Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Informacija o stanju sigurnosti na području Grada Labina u 2019. godini [e-dokument] / Grad Labin. - Labin : Grad Labin, 2019.
Tip dokumentacije:izvješće iz djelokruga tijela javne vlasti
Stvaratelj dokumenta:Grad Labin
Materijalni opis:PDF 4,03 MB [4 str.]
Jezik:Hrvatski
Područje djelatnosti:Lokalna i područna (regionalna) samouprava
URL:http://digured.srce.hr/arhiva/294/211243...
Sadržaj:javna sigurnost
kriminal
kazneno djelo
prometna nezgoda
požar
Labin

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655