Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 Akcijski plan za unaprje餰nje zatvorskog sustava Republike Hrvatske od 2009. do 2014. godine [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫 Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo pravosu餫 Republike Hrvatske, 2009.
2 Akcijski plan za unaprje餰nje zatvorskog sustava Republike Hrvatske od 2009. do 2014. godine [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/86] Osamdeset筫sta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-06-19] prilozi za raspravu).
3 Informacija o aktualnom stanju u zatvorskom sustavu i akcijski plan za unaprje餰nje zatvorskog sustava Republike Hrvatske [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫 Republike Hrvatske. - Zagreb : Ministarstvo pravosu餫 Republike Hrvatske, 2009.
4 Informacija o aktualnom stanju u zatvorskom sustavu i akcijski plan za unaprje餰nje zatvorskog sustava Republike Hrvatske [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/67] 〆zdesetsedma sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-01-29] prilozi za raspravu).
5 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Kaznionice u Lepoglavi za 2011. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Vara綿in. - Vara綿in : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Vara綿in, 2012.
6 Izvje规e o obavljenoj financijskoj reviziji Zatvora u Zadru za 2012. [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zadar. - Zadar : Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured Zadar, 2013.
7 Izvje规e o obavljenoj reviziji financijskih izvje箃aja i poslovanja [e-dokument] / Dr綼vni ured za reviziju, Podru鑞i ured 萢kovec...(et al.). - 萢kovec : Dr綼vni ured za reviziju [etc.], 2009.
8 Izvje规e o radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za .... [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫 i uprave. - Zagreb : Ministarstvo pravosu餫 i uprave, 2020-.
9 Izvje规e o radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2007. godinu [e-dokument] / [Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/08] Osma sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2009-01-28] : prilozi za raspravu).
10 Izvje规e o radu Nacionalnog preventivnog mehanizma za .... godinu [e-dokument] / Pu鑛i pravobranitelj. - Zagreb : Pu鑛i pravobranitelj, 2015- .
11 Izvje规e o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za ... godinu [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫. - Zagreb : Ministarstvo pravosu餫, 2006- .
12 Izvje规e o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2003. i 2004. godinu / [Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2005. - ([05/13] Trinaesta sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2005-03-09 / 2005-04-14] : prilozi za raspravu).
13 Izvje规e o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2005. godinu [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/24] Dvadeset 鑕tvrta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-01-24/2007-02-22] : prilozi za raspravu).
14 Izvje规e o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2006. godinu / [Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/27] Dvadeset sedma sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-09-26/2007-10-12] : prilozi za raspravu).
15 Izvje规e o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2008. godinu [e-dokument] / [Ministarstvo pravosu餫, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/11] Jedanaesta sjednica 筫stog saziva Hrvatskog sabora [2009-05-20] : prilozi za raspravu).
16 Izvje规e o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2008. godinu [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/86] Osamdeset筫sta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-06-19] prilozi za raspravu).
17 Izvje规e o stanju i radu kaznionica, zatvora i odgojnih zavoda za 2009. godinu [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/60] 〆zdeseta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-06-10] prilozi za raspravu).
18 Ka緉jenice i njihov status u kaznionici u Po緀gi : istra緄vanje [e-dokument] / Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova. - Zagreb : Pravobranitelj/ica za ravnopravnost spolova, 2013.
19 Okvirni ugovor o zajmu broj F/P 1725 (2010) izme饀 Republike Hrvatske i Razvojne banke Vije鎍 Europe za Projekt dogradnje i obnove Zatvora u Zagrebu - (Zakon o potvr餴vanju Okvirnog ugovora o zajmu broj F/P 1725 (2010) izme饀 Republike Hrvatske i Razvojne banke Vije鎍 Europe za Projekt dogradnje i obnove Zatvora u Zagrebu, NN-MU 008/2012).
20 Prison and drugs in Europe [e-dokument] / European Monitoring Centre for drugs and Drug Adiction. - Zagreb : Hrvatski zavod za javno zdravstvo, 2022.
21 Revidirani akcijski plan za unaprje餰nje zatvorskog sustava Republike Hrvatske od 2009. do 2014. godine [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫. - Zagreb : Ministarstvo pravosu餫, 2011.
22 Revidirani akcijskog plana za unaprje餰nje zatvorskog sustava Republike Hrvatske od 2009. do 2014. godine [e-dokument] / Ministarstvo pravosu餫. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/60] 〆zdeseta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-06-10] prilozi za raspravu).
23 Statisti鑛i pregled za 2003. godinu / [Ministarstvo pravosu餫]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/08] Osma sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-06-07 / 2004-06-15] : prilozi za raspravu).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655