Pregled zbirki tijela javne vlasti po ustroju RH

1

1 A Note on Kuna Lending [e-dokument] / Igor Ljubaj, Suzana Petrović. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2016. - (CNB surveys ; 21).
2 EU criteria with special emphasis on the economic convergence criteria - Where is Croatia? [tisak + e-dokument] / Michael Faulend... [et al.]. - Zagreb : Croatian National Bank, 2005. - (CNB surveys ; 13).
3 Exposure of the Private Non-financial Sector to Interest Rate Risk: Analysis of Results of the Survey on Interest Rate Variability [e-dokument] / Mate Rosan. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. - (CNB surveys ; 24).
4 Financijska pismenost : informiraj se : krediti [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2018.
5 Izloženost privatnoga nefinancijskog sektora kamatnom riziku: analiza rezultata Ankete o promjenjivosti kamatnih stopa [e-dokument] / Mate Rosan. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2017. - (HNB Pregledi ; 32). ISSN 1334-0085.
6 Konačni prijedlog zakona o kamatama [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2004. - ([05/07] Sedma sjednica petog saziva Hrvatskog sabora [2004-05-26 / 2004-06-04] : prilozi za raspravu).
7 Konačni prijedlog Zakona o potrošačkom kreditiranju [e-dokument] / [Ministarstvo financija, izrada nacrta ; Vlada Republike Hrvatske, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/11] Jedanaesta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-05-20] : prilozi za raspravu).
8 Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Arubu, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata - (Zakon o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Arubu, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata, NN-MU 003/2014). NE VAŽI!.
9 Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Curaçao, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata - (Zakon o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Curaçao, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata, NN-MU 003/2014). NE VAŽI!.
10 Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na karipski dio Nizozemske (otoci Bonaire, Sint Eustatius i Saba), i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata - (Zakon o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na karipski dio Nizozemske (otoci Bonaire, Sint Eustatius i Saba), i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata, NN-MU 003/2014). NE VAŽI!.
11 Konvencija između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Sint Maarten, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata - (Zakon o potvrđivanju Konvencije između Kraljevine Nizozemske, u odnosu na Sint Maarten, i Republike Hrvatske o automatskoj razmjeni informacija o dohotku od štednje u obliku isplata kamata, NN-MU 003/2014).
12 Kriteriji Europske unije s posebnim naglaskom ne ekonomske kriterije konvergencije - Gdje je Hrvatska? [tisak + e-dokument] / Michael Faulend... [et al.]. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, 2005. - (HNB Pregledi ; 19). ISSN 1332-2168.
13 Nacrt prijedloga Zakona o potrošačkom kreditiranju [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2009. - ([10/83] Osamdesettreća sjednica 10. Vlade Republike Hrvatske : [2009-05-21] prilozi za raspravu).
14 Odluka o izdavanju obveznica Republike Hrvatske uz plasman na domaćem tržištu kapitala u iznosu od 2.500.000.000,00 kuna : nacrt [e-dokument] / Vlada Republike Hrvatske. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2007. - ([09/212] Dvjesto dvanaesta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske : [2007-02-01] prilozi za raspravu).
15 Opća teorija zaposlenosti, kamate i novca [tisak] / John Maynard Keynes. - Zagreb : Hrvatska gospodarska komora, 2011. - (HGK Biblioteka). ISBN 978-953-7622-25-1.
16 Pravilnik o načinu i rokovima obračuna kamata [e-dokument] / Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR. - Zagreb : Hrvatska banka za obnovu i razvitak - HBOR, 2021.
17 Prijedlog odluke o uplati sredstava iz državnog proračuna Republike Hrvatske za 2009. godinu u temeljni kapital, subvenciju kamata i udio u kreditima Hrvatske banke za obnovu i razvitak [e-dokument] / [Klub zastupnika SDP-a, predlagatelj]. - Zagreb : Hrvatski sabor, 2009. - ([06/09] Deveta sjednica šestog saziva Hrvatskog sabora [2009-03-11] : prilozi za raspravu).
18 Prijedlog zakona o kamatama, s Konačnim prijedlogom zakona [e-dokument] / Ministarstvo financija. - Zagreb : Vlada Republike Hrvatske, 2004. - ([09/024] Dvadeset četvrta sjednica 9. Vlade Republike Hrvatske [2004-05-27] : prilozi za raspravu).
19 Smjernice o upravljanju kamatnim rizikom koji proizlazi iz poslova koji se vode u knjizi pozicija kojima se ne trguje (EBA/GL/2015/08) : smjernica za primjenu [e-dokument] / Hrvatska narodna banka. - Zagreb : Hrvatska narodna banka, [2015].
20 Znate li dovoljno o kreditima? [e-dokument] / autori Robert Črep, Tatjana Borbaš. - Zagreb : Hrvatski zavod za poljoprivrednu savjetodavnu službu, [2001]. - (Agroekonomika).

 

 

 

 

 

___________________________________________

HIDRA, 10000 Zagreb, Siget 18c, p.p. 327
telefon: (01) 4855 827, telefax: (01) 4855 655