Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Informacija o stanju sigurnosti na području Krapinsko - zagorske županije za 2019. godinu [e-dokument] / Krapinsko-zagorska županija. - Krapina : Krapinsko-zagorska županija, 2020.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Krapinsko-zagorska županija
Materijalni opis:PDF 1,14 MB [16 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/1552/20984...
Sadržaj:javna sigurnost
kriminal
kazneno djelo
sigurnost cestovnoga prometa
požar
policija
Krapinsko-zagorska regija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655