Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Analiza modela stambenog financiranja u Republici Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Mladen Mirko Tepuš. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2004. - (HNB Pregledi ; 18). ISSN 1332-2168.
2 Dome, slatki dome: učinak subvencioniranja stambenih kredita na tržište nekretnina u Hrvatskoj [e-dokument] / Davor Kunovac, Ivan Žilić. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2021. - (HNB Istraživanja ; 63).
3 Izloženost privatnoga nefinancijskog sektora kamatnom riziku: analiza rezultata Ankete o promjenjivosti kamatnih stopa [e-dokument] / Mate Rosan. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. - (HNB Pregledi ; 32). ISSN 1334-0085.
4 Izvješće o provedbi Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2008. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009.
5 Izvješće o provedbi Zakona o subvencioniranju i državnom jamstvu stambenih kredita (NN 31/11) [e-dokument] / Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. - Zagreb : Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, 2011.
6 Kako do subvencioniranja stambenih kredita? [e-dokument] / Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. - Zagreb : Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama : Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, 2021.
7 Konačni prijedlog Zakona o poticanju prodaje stanova [e-dokument] / [Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2010. - ([06/17] Sedamnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2010-03-17] : prilozi za raspravu).
8 Konačni prijedlog zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji [e-dokument] / [Anto Đapić ... [et. al.], predlagatelji]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2003. - ([04/32] Trideset druga sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-05-07 / 2003-05-29] : prilozi za raspravu).
9 Najčešće postavljana pitanja u realizaciji društveno poticane stanogradnje [e-dokument] / Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. - Zagreb : Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, [2009].
10 Odluka o davanju suglasnosti Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa za preuzimanje obveza na teret sredstava državnog proračuna za 2008. i 2009. godinu za subvencionirane stambene kredite zaposlenicima u sustavu znanosti i visokog obrazovanja [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/230] Dvjesto trideseta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-05-04] prilozi za raspravu).
11 Prijedlog zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji - ([04/31] Trideset prva sjednica četvrtog saziva Hrvatskoga sabora [2003-03-26 / 2003-04-11] : prilozi za raspravu).
12 Prijedlog zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji [e-dokument] / [Klub zastupnika HSP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/10] Deseta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-09-15 / 2004-10-15] : prilozi za raspravu).
13 Prijedlog zakona o prolongaciji otplate stambenih kredita u 2009. [e-dokument] / [Zastupnik Slavko Linić, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/09] Deveta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-03-11] : prilozi za raspravu).
14 Primjena hedonističke metode za izračunavanje indeksa cijena nekretnina u Hrvatskoj [tisak + e-dokument] / Davor Kunovac... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2008. - (HNB Istraživanja ; 20).
15 Program poticanja prodaje novoizgrađenih stanova na tržištu : pod nazivom "POS+" [e-dokument] / Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. - Zagreb : Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, 2013.
16 Program poticanja prodaje stanova na tržištu : pod nazivom "POS+" [e-dokument] / Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. - Zagreb : Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, 2018.
17 Provedba subvencioniranja stambenih kredita : od 2017. do 2020. god. [e-dokument] / Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. - Zagreb : Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama : Ministarstvo prostornoga uređenja, graditeljstva i državne imovine, [2021].
18 Provedbeni program kreditiranja materijala za izgradnju stambenih prostora fizičkih osoba : [Program C] [e-dokument] / Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama. - Zagreb : Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, [2015].
19 Use of the hedonic method to calculate an index of real estate prices in Croatia [tisak + e-dokument] / Davor Kunovac... [et al.]. - Zagreb : Croatian National Bank, 2008. - (CNB working papers ; 19).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655