2006-12-15] : prilozi za raspravu).
18 Prudential data on credit institutions [e-dokument] / Croatian National Bank. - Zagreb : Croatian National Bank, 2014.
19 Prudential data on credit institutions [e-dokument] / Croatian National Bank. - Zagreb : Croatian National Bank, 2013.
20 Smjernice o depozitima stanovništva koji podliježu različitim odljevima za potrebe izvještavanja o likvidnosti u skladu s Uredbom (EU) br. 575/2013 o bonitetnim zahtjevima za kreditne institucije i investicijska društva [e-dokument] / Hrvatska narodna banka, Sektor bonitetne regulative i suspenzije. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2014.
21 Smjernice o međusobnom odnosu između redoslijeda smanjenja vrijednosti i pretvaranja instrumenata kapitala odnosno obveza u redovni osnovni kapital utvrđenog zakonom o sanaciji kreditnih institucija i investicijskih društava i uredbe (EU) br. 575/2013 odnosno Zakona o kreditnim institucijama [e-dokument] / Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, 2019.
22 Smjernice o upravljanju kamatnim rizikom koji proizlazi iz poslova koji se vode u knjizi pozicija kojima se ne trguje (EBA/GL/2015/08) : smjernica za primjenu [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, [2015].
23 Smjernice za analizu i procjenu rizika od pranja novca i financiranja terorizma za kreditne institucije i kreditne unije [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2009.
24 Smjernice za provođenje procjene adekvatnosti treće strane za pohranu imovine klijenata [e-dokument] / Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. - Zagreb : Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, 2015.
25 Sporazum o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond - (Zakon o potvrđivanju Sporazuma o prijenosu i objedinjavanju doprinosa u jedinstveni sanacijski fond, NN-MU 001/2020).
26 Uputa o postupku razmjene informacija između Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i sustava osiguranja depozita matične države članice [e-dokument] / Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, 2016.
27 Uputa o provedbi kontrole ispunjava li kreditna institucija obveze iz Zakona o osiguranju depozita [e-dokument] / Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka. - Zagreb : Državna agencija za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, 2016.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655