Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Fenomenologija poreme鎍ja u pona筧nju djece i mlade緄 u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 1999. do 2000. godine / Radna skupina za pra鎒nje poreme鎍ja u pona筧nju djece i mlade緄. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2001. - (Sjednice [07. / 08.] Vlade Republike Hrvatske : 2000. - 2003. izvje规a i programi).
2 Godi筺je izvje规e o radu za 2011. godinu [tisak] / Prekr筧jni sud u Umagu. - Umag : Prekr筧jni sud u Umagu, 2012.
3 Godi筺je izvje规e o radu za 2012. godinu [tisak] / Prekr筧jni sud u Umagu. - Umag : Prekr筧jni sud u Umagu, 2012.
4 Godi筺je izvje规e o radu za 2013. godinu [tisak] / Prekr筧jni sud u Umagu. - Umag : Prekr筧jni sud u Umagu, 2014.
5 Godi筺je izvje规e o radu za 2014. godinu [tisak] / Prekr筧jni sud u Umagu. - Umag : Prekr筧jni sud u Umagu, 2015.
6 Izvje规e o obavljenim poslovima sudske uprave za ... i Plan mjera i aktivnosti za unapre餰nje rada u ... [e-dokument] / Prekr筧jni sud u Karlovcu. - Karlovac : Prekr筧jni sud u Karlovcu, 2017- .
7 Izvje规e o radu Prekr筧jnog suda u Rovinju-Rovigno u 2011. godini [tisak] / Prekr筧jni sud u Rovinju. - Rovinj : Prekr筧jni sud u Rovinju, 2012.
8 Izvje规e o radu Prekr筧jnog suda u Rovinju-Rovigno u 2012. godini [tisak] / Prekr筧jni sud u Rovinju. - Rovinj : Prekr筧jni sud u Rovinju, 2013.
9 Izvje规e o radu Visokog prekr筧jnog suda Republike Hrvatske s pregledom rada prvostupanjskih prekr筧jnih sudova za 2010. godinu [e-dokument] / Visoki prekr筧jni sud Republike Hrvatske. - Zagreb : Visoki prekr筧jni sud Republike Hrvatske, 2011.
10 Izvje规e o radu Visokog prekr筧jnog suda Republike Hrvatske s prikazom rada prvostupanjskih prekr筧jnih sudova za 2012. godinu [e-dokument] / Visoki prekr筧jni sud Republike Hrvatske. - Zagreb : Visoki prekr筧jni sud Republike Hrvatske, 2013.
11 Izvje规e o radu Visokog prekr筧jnog suda Republike Hrvatske s prikazom rada prvostupanjskih prekr筧jnih sudova za 2013. godinu [e-dokument] / Visoki prekr筧jni sud Republike Hrvatske. - Zagreb : Visoki prekr筧jni sud Republike Hrvatske, 2014.
12 Izvje规e o radu Visokog prekr筧jnog suda Republike Hrvatske s prikazom rada prvostupanjskih prekr筧jnih sudova za 2011. godinu [e-dokument] / Visoki prekr筧jni sud Republike Hrvatske. - Zagreb : Visoki prekr筧jni sud Republike Hrvatske, 2012.
13 Kona鑞i prijedlog Zakona o izvr筧vanju rada za op鎒 dobro na slobodi i uvjetne osude sa za箃itnim nadzorom u prekr筧jnom postupku [e-dokument] / [Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/11] Jedanaesta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2009-05-20] : prilozi za raspravu).
14 Kona鑞i prijedlog zakona o podru鑚ima i sjedi箃ima prekr筧jnih sudova - 3. 鑙tanje [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([11/01] Prva sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2009-07-11] prilozi za raspravu).
15 Kona鑞i prijedlog Zakona o podru鑚ima i sjedi箃ima prekr筧jnih sudova [e-dokument] / [Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/11] Jedanaesta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2009-05-20] : prilozi za raspravu).
16 Kona鑞i prijedlog zakona o podru鑚ima i sjedi箃ima prekr筧jnih sudova [e-dokument] / [Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/08] Osma sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2009-01-28] : prilozi za raspravu).
17 Prijedlog Zakona o izvr筧vanju rada za op鎒 dobro na slobodi i uvjetne osude sa za箃itnim nadzorom u prekr筧jnom postupku [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/84] Osamdeset鑕tvrta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-05-28] prilozi za raspravu).
18 Prijedlog zakona o podru鑚ima i sjedi箃ima prekr筧jnih sudova s Kona鑞im prijedlogom zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/61] 〆zdesetprva sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-12-24] prilozi za raspravu).
19 Prijedlog zakona o primjeni Statuta Me饀narodnog kaznenog suda i progonu za kaznena djela protiv me饀narodnog ratnog i humanitarnog prava, s Kona鑞im prijedlogom zakona - ([04/33] Trideset tre鎍 sjednica 鑕tvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
20 Rimski statut Me饀narodnoga kaznenog suda - (Zakon o potvr餴vanju Rimskog statuta Me饀narodnoga kaznenog suda, NN-MU 005/2001).
21 Sporazum o povlasticama i imunitetima Me饀narodnoga kaznenog suda - (Zakon o potvr餴vanju Sporazuma o povlasticama i imunitetima Me饀narodnoga kaznenog suda, NN-MU 010/2004).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655