Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Izvještaj o djeci i mladima s poremećajima u ponašanju (maloljetničkoj delikvenciji) na području Koprivničko-križevačke županije [e-dokument] / Koprivničko-križevačka županija, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb. - Koprivnica : Koprivničko-križevačka županija, 2010.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Koprivničko-križevačka županija
Materijalni opis:22 str.
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://hidra.srce.hr/arhiva/270/57642/ww...
Sadržaj:maloljetničko prijestupništvo
kazneno djelo
zavod za preodgoj maloljetnika
sprečavanje prijestupništva
Koprivničko-križevačka regija

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655