Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 7 >>

1 Action plan with anti-corruption strategy [e-dokument] / Ministry of Justice. - Zagreb : Ministry of Justice, 2012.
2 Akcijski plan HRT-a za provođenje Antikorupcijskog programa za razdoblje 2014. - 2015. godine [e-dokument] / Hrvatska radiotelevizija. - Zagreb : Hrvatska radiotelevizija, 2014.
3 Akcijski plan Hrvatskih cesta d.o.o. za suzbijanje korupcije [e-dokument] / Hrvatske ceste. - Zagreb : Hrvatske ceste, 2013.
4 Akcijski plan provedbe antikorupcijskog programa za trgovačko društvo Odašiljači i veze d.o.o. [e-dokument] / Odašiljači i veze d.o.o. - Zagreb : Odašiljači i veze d.o.o., 2009.
5 Akcijski plan provođenja antikorupcijskih mjera u Hrvatskoj poštanskoj banci za razdoblje od 01.01.-31.12.2013. godine [e-dokument] / Hrvatska poštanska banka. - Zagreb : Hrvatska poštanska banka, 2014.
6 Akcijski plan sprečavanja i prevencije korupcije za izabrane aktivnosti gradske uprave 2017.-2019. [e-dokument] / [projekt provela tvrtka Metis Consulting]. - Karlovac : Grad Karlovac, 2017.
7 Akcijski plan suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2014. - 2017. godine [e-dokument] / Karlovačka županija, Županijska skupština. - Karlovac : Karlovačka županija, 2014.
8 Akcijski plan suzbijanja korupcije u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje od 2019. do 2021. godine [e-dokument] / Sisačko-moslavačka županija. - Sisak : Sisačko-moslavačka županija, 2018.
9 Akcijski plan trgovačkog društva Borovo d.d. za provođenje antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za 2013. godinu [e-dokument] / Borovo. - Vukovar : Borovo, 2013.
10 Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije : revizija [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/47] Četrdesetsedma sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-03-18] prilozi za raspravu).
11 Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije : revizija [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010.
12 Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, 2008.
13 Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, 2012.
14 Akcijski plan uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015.-2016. [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, 2015.
15 Akcijski plan za 2017. i 2018. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. - [Zagreb] : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, 2017.
16 Akcijski plan za 2019. i 2020. godinu uz Strategiju suzbijanja korupcije za razdoblje od 2015. do 2020. godine [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske, 2019.
17 Akcijski plan za provedbu antikorupcijskih mjera u 2013. godini [e-dokument] / Brodarski institut. - Zagreb : Brodarski institut, 2013.
18 Akcijski plan za provedbu antikorupcijskih mjera u 2013. godini [e-dokument] / Pomorski centar za elektroniku. - Split : Pomorski centar za elektroniku, 2013.
19 Akcijski plan za provedbu antikorupcijskih mjera za razdoblje od ... do ... [e-dokument] / Odašiljači i veze d.o.o. - Zagreb : Odašiljači i veze d.o.o., 2013- .
20 Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za 2014. godinu [e-dokument] / Zračna luka Dubrovnik. - Dubrovnik : Zračna luka Dubrovnik, 2014.
21 Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za 2015. godinu Društva Državne nekretnine d.o.o. [e-dokument] / Državne nekretnine. - Zagreb : Državne nekretnine, 2015.
22 Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za 2017. - 2018. [e-dokument] / Državne nekretnine. - Zagreb : Državne nekretnine, 2017.
23 Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje 2021. god. [e-dokument] / Zrakoplovno-tehnički centar. - Velika Gorica : Zrakoplovno-tehnički centar, 2021.
24 Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020. godine [e-dokument] / Plovput d.o.o.. - Split : Plovput d.o.o., 2019.
25 Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019 do 2020. [e-dokument] / HŽ Infrastruktura. - Zagreb : HŽ Infrastruktura, 2019.
26 Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020. [e-dokument] / Hrvatska pošta d.d.. - Zagreb : Hrvatska pošta d.d., 2019.
27 Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu za razdoblje od 2019. do 2020. [e-dokument] / HŽ Putnički prijevoz. - Zagreb : HŽ Putnički prijevoz, 2019.
28 Akcijski plan za provedbu Antikorupcijskog programa za trgovačka društva u većinskom vlasništvu JLP(R)S za razdoblje 2021.-2022. godine [e-dokument] / Općina Jagodnjak. - Jagodnjak : Općina Jagodnjak, 2021.
29 Akcijski plan za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u razdoblju do 2020. godine [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2018.
30 Akcijski plan za provođenje antikorupcijskih mjera za ZRAČNU LUKU RIJEKA d.o.o. u 2013. g. [e-dokument] / Zračna luka Rijeka. - Omišalj : Zračna luka Rijeka, 2013.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655