Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 >>

1 Dijete : glasilo Radne skupine za pravo djeteta [tisak] / Radna skupina za pravo djeteta. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, Odbor za ljudska prava i prava etničkih zajednica ili manjina Zastupničkog doma Sabora, Radna skupina za pravo djeteta, 1994-[1995]. NE IZLAZI VIŠE!.
2 Djeca u Republici Hrvatskoj [tisak] = Children in the Republic of Croatia / Dubravka Maleš ...(at al.). - Zagreb : Državni zavod za zaštitu obitelji, materinstva i mladeži, 1999. ISBN 953-97328-b-9.
3 Dodatni protokol Konvencije o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima - (Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 20 travnja 1959. godine i Dodatnog protokola Europske konvencije o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 17. ožujka 1978. godine, NN-MU 004/1999).
4 Dodatni protokol Ugovoru između Federativne Narodne Republike Jugoslavije i Narodne Republike Rumunjske o pravnoj pomoći - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 001/2005).
5 Drugi dodatni protokol uz Europsku konvenciju o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima - (Zakon o potvrđivanju Drugog dodatnog protokola uz Europsku konvenciju o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima, NN-MU 001/2007).
6 Europska konvencija o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima - (Zakon o potvrđivanju Europske konvencije o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 20 travnja 1959. godine i Dodatnog protokola Europske konvencije o uzajamnoj sudskoj pomoći u kaznenim stvarima od 17. ožujka 1978. godine, NN-MU 004/1999).
7 Forenzička psihijatrija [tisak] / Dragica Kozarić-Kovačić, Mirjana Grubišić-Ilić, Velinka Grozdanić. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, Policijska akademija, 1998. ISBN 953-161-104-1.
8 Izbor odluka ... i zanimljivosti : 2005. [e-dokument] / Županijski sud u Vukovaru. - Vukovar : Županijski sud u Vukovaru, 2006.
9 Izbor odluka ... i zanimljivosti : 2007. [e-dokument] / Županijski sud u Vukovaru. - Vukovar : Županijski sud u Vukovaru, 2008.
10 Izbor odluka 2006. [tisak + e-dokument] / Županijski sud u Vukovaru. - Vukovar : Županijski sud u Vukovaru, 2007.
11 Izbor odluka : 2003. [e-dokument] / Županijski sud u Vukovaru. - Vukovar : Županijski sud u Vukovaru, 2004.
12 Izbor odluka : 2004. [e-dokument] / Županijski sud u Vukovaru. - Vukovar : Županijski sud u Vukovaru, (2005).
13 Jezik krivičnog prava : usporedna studija američkog i britanskog engleskog i hrvatskog jezika [tisak] / Milica Gačić. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1994. ISBN 953-161-020-7.
14 Kaznena djela protiv spolne slobode i spolnog ćudoređa na štetu djece i maloljetnika : uloga stvarnih dokaza [tisak] / Duško Modly ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 1999. - (Krimarak ; 6).
15 Kazneno pravo : opći dio [tisak] / Željko Horvatić, Petar Novoselec ; Policijska akademija. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2001. ISBN 953-161-131-9.
16 Kazneno pravo : opći dio [tisak] / Željko Horvatić, Petar Novoselec ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 1999. ISBN 953-161-144-9.
17 Kazneno pravo i kazneno procesno pravo [tisak] / Petar Veić, Stjepan Gluščić ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2007. - (Program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje policajac). ISBN 978-953-161-211-1.
18 Kazneno procesno pravo - odabrana poglavlja : knjiga I. Uvod u teoriju kaznenog procesnog prava [tisak] / Vladimir Bayer ; priredio Davor Krapac. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1995. ISBN 953-161-034-7.
19 Kazneno procesno pravo - odabrana poglavlja : knjiga II. Povijesni razvoj kaznenog procesnog prava [tisak] / Vladimir Bayer ; priredio Davor Krapac. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1995. ISBN 953-161-025-8.
20 Kaznenopravna odgovornost za policijsku uporabu vatrenog oružja [tisak] / Petar Veić ; Policijska akademija, Visoka policijska škola. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1996. - (Istraživanja (Ministarstvo unutarnjih poslova) ; knj. 3). ISBN 953-161-064-9.
21 Kaznenopravni položaj policijskih službenika tijela unutarnjih poslova u hrvatskom materijalnom kaznenom pravu [tisak] / Marijan Šuperina ; Policijska akademija. - Zagreb : Hrvatsko udruženje za kaznene znanosti i praksu : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2001. - (Kaznenopravno-kriminalistička biblioteka Vladimir Bayer ; knj. 3). ISBN 953-161-120-3.
22 Komentar kaznenog zakona [tisak] / priredio Berislav Pavišić, Petar Veić ; Policijska akademija. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1999. ISBN 953-161-117-3.
23 Komentar Krivičnog zakona Republike Hrvatske : redakcijski pročišćeni tekst [tisak] / priredili Berislav Pavišić, Petar Veić. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1996. ISBN 953-161-071-1.
24 Komentar Zakona o sudovima za mladež i kaznenih djela na štetu djece i maloljetnika [tisak] / Franjo Hirjan, Mladen Singer ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 1998. ISBN 953-161-103-3.
25 Konačni prijedlog zakona o kaznenim djelima protiv tržišta kapitala [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/07] Sedma sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-11-19] : prilozi za raspravu).
26 Konvencija između FNRJ i Kraljevine Grčke o uzajamnim pravnim odnosima - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 004/1996).
27 Konvencija između Kraljevine Jugoslavije i Republike Turske o uzajamnoj pomoći u sudskim građanskim i trgovačkim stvarima - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka temeljem sukcesije, NN-MU 013/1997).
28 Konvencija između SFRJ i Republike Turske o sudskoj i pravnoj pomoći u krivičnim stvarima - (Odluka o objavljivanju popisa dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka temeljem sukcesije, NN-MU 013/1997).
29 Konvencija o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih dokumenata u građanskim ili trgovačkim stvarima - (Zakon o potvrđivanju Konvencije o dostavi u inozemstvo sudskih i izvansudskih dokumenata u građanskim ili trgovačkim stvarima, NN-MU 010/2005).
30 Konvencija o ekstradiciji i pravnoj pomoći u krivičnim stvarima (SFRJ - Kraljevina Belgija) - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju sukcesije, NN-MU 011/1997).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655