Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1
Dodatni protokol uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma - (Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju vijeća Europe o sprječavanju terorizma, NN-MU 008/2019).
Tip dokumentacije:višestrani ugovor
Napomena:Mjesto i datum potpisa: Riga, 2015-10-22
Republika Hrvatska potpisala 2017-10-26
Datum ratifikacije: 2019-09-20
Datum stupanja na snagu: 2021-07-01
Vidi:* Zakon o potvrđivanju Dodatnog protokola uz Konvenciju vijeća Europe o sprječavanju terorizma.
* Konvencija Vijeća Europe o sprječavanju terorizma.
* Objava o stupanju na snagu Dodatnog protokola uz Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju terorizma.
Područje djelatnosti:Obrana, unutarnji poslovi i nacionalna sigurnost
URL:https://narodne-novine.nn.hr/clanci/medunarodni/full/2019_10_8_56.html
Sadržaj:terorizam
kazneno djelo

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655