Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Carinska konvencija o kontejnerima - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 003/1995).
2 Intermodalni transport u ... [e-dokument] = Intermodal Transport, ... / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2016- . - (Statistička izvješća).
3 Međunarodna konvencija o sigurnosti kontejnera (CSC) - (Odluka o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji, NN-MU 001/1992).
4 Sporazum između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o međunarodnom kombiniranom prijevozu - (Odluka o objavi Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Slovenije o međunarodnom kombiniranom prijevozu, NN-MU 004/1998).
5 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o međunarodnom kombiniranom prijevozu stvari - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Bugarske o međunarodnom kombiniranom prijevozu stvari, NN-MU 003/2001).
6 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o međunarodnom kombiniranom prijevozu stvari - (Uredba o potvrđivanju Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Republike Mađarske o međunarodnom kombiniranom prijevozu stvari, NN-MU 020/1997).
7 Ugovor između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o međunarodnom kombiniranom prijevozu - (Uredba o objavi Ugovora između Vlade Republike Hrvatske i Vlade Slovačke Republike o međunarodnom kombiniranom prijevozu, NN-MU 017/1998).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655