Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 >>

1 [Financijski izvje箃aji za dru箃vo Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. za 2014. godinu] [e-dokument] / Autocesta Zagreb - Macelj. - Zagreb : Autocesta Zagreb - Macelj, 2015.
2 Act on strategic investment projects of the Republic of Croatia (Official Gazette 133/2013) ; Guide for investors [e-dokument] / Ministry of the Regional Development and EU Funds ; Ministry of the Economy ; Agency for Investments and Competitiveness. - Zagreb : Ministry of the Regional Development and EU Funds : Ministry of the Economy : Agency for Investments and Competitiveness, 2013.
3 Akcijski plan za koncesije i JPP u 2013. godini : izvje规e o provedbi za razdoblje travanj-rujan 2013. [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
4 Akcijski plan za koncesije i JPP u 2013. godini : program mjera Vlade RH za preuzimanje pravne ste鑕vine EU u 2013. godini [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Ministarstvo financija, 2013.
5 Analiza davanja koncesije za obavljanje dimnja鑑rskih poslova na podru鑚u Grada Jastrebarskog i Procjena vrijednosti koncesije za obavljanje dimnja鑑rskih poslova na podru鑚u Grada Jastrebarskog [e-dokument] / Grad Jastrebarsko. - Jastrebarsko : Grad Jastrebarsko, 2015.
6 Analiza davanja koncesije za obavljanje komunalne djelatnosti dimnja鑑rskih poslova na podru鑚u Op鎖ne ﹖itar [e-dokument] / Op鎖na ﹖itar, Op鎖nsko vije鎒. - ﹖itar : Op鎖na ﹖itar, 2018.
7 Analiza radijskog tr緄箃a [e-dokument] / Agencija za elektroni鑛e medije ; Ipsos. - Zagreb : Agencija za elektroni鑛e medije : Ipsos, 2015.
8 Godi筺je Izvje规e za ... godinu [e-dokument] / Autocesta Zagreb - Macelj. - Krapina : Autocesta Zagreb - Macelj, 2016- .
9 Godi筺ji financijski izvje箃aj za 2013. godinu [e-dokument] / Autocesta Zagreb - Macelj. - Krapina : Autocesta Zagreb - Macelj, 2013.
10 Godi筺ji plan nadzora subjekata i trgovaca za 2015. : EUTR [e-dokument] / Ministarstvo poljoprivrede, Uprava 箄marstva, lovstva i drvne industrije, Sektor drvne industrije. - Zagreb : Ministarstvo poljoprivrede, 2014.
11 Godi筺ji plan upravaljanja pomorskim dobrom na podru鑚u Grada Vodica za 2022. g. [e-dokument] / Grad Vodice. - Vodice : Grad Vodice, 2022.
12 Godi筺ji plan upravljanja pomorskim dobrom na podru鑚u Grada Crikvenice za ... godinu [e-dokument] / Grad Crikvenica, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze. - Crikvenica : Grad Crikvenica, 2021.
13 Godi筺ji plan upravljanja pomorskim dobrom na podru鑚u Grada Novalje u .... godini [e-dokument] / Grad Novalja, Gradona鑕lnik. - Novalja : Grad Novalja, 2015-.
14 Godi筺ji plan upravljanja pomorskim dobrom na podru鑚u Grada Skradina za .....godinu [e-dokument] / Gradona鑕lnik Grada Skradina. - Skradin : Grad Skradin, 2020-.
15 Godi筺ji plan upravljanja pomorskim dobrom na podru鑚u op鎖ne Fa綼na za 2018. godinu [e-dokument] / Na鑕lnik Op鎖ne Fa綼na. - Fa綼na : Op鎖na Fa綼na, 2018.
16 Godi筺ji plan upravljanja pomorskim dobrom na podru鑚u Op鎖ne Murter-Kornati-Kornati za .... godinu [e-dokument] / Op鎖na Murter - Kornati, Na鑕lnik. - Murter : Op鎖na Murter - Kornati, 2019- .
17 Godi筺ji plan upravljanja pomorskim dobrom na podru鑚u Op鎖ne Privlaka za .... godinu [e-dokument] / Na鑕lnik Op鎖ne Privlaka. - Privlaka : Op鎖na Privlaka, 2018- .
18 Godi筺ji plan upravljanja pomorskim dobrom na podru鑚u Op鎖ne Tisno za .....godinu [e-dokument] / Op鎖na Tisno, Na鑕lnik. - Tisno : Op鎖na Tisno, 2016- .
19 Godi筺ji plan upravljanja pomorskim dobrom na podru鑚u Op鎖ne Trpanj za 2014.godinu [e-dokument] / Na鑕lnik Op鎖ne Trpanj. - Trpanj : Op鎖na Trpanj, 2014- .
20 Godi筺ji plan upravljanja pomorskim dobrom u Op鎖ni Lopar za .... g. [e-dokument] / Op鎖na Lopar, Na鑕lnik. - Lopar : Op鎖na Lopar, 2018- .
21 Godi筺ji plan upravljanja pomorskim dobrom u Op鎖ni Medulin za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Medulin, Op鎖nski na鑕lnik. - Medulin : Op鎖na Medulin, 2020- .
22 Godi筺ji plan upravljanja pomorskim dobrom za .... godinu [e-dokument] / Op鎖na Vrbnik, Op鎖nski na鑕lnik. - Vrbnik : Op鎖na Vrbnik, 2019- .
23 Godi筺ji plan upravljanja pomorskim dobrom za ..... godinu [e-dokument] / Grad Opatija, Gradona鑕lnik. - Opatija : Grad Opatija, 2019- .
24 Godi筺ji plan upravljanja pomorskim dobromu Op鎖ni Kalo za ... godinu [e-dokument] / Op鎖na Kali, Op鎖nski na鑕lnik. - Kali : Op鎖na Kali, 2021-.
25 Godi筺ji program rada za ... godinu [e-dokument] / Agencija za elektroni鑛e medije ; Vije鎒 za elektroni鑛e medije. - Zagreb : Agencija za elektroni鑛e medije ; Vije鎒 za elektroni鑛e medije, 2012- .
26 Informacija o provedenom postupku dodjele koncesije za obavljanje javno zdravstvene slu綽e na podru鑚u Brodsko-posavske 緐panije [e-dokument] / pripremila Klara ╂uka. - Slavonski Brod : Brodsko-posavska 緐panija, 2010.
27 Izvje规e Hrvatskomu saboru o radu Vije鎍 za elektroni鑛e medije i Agencije za elektroni鑛e medije u razdoblju ... mjeseca ... godine [e-dokument] / Vije鎒 za elektroni鑛e medije. - Zagreb : Vije鎒 za elektroni鑛e medije : Agencija za elektroni鑛e medije, 2008- .
28 Izvje规e o broju izdanih koncesija, prikupljenim sredstvima i na鑙nu tro筫nja sredstava za upravljanje pomorskim dobrom na podru鑚u Primorsko-goranske 緐panije u ... godini [e-dokument] / Primorsko-goranska 緐panija, Upravni odjel za pomorsko dobro, promet i veze. - Rijeka : Primorsko-goranska 緐panija, 2015- .
29 Izvje规e o izvr筫nju Godi筺jeg plana upravljanja pomorskim dobrom u Op鎖ni Punat u ... godini [e-dokument] / Op鎖na Punat, Op鎖nski na鑕lnik. - Punat : Op鎖na Punat, 2013- .
30 Izvje规e o koncesijama u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2012.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655