Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 A Credit Market Disequilibrium Model and periods of credit crunch [tisak + e-dokument] / Ana Maria Čeh, Mirna Dumičić and Ivo Krznar. - Zagreb : Croatian National Bank, 2011. - (CNB working papers ; 28).
2 An analysis of the operation of building societies in the Republic of Croatia [tisak + e-dokument] / Mladen Mirko Tepuš. - Zagreb : Croatian National Bank, 2002. - (CNB surveys ; 6).
3 Analiza kreditne politike hrvatskih banaka [tisak] / Evan Kraft... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska narodna banka - HNB, 1998. - (NBH pregledi ; 8).
4 Analiza sustava poticanja stambene štednje u Republici Hrvatskoj : istraživački projekt [e-dokument] / Institut za javne financije. - Zagreb : Institut za javne financije, 2013.
5 Are some banks more lenient in the implementation of placement classification rules? [tisak + e-dokument] / Tomislav Ridzak. - Zagreb : Croatian National Bank, 2012. - (CNB working papers ; 32). ISSN 1331-8586 (print) ; 1334-0131 (online).
6 Banks bulletin [tisak + e-dokument] / Croatian National Bank. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2001- . ISSN 1333-1043.
7 Bilješka o kunskom kreditiranju [e-dokument] / Igor Ljubaj, Suzana Petrović. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016. - (HNB Pregledi ; 29). ISSN 1334-0085.
8 Croatia in the second stage of transition : 1994-1999 [tisak + e-dokument] / Velimir Šonje, Boris Vujčić. - Zagreb : Croatian National Bank, 1999. - (CNB working papers ; 1).
9 General Eligibility Criteria [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, [2019].
10 Godišnje izvješće 2001. [tisak] = Annual report 2001 / Hrvatski stočarsko selekcijski centar. - Zagreb : Hrvatski stočarsko selekcijski centar, 2002.
11 Gospodarstvo : (Program kreditiranja gospodarstva) [prosinac, 2016.] [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016.
12 How Competitive is Croatia's Banking System? A Tale of Two Credit Booms and Two Crises [e-dokument] / Evan Kraft, Ivan Huljak. - Zagreb : Croatian National Bank, 2018. - (CNB working papers ; 54).
13 Izvještaj o radu Vijeća za financijsku stabilnost u ... godini [e-dokument] / Vijeće za financijsku stabilnost. - Zagreb : Vijeće za financijsku stabilnost, 2016- .
14 Izvješće o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo u 2009. godini [e-dokument] / [Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2010. - ([06/18] Osamnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2010-05-19] : prilozi za raspravu).
15 Izvješće o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo za ... godinu [e-dokument] / Hrvatska agencija za malo gospodarstvo. - Zagreb : Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, 2007- .
16 Izvješće o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo za 2006. godinu / [ZastupnikTomislav Kovačević, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/26] Dvadeset šesta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-06-13/2007-07-13] : prilozi za raspravu).
17 Izvješće o poslovanju Hrvatske agencije za malo gospodarstvo za 2006. godinu [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/239] Dvjesto trideset i deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-06-20] prilozi za raspravu).
18 Izvješće o provedbi poticajne mjere Kreditiranje malog obiteljskog poduzetništva u turizmu temeljem Programa "Poticaj za uspjeh" : prijedlog izmjena i dopuna navedenog Programa [e-dokument] / Ministarstvo turizma. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/060] Šezdeseta sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-08-28] : prilozi za raspravu).
19 Jesu li neke banke blaže od drugih u primjeni pravila klasifikacije plasmana [tisak + e-dokument] / Tomislav Ridzak. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2012. - (HNB Istraživanja ; 36). ISSN 1332-1900 (tisak) ; 1334-0077 (online).
20 Konačni prijedlog zakona o deviznom poslovanju [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/32] Trideset druga sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-05-07 / 2003-05-29] : prilozi za raspravu).
21 Konačni prijedlog zakona o deviznom poslovanju [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2003. - ([08/038] Trideset osma sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2003-04-03] : prilozi za raspravu).
22 Kredit dobavljača : (Program kreditiranja dobavljača kod izvoznih poslova) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2015- .
23 Kreditiranje EU projekata privatnog sektora : (Program kreditiranja projekata Europskih strukturnih i investicijskih fondova privatnog sektora) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .
24 Kreditna politika hrvatskih banaka: rezultati drugog HNB-ova projekta anketiranja banaka [tisak + e-dokument] / Evan Kraft... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2001. - (HNB Pregledi ; 5).
25 Kreditom do uspjeha 2014. : program poboljšanog kreditiranja poduzetništva i obrta [e-dokument] / Ministarstvo poduzetništva i obrta. - Zagreb : Ministarstvo poduzetništva i obrta, 2014.
26 Lending policies of Croatian Banks: results of the second CNB bank interview project [tisak + e-dokument] / Evan Kraft... [et al.]. - Zagreb : Croatian National Bank, 2000. - (CNB surveys ; 3).
27 Malo i srednje poduzetništvo : (Program kreditiranja razvitka malog i srednjeg poduzetništva) [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2016- .
28 Model neravnoteže na tržištu kredita i razdoblje kreditnog loma [tisak + e-dokument] / Ana Maria Čeh, Mirna Dumičić, Ivo Krznar . - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2010. - (HNB Istraživanja ; 30). ISSN 1332-1900 (tisak) ; 1334-0077 (online).
29 Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu turizma za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna Republike Hrvatske za razdoblje od 2010. do 2026. godine, za preuzimanje obveza po ugovorima za Program kreditiranja seoskog turizma "Razvoj turizma na selu" [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/69] Šezedesetdeveta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-02-12] prilozi za raspravu).
30 Opći kriteriji prihvatljivosti [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak, [2019].

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655