Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1 2 >>

1 Izvještaj o kvaliteti za statističko istraživanje : statistički izvještaj za punoljetnu osobu protiv koje je postupak po kaznenoj prijavi i prethodni postupak završen (SK-1) za ... [e-dokument] / Državni zavod za statistiku, Služba statistike turizma. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2015-.
2 Izvješće o radu povjerenstva za praćenje i unaprjeđenje rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka i izvršavanja sankcija vezanih za zaštitu od nasilja u obitelji za .... godinu [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Ministarstvo pravosuđa, 2019-.
3 Izvješće o radu Povjerenstva za praćenje i unaprjeđenje rada tijela kaznenog i prekršajnog postupka te izvršavanja sankcija vezanih za zaštitu od nasilja u obitelji za .... godinu [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa i uprave, Uprava za zatvorski sustav i probaciju. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2020-.
4 Izvješće o radu Uprave za probaciju Ministarstva pravosuđa za 2009. godinu [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2010. - ([11/60] Šezdeseta sjednica 11. Vlade Republike Hrvatske : [2010-06-10] prilozi za raspravu).
5 Kaznena djela protiv pravosuđa 1998.-2008. [tisak + e-dokument] / [urednica Ljiljana Ostroški]]. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2011. - (Studije i analize = Studies and analyses ; 109).
6 Kazneno pravo : opći dio [tisak] / Željko Horvatić, Petar Novoselec ; Policijska akademija. - 2. izmijenjeno i dopunjeno izd. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2001. ISBN 953-161-131-9.
7 Kazneno pravo : opći dio [tisak] / Željko Horvatić, Petar Novoselec ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova, 1999. ISBN 953-161-144-9.
8 Konačni prijedlog Prekršajnog zakona : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/259] Dvjesto pedeset i deveta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-09-13] prilozi za raspravu).
9 Konačni prijedlog Prekršajnog zakona [e-dokument] / [Ministarstvo pravosuđa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/27] Dvadeset sedma sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-09-26/2007-10-12] : prilozi za raspravu).
10 Konačni prijedlog Zakona o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku [e-dokument] / [Ministarstvo pravosuđa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/11] Jedanaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-05-20] : prilozi za raspravu).
11 Konačni prijedlog zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela : nacrt [e-dokument] - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2002. - ([08/022] Dvadeset druga sjednica 8. Vlade Republike Hrvatske [2002-12-19] : prilozi za raspravu).
12 Konačni prijedlog Zakona o sigurnosti prometa na cestama [e-dokument] / [Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/08] Osma sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-06-07 / 2004-06-15] : prilozi za raspravu).
13 Konačni prijedlog zakona o sigurnosti prometa na cestama [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/19] Devetnaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-05-08] prilozi za raspravu).
14 Konačni prijedlog zakona o sigurnosti prometa na cestama [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo unutarnjih poslova, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2008. - ([06/03] Četvrta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2008-04-23] : prilozi za raspravu).
15 Konačni prijedlog zakona odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela - treće čitanje - ([04/33] Trideset treća sjednica četvrtog saziva Hrvatskog sabora [2003-06-11 / 2003-07-15] : prilozi za raspravu).
16 Korupcija: pravni okvir i pojavni oblici 2008.-2010. = Corruption: Legal framework and forms of appearance, 2008 - 2010 [tisak + e-dokument] / [urednica Ljiljana Ostroški]]. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2012. - (Studije i analize = Studies and analyses ; 110).
17 Nacionalni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za razdoblje od 2009. do 2011. godine [e-dokument] / Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima. - Zagreb : Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima, 2009.
18 National plan for Combating Trafficking in Human Beings for the period from 2009 to 2011 [e-dokument] / National Committee for Combating Trafficking in Human Beings. - Zagreb : National Committee for Combating Trafficking in Human Beings, 2009.
19 Odluka o pokretanju postupka za sklapanje Dodatnog protokola uz Konvenciju o transferu osuđenih osoba [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/15] Petnaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-04-18] prilozi za raspravu).
20 Operativni plan za suzbijanje trgovanja ljudima za 2008. [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske, Nacionalni odbor za suzbijanje trgovanja ljudima. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/275] Dvjesto sedamdeset i peta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-12-07] prilozi za raspravu).
21 Pravilnik o radu i kaznenim mjerama stegovnog suda Hrvatske ljekarničke komore [e-dokument] / Hrvatska ljekarnička komora. - Zagreb : Hrvatska ljekarnička komora, 2013.
22 Prekršaji i sankcije u prometu na cestama [tisak] / glavna i odgovorna urednica Vinka Mustać ; Policijska akademija. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske, 2004. ISBN 953-161-175-0.
23 Prijedlog Zakona o izvršavanju rada za opće dobro na slobodi i uvjetne osude sa zaštitnim nadzorom u prekršajnom postupku [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/84] Osamdesetčetvrta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-05-28] prilozi za raspravu).
24 Prijedlog zakona o prekršajima : nacrt [e-dokument] / Ministarstvo pravosuđa. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/226] Dvjesto dvadeset šesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-04-11] prilozi za raspravu).
25 Prijedlog zakona o prekršajima [tisak + e-dokument] / [Ministarstvo pravosuđa, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2007. - ([05/25] Dvadeset peta sjednica petog saziva Hrvatskoga sabora [2007-03-21/2007-06-01] : prilozi za raspravu).
26 Prijedlog zakona o sigurnosti prometa na cestama [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2008. - ([10/13] Trinaesta sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2008-04-04] prilozi za raspravu).
27 Punoljetni počinitelji kaznenih djela prema vrsti odluke u... [e-dokument] = Adult perpetrators of criminal offences by type of decision,... / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku, 2014- . - (Priopćenje Državnog zavoda za statistiku = First release / Državni zavod za statistiku).
28 Punoljetni počinitelji kaznenih djela, optužbe i osude ... [tisak] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, 1997-2005 . - (Statistička izvješća). ISSN 1331-3096. NE IZLAZI VIŠE!.
29 Punoljetni počinitelji kaznenih djela, prijave, optužbe i osude u ... [tisak + e-dokument] / Državni zavod za statistiku. - Zagreb : Republike Hrvatske, 1998- . - (Statistička izvješća). ISSN 1332-1668.
30 Razmjena nota o uzajamnom informiranju o kaznenim sankcijama protiv stranaca - (Odluka o objavljivanju dvostranih međunarodnih ugovora kojih je Republika Hrvatska stranka na temelju notifikacije o sukcesiji, NN-MU 004/2002).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655