Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 3 4 5 6 >>

1 Action plan for the suppression of trafficking in persons for 2006. [tisak + e-dokument] / National Committee for the Suppression of Trafficking in Persons. - Zagreb : National Committee for the Suppression of Trafficking in Persons, 2005.
2 COVID i kriminalitet u 2020. : komentar pokazatelja sigurnosti u Republici Hrvatskoj [e-dokument] / Ministarstvo unutarnjih poslova. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 2021.
3 Dodatni protokol uz Konvenciju Vije鎍 Europe o sprje鑑vanju terorizma - (Zakon o potvr餴vanju Dodatnog protokola uz Konvenciju vije鎍 Europe o sprje鑑vanju terorizma, NN-MU 008/2019).
4 Financing of terrorism typology report (cases from international prac[i]tice) [e-dokument] / Republic of Croatia, Ministry of Finance, Any-money Laundering Office (Financial-Intellingence Unit). - Zagreb : Ministry of Finance, 2012.
5 Godi筺je izvje规e o radu dr綼vnih odvjetni箃ava u 2005. godini [tisak + e-dokument] / [Dr綼vno odvjetni箃vo Republike Hrvatske, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2006. - ([05/22] Dvadeset druga sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2006-09-27 / 2006-10-20] : prilozi za raspravu).
6 Godi筺je izvje规e o radu Nacionalnog vije鎍 za pra鎒nje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije (razdoblje od 13. listopada 2006. - 26. listopada 2007. godine) [tisak + e-dokument] / [Nacionalno vije鎒 za pra鎒nje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Tre鎍 izvanredna sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2008-02-20] : prilozi za raspravu).
7 Godi筺je izvje规e o radu Nacionalnog vije鎍 za pra鎒nje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije (razdoblje od 13. listopada 2006.-26. listopada 2007. godine) [e-dokument] / Nacionalno vije鎒 za pra鎒nje provedbe Nacionalnog programa suzbijanja korupcije. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/07] Sedma sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-02-29] prilozi za raspravu).
8 Informacija o stanju sigurnosti na podru鑚u Grada Labina u 2019. godini [e-dokument] / Grad Labin. - Labin : Grad Labin, 2019.
9 Informacija o stanju sigurnosti na podru鑚u Grada Labina u 2020. godini [e-dokument] / Grad Labin, Gradona鑕lnik. - Labin : Grad Labin, 2021.
10 Informacija o stanju sigurnosti na podru鑚u Grada Pazina za 2017. godinu [e-dokument] / Gradsko vije鎒 Grada Pazina. - Pazin : Grad Pazin, 2018.
11 Informacija o stanju sigurnosti na podru鑚u Grada Pule u prvom polugodi箃u 2018. godine [e-dokument] / Grad Pula, Gradona鑕lnik. - Pula : Grad Pula, 2018.
12 Informacija o stanju sigurnosti na podru鑚u Krapinsko - zagorske 緐panije za 2019. godinu [e-dokument] / Krapinsko-zagorska 緐panija. - Krapina : Krapinsko-zagorska 緐panija, 2020.
13 Informacija o stanju sigurnosti na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije u 2010. godini : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, 畊panijska skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2011.
14 Informacija o stanju sigurnosti na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije u 2011. godini : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, 畊panijska skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2012.
15 Informacija o stanju sigurnosti na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije u 2012. godini : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, 畊panijska skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2013.
16 Informacija o stanju sigurnosti na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije u 2013. godini : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, Skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2014.
17 Informacija o stanju sigurnosti na podru鑚u Osje鑛o-baranjske 緐panije u 2021. godini : materijal za sjednicu [e-dokument] / Osje鑛o-baranjska 緐panija, 畊panijska skup箃ina. - Osijek : Osje鑛o-baranjska 緐panija, 2022.
18 Izbor odluka ... i zanimljivosti : 2005. [e-dokument] / 畊panijski sud u Vukovaru. - Vukovar : 畊panijski sud u Vukovaru, 2006.
19 Izbor odluka ... i zanimljivosti : 2007. [e-dokument] / 畊panijski sud u Vukovaru. - Vukovar : 畊panijski sud u Vukovaru, 2008.
20 Izbor odluka 2006. [tisak + e-dokument] / 畊panijski sud u Vukovaru. - Vukovar : 畊panijski sud u Vukovaru, 2007.
21 Izbor odluka : 2003. [e-dokument] / 畊panijski sud u Vukovaru. - Vukovar : 畊panijski sud u Vukovaru, 2004.
22 Izbor odluka : 2004. [e-dokument] / 畊panijski sud u Vukovaru. - Vukovar : 畊panijski sud u Vukovaru, (2005).
23 Izvje箃aj o djeci i mladima s poreme鎍jima u pona筧nju (maloljetni鑛oj delikvenciji) na podru鑚u Koprivni鑛o-kri緀va鑛e 緐panije [e-dokument] / Koprivni鑛o-kri緀va鑛a 緐panija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb. - Koprivnica : Koprivni鑛o-kri緀va鑛a 緐panija, 2010.
24 Izvje规e DORH-a o poduzetim dr綼vnoodvjetni鑛im radnjama radi utvr餴vanja kaznenih djela i prekr筧ja povodom izvje规a Dr綼vnog ureda za reviziju o obavljenim revizijama u 2011. prema zaklju鑛u Hrvatskog sabora od 8. o緐jka 2012. [e-dokument] / Dr綼vno odvjetni箃vo. - Zagreb : Dr綼vno odvjetni箃vo, 2012.
25 Izvje规e o bolni鑛i i ambulantno lije鑕nim osobama s dijagnozom "ovisnosti o drogama" (MKB F11.0 - F19.9) u Hrvatskoj u 2000. godini [tisak + e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2001.
26 Izvje规e o bolni鑛i i ambulantno lije鑕nim osobama s dijagnozom "ovisnosti o drogama" (MKB F11.0 - F19.9) u Hrvatskoj u 2001. godini [tisak + e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2002.
27 Izvje规e o bolni鑛i i ambulantno lije鑕nim osobama s dijagnozom "ovisnosti o drogama" (MKB F11.0 - F19.9) u Hrvatskoj u 1999. godini [tisak] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2000.
28 Izvje规e o drogama ... [e-dokument] / Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, Europski centar za pra鎒nje droga i ovisnosti o drogama. - Zagreb : Ured za suzbijanje zlouporabe droga Vlade Republike Hrvatske, 2017- . ISBN 978-92-9168-960-6.
29 Izvje规e o gospodarskom kriminalitetu / [Dr綼vno odvjetni箃vo]. - Zagreb : Sabor Republike Hrvatske, 1994- . - (Sjednice Hrvatskog sabora : izvje规a i statuti 1992. - 2004.).
30 Izvje规e o osobama lije鑕nim zbog zlouporabe psihoaktivnih droga (MKB F11.0 - F19.9) u Hrvatskoj u 2003. godini [tisak + e-dokument] / Hrvatski zavod za javno zdravstvo. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2004.

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655