Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Pule u prvom polugodištu 2018. godine [e-dokument] / Grad Pula, Gradonačelnik. - Pula : Grad Pula, 2018.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Gradonačelnik Grada Pule - Pola
Materijalni opis:PDF 1,37 MB [5 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/296/185412...
Sadržaj:javna sigurnost
kriminal
kazneno djelo
prometna nezgoda
požar
Pula - Pola

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655