Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Broadband internet access in the Republic of Croatia : status at the end of 2008 [e-dokument] / Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije. - Zagreb : Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, 2009.
2 Budi siguran! : projekt zaštite djece od opasnosti interneta i mobitela [e-dokument] / Središnji državni ured za e-Hrvatsku. - Zagreb : Središnji državni ured za e-Hrvatsku, [2009].
3 Croatian annual electronic communications market data report ... [e-dokument] / Croatian Regulatory Authority for Network Industries. - Zagreb : Croatian Regulatory Authority for Network Industries, 2015- .
4 Croatian annual electronic communications market data report : ... [e-dokument] / Croatian Post and Electronic Communications Agency. - Zagreb : Croatian Post and Electronic Communications Agency, 2011- .
5 Croatian quarterly electronic communications market data : 2011 [e-dokument] / Croatian Post and Electronic Communications Agency. - Zagreb : Croatian Post and Electronic Communications Agency, [2012.].
6 Croatian quarterly electronic communications market data : Q1 2011 [e-dokument] / Croatian Post and Electronic Communications Agency. - Zagreb : Croatian Post and Electronic Communications Agency, [2011.].
7 Croatian quarterly electronic communications market data : Q1 2012 [e-dokument] / Croatian Post and Electronic Communications Agency. - Zagreb : Croatian Post and Electronic Communications Agency, [2012.].
8 Croatian quarterly electronic communications market data : Q1 2014 [e-dokument] / Croatian Post and Electronic Communications Agency. - Zagreb : Croatian Post and Electronic Communications Agency, [2014].
9 Croatian quarterly electronic communications market data : Q1 2015 [e-dokument] / Croatian Regulatory Authority for Network Industries. - Zagreb : Croatian Regulatory Authority for Network Industries, [2015.].
10 Croatian quarterly electronic communications market data : Q1 2016 [e-dokument] / Croatian Regulatory Authority for Network Industries. - Zagreb : Croatian Regulatory Authority for Network Industries, 2016.
11 Croatian quarterly electronic communications market data : Q2 2011 [e-dokument] / Croatian Post and Electronic Communications Agency. - Zagreb : Croatian Post and Electronic Communications Agency, [2011.].
12 Croatian quarterly electronic communications market data : Q2 2012 [e-dokument] / Croatian Post and Electronic Communications Agency. - Zagreb : Croatian Post and Electronic Communications Agency, [2012.].
13 Croatian quarterly electronic communications market data : Q2 2017 [e-dokument] / Croatian Regulatory Authority for Network Industries. - Zagreb : Croatian Regulatory Authority for Network Industries, 2017.
14 Croatian quarterly electronic communications market data : Q3 2011 [e-dokument] / Croatian Post and Electronic Communications Agency. - Zagreb : Croatian Post and Electronic Communications Agency, [2011].
15 Croatian quarterly electronic communications market data : Q3 2013 [e-dokument] / Croatian Post and Electronic Communications Agency. - Zagreb : Croatian Post and Electronic Communications Agency, [2013.].
16 Croatian quarterly electronic communications market data : Q3 2014 [e-dokument] / Croatian Post and Electronic Communications Agency. - Zagreb : Croatian Post and Electronic Communications Agency, [2014.].
17 Croatian quarterly electronic communications market data : Q4 2011 [e-dokument] / Croatian Post and Electronic Communications Agency. - Zagreb : Croatian Post and Electronic Communications Agency, [2012.].
18 Croatian quarterly electronic communications market data : Q4 2012 [e-dokument] / Croatian Post and Electronic Communications Agency. - Zagreb : Croatian Post and Electronic Communications Agency, [2013.].
19 Croatian quarterly electronic communications market data : Q4 2013 [e-dokument] / Croatian Post and Electronic Communications Agency. - Zagreb : Croatian Post and Electronic Communications Agency, [2014.].
20 Dopunjeno Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2009. godinu [e-dokument] / [Vijeće Agencije za poštu i elektroničke komunikacije, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2010. - ([06/18] Osamnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2010-05-19] : prilozi za raspravu).
21 Godišnje izvješće o radu Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije za 2009. godinu [e-dokument] / [Vijeće Agencije za poštu i elektroničke komunikacije, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2010. - ([06/18] Osamnaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2010-05-19] : prilozi za raspravu).
22 Godišnji program rada za ... godinu [e-dokument] / Vijeće za poštanske usluge. - Zagreb : Vijeće za poštanske usluge, 2006- .
23 Godišnji usporedni podaci tržišta elektroničkih komunikacija u Republici Hrvatskoj ... [e-dokument] / Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti. - Zagreb : Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, 2016-.
24 Internet stranice Porezne uprave [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 5. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2010.
25 Internet stranice Porezne uprave [e-dokument] / Ministarstvo financija, Porezna uprava. - 8. dopunjeno i izmijenjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo financija, Porezna uprava, 2010.
26 Ispitivanje kakvoće usluge širokopojasnog pristupa Internetu : Izvedbeno rješenje - HAKOMetar [e-dokument] / Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti. - Zagreb : Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, 2017.
27 Korisnik u fokusu : 9. CARNetova korisnička konferencija : postkonferencijska brošura, Rijeka, 19. do 21. studenog 2007. [e-dokument] / CARnet. - Rijeka : CARNet, 2007.
28 Nacionalni portal za učenje na daljinu "Nikola Tesla" [tisak] / Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet. - Zagreb : Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, 2009. ISBN 978-953-6569-61-8.
29 Polugodišnji usporedni podaci tržišta elektroničkih komunikacija Republike Hrvatske od 2006. do 2008. godine [e-dokument] / Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije. - Zagreb : Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, [2008?].
30 Pravilnik za korištenje usluge javnog pristupa Internetu u korisničkom prostoru u zgradi SRCA : [2015] [e-dokument] / Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar. - Zagreb : Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar, 2015.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655